Opettajalle/Opiskelijalle

Opettaja ilmoittaa koulunsa mukaan kansalliseen kilpailuun.

Geotieteiden kansallinen kilpailu on oiva tapa tutustua geotieteiden aihepiireihin. Kilpailu on avoin kaikille lukiolaisille vuosikurssista ja iästä riippumatta. Opiskelija voi siis osallistua kilpailuun, vaikka hänellä ei olisi mahdollisuutta osallistua valmennusleirille ja olympialaisiin.

Valmennukseen ja itse olympialaisiin voi osallistua vain ne opiskelijat, jotka ovat

      • 18-vuotiaita tai alle 1.7.2021
      • syksyllä 2021 kirjoilla lukiossa

Sähköiselle kokeelle ei ole määritetty koealuetta lukiokirjallisuudesta, eikä vaadi tiettyyn aineistoon tutustumista etukäteen. Geotieteiden aihepiireihin on kuitenkin hyödyllistä tutustua ennen koetta ja mahdollista valmennusta.

Hyviä geotieteen sivustoja suomeksi ovat mm.
Geologia.fi-portaali: http://www.geologia.fi/index.php/perusgeologiaa/
Geologiaa helposti käsikirja (pdf ladattavissa): https://www.uef.fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

På svenska:
Sveriges geologiska undersökning: https://www.sgu.se/om-geologi/
Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.7036.html

Vanhoihin englanninkielisiin IESO-tehtäviin voit tutustua täällä.