KluB barnrättigheter känner sig redo för konferensen

Hej!

Forskarkonferensen börjar närma sig, och kursen börjar nå sitt slut. Vi i grupp KluB barnrättigheter tycker att denna kurs varit väldigt givande på alla sätt. Bra och uttänkta lärande uppgifter och väl planerat kursinnehåll.

Vi har haft en bra och stöttande grupp med gemensamma mål. Vilket är ganska klart eftersom vi själva valde löpsedeln. Väldigt intressant att ha kontakt med vår forskare Marina, som också hjälpt oss mycket under kursens gång.

Som sagt närmar sig konferensen med stormsteg. Vi har en grupp träff kvar och vi träffade Marina sista gången före konferensen förra veckan. Vilket var tur eftersom vi hade missförstått en del om hennes metoder och det här med kritiskt tänkande och kritiska frågor. Vi gick lite igenom paneldiskussions frågor och vår plan, och diskuterade mycket om kritik och om hur man kan tänka mer kritiskt. Man behöver ju inte vara emot någonting bara för att man tänker kritiskt, utan man kan mer ifrågasätta metoder, källor etc.                          Så hade vi inte riktigt tänkt så vi fick lite fundera om.

Vi har själva märkt hur mycket vi lärt oss under kursens gång allt från forskningsplan till metoder till en massa begrepp vi inte förstod för två månader sedan. Marina tyckte också vi har vuxit som grupp och studeranden under kursens gång. Vilket var roligt att höra.

Nu är det en träff kvar och vi är rätt så nöjda med våra frågor, lite finslipning och sedan är det dags för forskarkonferensen. SPÄNNANDE!

Vi ser fram emot fredagen

KluB barnrättigheter tackar och önskar er alla LYCKA TILL

Ps. kom ihåg som blivande pedagoger, lyssna på barnen & kämpa för barnens rättigheter!

Här kan ni gå lyssna till Emil Jenssens dikt ”Samma Värld” 

 

Martin, Davy, Patricia, Camilla

Busfröna om grupprelationer

Harry Lunabba betonar, i den artikel vi arbetat med, hur viktig relationen mellan pojkar (barn) och lärare är i skolan. Han förespråkar ett relationsbaserat arbetssätt för att ge varje barn möjlighet till en djupare vuxenrelation i skolan. En fungerande relation innefattar 1) insikt och förståelse för varandra, 2) en upplevelse av inflytande och 3) positiv emotionell energi.

Under kursens gång har vi reflekterat kring hur relationer blir en viktig del av lärandet också då det gäller grupparbetesmetoden. Att skapa en positiv stämning i gruppen, bygga upp förståelse för varandra och ge samtliga deltagare inflytande över processen är inte så lätt som man kunde tro. Ofta blir det fel fast alla menar väl. Tidspressen är den mest uppenbara motståndaren men det är också en utmaning att sammanföra olika tolkningar av uppgiften, att hitta ett genensamt språk eller diskussionssätt och att bemöta både varandras iver och frustration på ett konstruktivt sätt.

Vi har lärt oss en hel del av varandra om betydelsen av relationsbaserat arbete under grupparbetets gång. Vi har lärt oss genom försök och misstag. Hur har ni upplevt era grupparbeten? Har allt funkat smärtfritt eller har ni fått söka strategier för att utveckla grupprelationerna? Har ni hittat några fungerande verktyg?

Nyfamilj inlägg 2

Nu har vi orienterat till pedagogisk forskning via olika insatser svävande på målet som närmar sig med stormsteg.

Första presentationen var ju något haltande, men vi kom starkare ut.

Sedan har vi med viss möda kämpat oss genom förståelsen av vår forskares forskningsartikkel och klämt ut av oss några kluriga frågor till vår forskare. Mötet med vår forskare var mycket spännande. Mirjam Kalland visade sig vara en trevlig och jordnär person till trots för en gedigen utbildning och lång erfarenhet. Hon mötte oss på vår nivå och vi frågade och vi fick svar. Mycket klarnade. Det är ett intresse och ett behov av stöd för första gångs föräldrar.

Den nästa uppgiften kan ta luften ur vem som helst. Teoretiskt perspektiv ? vad?? centrala begrepp? Öh?? definierade ?? vad sa du ?? öh? Tro det eller ej, men nu vet vi och ni det också, för det blev en ny presentation som gick mycket bättre en den första. Systemisk perpektiv och mentalization metod vet vel alla nu vad betyder! Dessutom hade det skett en inlärning omkring det praktiska framförande. Power Point var ner laddat på en USB sticka i rätt format och vi visste var vi skulle stå och vad vi skulle säga. Bravo!

Viss teoretisk kunskap kan ju vara bra att ha så vi uppmanades att läsa ännu mera från  forskningsmetodikens grunder eller tutkimuksen voimatsanat. Sagt så gjort och efter ännu mer noggrann genomgång av  forskningsartikeln Familie First, var vi klara för lärcafé. Det visade sig inte vara så farligt utan lärorikt och roligt. Fast vi inte fick något att äta på detta café.

Ge oss alla styrka och medvind på forskningskonferansen  23. 11.2008

Vi ses och lycka till !

Disclaimer: Inger är skribent

Ruudolf på vift!

Hej allihop!

Igår kom dagen då vi besökte steinerlekskolan Gryningen. Vi upplevde alltihop så annorlunda, jätte stor kontrast med kommunala daghem.  Stämningen var lugn och mysig. Byggnaden var en gammal stuga i Sibbo skogarna.

 

 

 

 

I steinerlekskolor har de oftast en ljusröd färgskala, vilket symboliserar den ovillkorliga kärleken, moderskärleken samt påminner barnen om fostertiden. Pedagogen vi träffade där sade att den ljusröda färgen har en lugnande effekt på barnen.

 

 

 

 

 

 

 

Leksakerna var alla gjorda av naturmaterial som t.ex. trä, bomull och sten.  Pedagogen poängterade att barnen i lekskoleåldern inte behöver avancerade leksaker utan behöver få använda sin egna fantasi.

”Barnen behöver få en uppfattning om den riktiga världen förrän de kan lära sig om den artificiella världen.”

För steinerpedagogiken är rytmen viktig, årsrytmen, veckorytmen och dagsrytmen. Årsrytmen följer årstiderna, veckorytmen innehåller bl.a. eurytmi, bakning och målning, dagsrytmen påminner om kommunala daghem men är mera fasta.  Här nedanför ser ni lekskolans årstidsbord.

Sagorna är viktiga inom steinerpedagogiken, pedagogen berättar sagan, OBS! inte läser. Den berättas för att barnet ska skapa inre bilder och för att uppmuntra den egna fantasin.

Besöket var lyckat och intressant! Vi såg tydligt en ekologisk synvinkel och pedagogen höll med om att steinerpedagogiken kan rädda vår värld.

Tack för oss!

-Ruudolf

 

Tala om hudfärg och etnicitet på daghem och skola!

Bzzzz Humlorna här igen,

Vi har bollat med frågan om varför det skall vara så svårt att tala om mångfald på daghem och i skolor inom gruppen, och inte kommit fram till något vettigt svar. Nu gäller det för personalen att få upp ögonen och ta upp detta ämne med barnen, ju tidigare desto bättre. Det gäller att vara lyhörd och närvarande för att kunna handleda och stöda barnen i sin egen identitetsutveckling. Då vi talar om mångfald med barnen så normaliseras olikheter, och det att vi är olika blir en positiv sak. Om vi fortsätter att blunda så kan det gå som för Oscar.

Lycka till med forskarkonferensen!

Jessica, Emilia, Terese och Anna

 

Busfröna is back!

Kursen lider mot sitt slut vilket betyder att konferensen också närmar sig med stormsteg. Efter att har läst lite av era andras blogginlägg samt kommentarer kan vi nog även i vår grupp konstatera att nervositeten ökar ju närmare konferensen man kommer.

Det är ändå bara ett tillfälle och tiden är ganska knapp (20min) så vi torde nog alla klara det riktigt bra! Flera av er har fina och intressanta inlägg vilket vi uppskattar. Det har gett oss andra chansen att lite följa med ert äventyr under denna kurs.

För vår del kan man säga att vi nu känner oss ganska så bekväma med både vår artikel och med det som vi har tänkt fråga Harry om under konferensen. Visst har vi ännu frågor som vi måste välja och/eller välja bort pga den knappa tiden. Med tanke på att hela kursen egentligen kulmineras till konferensen är även vi lite nervösa. Vi vill ändå påpeka åt er alla att det är bara en kurs och att det räcker att vi alla gör så gott vi kan!

Ps. Hoppas ni alla känner att ni valt rätt och känner er bekväma med era studier! November är kanske inte den gladaste månaden men tänk positivt det är bara 4 och halv vecka till jullovet! 🙂

Ha det bra, och kämpa på med det sista jobbet inför konferensen!

Relaterad bild

 

B U S F R Ö N A

”I Rosengård bor människor från från Turkiet, Irak, Libanon…”

Hej Wild West här igen, hoppas ni har haft en bra början på hösten och hoppas förra perioden gick bra för er! 

Efter flera uppgifter inom vårt forskningsområde har vi själv märkt att vi blivit mer uppmärksamma och kritiska för vilket läromaterial vi använder samt materialinnehållet. Vi alla känner att vi fått nytta av forskningsuppgiften och använt innehållet i andra kurser, t.ex. i gruppdiskussioner. Vi har själva ifrågasatt vissa texter vi läst i läroböcker och självmant stött på kontroversiella uttryck, vilket tyder på att det faktiskt finns ett problem och behov att förnya böckerna. Trots det ser vi också en positiv förändring då vi bekantande oss med t.ex. de nya och gamla religionsböckerna på vår forskningsträff och såg enorma skillnader i dem. Den nya boken bekantade sig med lycka, regnbågsfamiljer och människliga rättigheter medan den gamla boken mest citerade bibeln.   

Som grupp fungerar vi bra, förutom att våra scheman krockar väldigt mycket. Men vi har tagit tid för att träffats och använt oss mycket av modern teknologi så som Whatsapp, Skype och Google Drive.
 

Denna bild hittade vi i en svenska bok för finska elever, reflekterar ni över något i texten?  

Hej från kompetenta! 

Vi närmar oss forskarkonferensen och vi gnuggar hårt våra hjärnknölar för att komma på hur vi bör analysera vår forskningsartikel då det inte handlar om ett klassiskt forskningsprojekt, utan om en filosofisk artikel. Det känns som om att vi själva måste verkligen fundera självständigt kring detta då inga direkta svar finns i kurslitteraturen om hur man skall bedöma en artikel som våran.

När vi sitter och diskuterar under våra gruppmöten blir även våra diskussioner snabbt väldigt filosofiska. Vi kan konstatera att vår artikel som kritiskt granskar användningen av begreppet ”kompetens” har eventuellt lärt oss att tänka mera komplext runt ett fenomen och vikten av att diskutera öppet utan förutfattade meningar.

Vi är lite nervösa inför konferensen men det kommer att bli super-spännande och intressant att få lyssna och lära oss av de andra grupperna och forskarna!

Lycka till!  

Ella, Elias, Johanna, Markus och Vivian

 

 

 

Lärande café

Hej från de ”normala” igen!

Vi har endast lite på 2 veckor kvar före Forskakonferensen. Spännande tider!

VI träffades idag för att göra vår nästa lärandeuppgift och samtidigt diskuterade vi om Lärande café. Här kommer lite våra tankar om det.

Vissa av oss är bekanta med metoden från tidigare men för andra så var det här första gången som de testat på Lärande café. Vi kom alla överens om att vi tycker om det som en metod. Det kändes avslappnat och mycket mindre press i jämförelse med att hålla en presentation. Men eftersom det var ett café så hade vi förväntat oss lite kaffe och bulla. Vart blev den? 😉

Vi gillade frågorna som togs upp under caféet och de tangerade de ämnen som vi diskuterat under kursen vilket var viktigt för oss, men vi skulle ha önskat att övningen skulle ha lite mera kompletterat den lärandeuppgift som vi gjorde före det.  Vi hade förberett oss på att diskutera materialinsamling, men sist och slutligen talade vi ganska lite om det.

Vi blev och fundera på att vad lärde vi oss sist och slutligen? Under flera av borden gick vi ganska mycket in på samma diskussioner eftersom frågorna tangerade varandra så mycket. Men samtidigt tyckte vi att det var roligt att få diskutera med personer från de andra grupperna och höra om deras artiklar och erfarenheter under kursen. På det sättet fick vi dela kunskaper med varandra.

Vi konstaterade att det finns en utmaning med kursen i och med att alla är på så olika nivåer, men sist och slutligen har vi alla fått mycket ut av kursen hittills.

Vi ser fram emot Forskarkonferensen!

Ha de bra,

De ”normala”

Träff med Anna & lärcafé

Hejsan svejsan!

Efter vårt senaste inlägg har det hunnit hända en hel del. Vi har bl.a. hunnit träffa vår forskare Anna och deltagit i ett lärcafé.

Först bestämde vi en passande tidpunkt med Anna och därefter kunde vi börja kampen om att boka ett grupprum, vilket visade sig vara mycket lättare sagt än gjort. Till slut så fick vi ett grupprum på Minerva och hade ca en timme lång träff tillsammans med Anna. Under träffen fick vi många svar på våra frågor, samtidigt som det uppkom flera frågor… Mötet var riktigt givande och det var intressant att bl.a. få höra orsaken bakom forskningen och bearbeta artikelns innehåll tillsammans med henne. På det  här viset blev artikeln betydligt klarare och enklare att arbeta vidare på.

Lärcafét inföll förra veckan på vår senaste föreläsning. Det var väldigt lärorikt att få byta tankar och diskutera med gruppmedlemmar som har arbetat med olika artiklar. Frågorna vi arbetade med, var bra tankeställare och fick oss att börja fundera på vilka typer av frågor, man kunde ställa till forskaren man har arbetar med.

Nu väntar vi bara på den stora dagen, det vill säga Forskningskonferensen!

 

Ha en trevlig fortsättning på hösten,

Nyckelpigorna