På svenska

Geo olympiaden 2020 På svenska

Geologiska Sällskapet i Finland (GSF) har grundat en arbetsgrupp vars syfte är att marknadsföra geovetenskap bland gymnasieelever genom att skicka elever till GeoOlympiaden (International Earth Science Olympiad; IESO). Tävlingen är väldigt populär runt om i världen och varje år deltar 30-40 länder. I GeoOlympiaden kan endast gymnasielever mellan 16 till 18 år delta. Förra året skickades fyra gymnasielever från södra Finland till Sydkorea för att delta i tävlingen. Det var andra gången som elever från Finland deltagit.

På grund av koronavirussituationen är Geovetenskapliga olympiaden för hösten 2020 inställd. Urvalsprocessen kommer ändå att ordnas i Finland och de 4 deltagarna som bildar vinnande laget får rätt till studieplats i geologi vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet.

Alla gymnasieelever under 19 år får delta i gallringsprovet, och de som presterar bäst kommer att bjudas in till ett förberedande läger under sensommaren 2020. Utav dessa kommer de fyra bästa att väljas ut och bilda landslaget. Alla rese- och inkvarteringskostnader täcks av Geologiska Sällskapet i Finland.

Geovetenskapslärare vid Helsingfors Universitet och Åbo Akademi ansvarar för gallringsprovet, lägret och urval av slutliga gruppen. Detta sker i samarbete med den Finska Geologiska föreningens utbildningskommittén.

Geografilärare ska anmäla sina skolor till gallringsprovet senast den 26.4.2020. Efter anmälningen är geografilärarens enda uppgift att dela länken till sina gymnasieelever. Lärarna kan anmäla deltagandet och fråga elevernas intresse senare. Provet hålls den 28.4.2020

Gallringsprovet är elektroniskt och behöver inte tas under skoltid. Tävlingen är öppen för alla gymnasieelever oavsett årskurs. Gallringsprovet kan göras antingen på finska eller svenska, samt kan det ytterligare förekomma engelskspråkiga frågor. Gallringsprovet är ett flervalsprov som innehåller frågor som berör olika geovetenskapliga ämnen på olika nivåer. Man behöver inte förbereda sig för provet. Om man vill veta vad geovetenskap betyder kan man bekanta sig med webbsidorna nedan. Samma sidor kan man använda under provet om det behövs:

 

På svenska:

Sveriges geologiska undersökning:

https://www.sgu.se/om-geologi/

Naturhistoriska riksmuseet:

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden.7036.html

Mer information om GeoOlympiaden finns här: https://blogs.helsinki.fi/geo-olympialaiset/

Länken till anmälningen finns här:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97784/lomake.html

Tävlingen koordinator och kontaktperson är Minja Seitsamo-Ryynänen (HY). All verksamhet 2020 finansieras av Geologiska Sällskapet i Finland.

Vi hoppas att flera gymnasieelever vill delta i gallringsprovet och lära sig nytt om geovetenskap!