Opiskelu

Yleisen kielititeteen opinnot antavat kattavan kuvan kielen rakenteesta ja käytöstä sekä niitä koskevista teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Erityisenä painoalana on kielen ja kielten monimuotoisuus – sekä maailmanlaajuinen vertaileva näkökulma (kielitypologia) että aiemmin dokumentoimattomien, usein uhanalaisten, kielimuotojen dokumentaatio ja kuvaus. Kielellistä monimuotoisuutta tarkastellaan ajassa ja paikassa, paitsi alueellisesti ja historiallisesti, myös suhteessa kielen ekologiseen kontekstiin: etnisyyteen, kulttuuriin ja fyysiseen ympäristöön.

Kanditasolla yleistä kielitiedettä opetetaan Kielitieteiden opintosuunnassa Kielten kandiohjelmassa ja maisteritasolla se muodostaa oman opintosuuntansa  Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa. Tohtoriopinnot kuuluvat Kielentutkimuksen tohtoriohjelman (HELSLANG) alle.

Opetussuunnitelma ja opetusohjelma:

Lisätietoa ja linkit kurssikuvauksiin löytyvät opiskeiljan ohjesivujen kohdasta tutkinnon laajuus ja tutkintorakenne. Tiedot opetusajoista ja -paikoista saa kurssisivuilta hakemalla yksittäisiä kursseja tai opintosuunnaan/ohjelman kaikkia kursseja.

Kaikki Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen pro gradu – ja maisterintutkielmat 1960-luvulta alkaen on listattu täällä.

Yleisen kielitieteen opintosuunnasta valmistuneet työllistyvät hyvin erilaisiin tehtäviin, joissa vaaditaan monitieteisiä taitoja tai kielitieteellistä erityisosaamista. Eräs vaihtoehto on tutkijanuraan valmistava opintopolku, ja monet valmistuneet työskentelevätkin tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Voit myös työllistyä politiikan tai diplomatian alalle, koulutussektorille tai tutkimushallintoon. Muita mahdollisia urapolkuja ovat kustannusala, media, journalismi, tiedotustehtävät julkishallinnossa tai yksityisellä sektorilla ja kansalaisjärjestöt. Työelämään liittyvää tietoa löydät myös maisteriohjelman kotisivujen uraosiosta.