Ohjelma / Program

 

Aamupäivän ohjelma

(voit osallistua etänä vain klo 9-10 osuuteen)

Physicum E204

09.00-09.10 Tervetuloa ja päivän ohjelma (Annakaisa Korja ja Mia Kotilainen)

09.10-09.30 Millaista osaamista HY geotieteiden kandi- ja geologian ja geofysiikan maisteriohjelmat tuottavat 2023? (David Whipp, Lauri Malinen ja Meri Wiberg)

09.30-09.45 Geotieteiden osaston laboratoriot  ja tutkimusinfra (Christoph Beier)

09.45-10.00 FIN-GEO kyselyjen satoa (Minja Seitsamo-Ryynänen)

10.00-11.00 Kahvitauko (Geologian valopiha, Physicum) Opiskelijoiden poster-esityksiä kandi- ja maisteritutkielmien aiheista (Physicumin valopiha)

Physicum E204

11.00-12.00 Yritysten tietoiskuja

 

LOUNAS (12.00-13.00, omakustanteinen, Unicafe Chemicum/Exactum, Tornado Dynamicum)

 

Iltapäivän ohjelma

Physicum D101

13.00-14.00 “Speed dating” tyylinen verkostoituminen (opiskelija – työnantaja)

Physicum E204

14.00-15.00 Alumnien urapolut, Tutkielma yritysyhteistyönä

Alumni: Viveka Laakso, Annukka Lipponen, Otso Mäkimattila, Sakari Salonen, Heli Lallukka

Yhteistyöpartnerit: Meri Wiberg + Teppo Arola, Pertti Lamberg + Saara Silventoinen

15.00-15.30 Kahvitauko (Geologian valopiha)

Physicum E204

15.30-16.30 Paneelikeskustelu: Mikä tekee geotieteilijöistä hyviä työnhakijoita/-tekijöitä?  Mitkä ovat geotieteilijän tärkeimmät taidot ja erityisosaamisalat?

Päivän yhteenveto (Mia Kotilainen)

Geologian valopiha

16.30-18.00 Virvokkeita ja Yritysten ständit (Physicumin valopiha)

Ilta jatkuu klo 19.00 -> Ravintola Juttutuvassa https://www.juttutupa.fi/

 


 

Morning Session

(you can join the 09.00-10.00 session online)

Physicum E204

09.00-09.10 Welcome and the programme of the day (Annakaisa Korja and Mia Kotilainen)

09.10-09.30 What kind of competence will the UH Bachelor of Geosciences and Master’s Programme in Geology and Geophysics produce in 2023? (David Whipp, Lauri Malinen and Meri Wiberg)

09.30-09.45 Geosciences Department Laboratories and Research Infra (Christoph Beier)

09.45-10.00 FIN-GEO survey results (Minja Seitsamo-Ryynänen)

10.00-11.00 Coffee break (Geology Light Yard). Students’ Poster Presentations on BSc and Master’s Theses (Physicum Light Yard)

Physicum E204

11.00-12.00 Company Pitches

 

LUNCH (12-13, own cost, Unicafe Chemicum/Exactum, Tornado Dynamicum)

 

Afternoon Session

Physicum D101

13.00-14.00 “Speed dating” style networking session (student/employer)

Physicum E204

14.00-15.00 Alumni Career Paths, Theses in cooperation with business

Alumni: Viveka Laakso, Annukka Lipponen, Otso Mäkimattila, Sakari Salonen, Heli Lallukka

Thesis partnerships: Meri Wiberg + Teppo Arola, Pertti Lamberg + Saara Silventoinen

15.00-15.30 Coffee break (Geology Light Yard)

Physicum E204

15.30-16.30 Panel discussion: What makes geoscientists good job seekers/employees? What are the most important skills and fields of expertise of a geoscientist?

Wrap-up of the Day (Mia Kotilainen)

Geology Light Yard

16.30-18.00 Refreshments and Corporate Stands

Evening continues at 19.00 in Restaurant Juttutupa https://www.juttutupa.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *