Opettajalle/Opiskelijalle

Geotieteiden kansallinen kilpailu on oiva tapa tutustua geotieteiden aihepiireihin. Opiskelija voi osallistua kilpailuun, vaikka hänellä ei olisi mahdollisuutta osallistua valmennusleirille ja olympialaisiin.

Sähköiselle kokeelle ei ole määritetty koealuetta lukiokirjallisuudesta, eikä vaadi tiettyyn aineistoon tutustumista etukäteen. Geotieteiden aihepiireihin on kuitenkin hyödyllistä tutustua ennen koetta ja mahdollista valmennusta.

Hyviä geotieteen sivustoja suomeksi ovat mm.
Geologia.fi-portaali: http://www.geologia.fi/index.php/perusgeologiaa/
Geologiaa helposti käsikirja (pdf ladattavissa): https://www.uef.fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

På svenska:
Sveriges geologiska undersökning: https://www.sgu.se/om-geologi/
Naturhistoriska riksmuseet: http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.7036.html

Vanhoihin englanninkielisiin IESO-tehtäviin voit tutustua täällä.