Kurssikuvaus

Kurssilla käsitellään pohjoisamerikkalaiselle elokuvalle ominaisia lajityyppejä eli genrejä ja niiden suhdetta yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Elokuvateoriassa genrejä on lähestytty usein joko myyttiseltä tai ideologiselta kannalta. Myyttisen genreteorian ajatuksena on, että yleisöllä on tarve käsitellä toistuvia peruskertomuksia eri muodoissa. Genre-elokuvat lähinnä vastaavat tähän tarpeeseen ja käsittelevät kunkin ajan merkittäviä tarinoita, joissa yksilöiden tasolla ratkotaan yhteiskunnan laajempia ongelmia. Ideologinen genreteoria puolestaan lähtee olettamuksesta, että genre-elokuvat toistavat yhteiskunnassa vallalla olevaa ideologista asetelmaa ja siten pyrkivät ratkaisuissaan ylläpitämään tasapainoa ja vahvistamaan olemassa olevia auktoriteetteja ja valta-asetelmia.

Näitä kahta lähestymistapaa on myös kritisoitu yksinkertaistavasta yhteiskuntasuhteesta ja lajityyppien liian staattisesta käsittelystä. Niinpä kurssilla pohditaankin, missä suhteessa lajityyppien intertekstuaalisuus ja modaalisuus voisivat pureutua elokuvan ja yhteiskunnan välisiin monimutkaisiin suhteisiin.

Aihetta lähestytään eri lajityyppien näkökulmista ja elokuva-analyysien avulla.