Jäsenet / Researchers

The project is directed by Prof. Martti Nissinen and its members are M.A. Merja Alanne, M.A. Katri Saarelainen, M.A. Hanna Salmisto, M.A. Emilia Tapiola, M.A. Tuula Tynjä and Dr. Kirsi Valkama

Nissinen-MarttiProjektia johtaa prof. Martti Nissinen.

Prof. Martti Nissinen is the head of the project.

 

 

 

 

TT Kirsi Valkaman väitöskirja vuodelta 2012 on aiheesta “Judah in the Mid-Sixth Century BCE: Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society”. Tässä projektissa hän tutkii Kinneretin kaivauksissa löytyneitä kiviesineitä.

Dr. Kirsi Valkama defended her doctoral dissertation with the title “Judah in the Mid-Sixth Century BCE: Archaeological Evidence for a Post-Collapse Society” in 2012. Her research in this project covers the ground stone objects from Tel Kinrot (Galilee).

Merja AlanneM.A. Merja Alanne

 

 

 

 

M.A. Katri Saarelainen

 

 

 

 

Hanna SalmistoM.A. Hanna Salmisto

 

 

 

TM Emilia-TapiolaEmilia Tapiola tutkii väitöskirjassaan kaupunkikulttuuria varhaisrautakautisessa Galileassa ja sen ympäristössä. Myöhäispronssikautinen kaupunkikulttuuri jatkui pohjoisessa Israelissa vielä pitkään rautakauden puolellakin, vaikka aiemman käsityksen mukaan kaupunkikulttuuri loppui näiden aikakausien taitteessa. Arkeologisten kaivaustulosten ja muinaisen Lähi-idän tekstilähteiden avulla selvitään tämän ilmiön poliittisia, sosiaalisia ja uskonnollisia syitä ja seurauksia.

The working title of M.A. Emilia Tapiola’s doctoral dissertation is ”The Late Bronze Age City Culture in the Early Iron Age Northern Israel”. The aim of this study is to analyze the archaeological excavation results from Iron Age I cities of Northern Israel and offer a comprehensive picture of the Late Bronze Age urban culture surviving to the IA I in this area. Using historical-critical methods and inter-disciplinary approach by using both textual and archaeological data, this research gathers together new information and introduces new aspects of thinking and researching of the history of Israel.

TM Tuula Tynjä kirjoittaa väitöskirjaa arkeologian metodiikasta ja erityisesti keramiikan talteenotosta Lähi-idän arkeologian alalla. Talteenottoon vaikuttaa sekä tutkimusperinne että tutkijan erityiskysymykset, jotka ovat usein erityisesti Lähi-idässä keskittyneet ajoitukseen. Talteenoton strategia vaikuttaa siihen, millaiseksi aineistosta muodostuu ja millaista tutkimusta sen avulla voidaan tehdä. Aihe on vähän tutkittu ja avaa esinetutkimukseen uusia näkökulmia. Metodiikkaa on ylipäänsä dokumentoitu arkeologiassa vähän ja siksi olen sisällyttänyt lähdeaineistooni myös haastatteluja. Väitöskirjan ohella hän on kirjoittanut Kinneretin rautakautisen keramiikan kaivausraportin. Raportti on osa väitöskirjatyötä, jossa analysoin raportin luonnetta ja funktioita arkeologiassa.

M.A. Tuula Tynjä’s dissertation discusses methods of retrieval and its consequences in archaeological artefact study. The case under close study is the Iron Age pottery material from Tel Kinrot, Israel. The pottery studies have largely concentrated on issues concerning dating and cultural contacts and the prevailing method has been typological study focusing on morphology and decoration. Well-preserved vessels have been the main material discussed. Her aim is to define the nature of the additional information that can be drawn from the more fragmentary material that usually comprises the bulk of excavated materials.