Panelistit / Panelists

 

Meillä on ilo ja kunnia esitellä iltapäivän ohjelman panelistit. He edustavat tahoja, joille suuri osa valmistuvista geologeista ja geofyysikoista työllistyy. Panelisteillamme on vankkaa kokemusta alasta ja sen kehittymisestä näillä eri sektoreilla. Kysymme heiltä, millaisia taitoja ja tietoja on tulevaisuuden geo-osaajalla heidän näkökulmastaan? Opiskelijoille ja muulle yleisölle on tietysti varattu myös aikaa kysymysten esittämiseen!

 

We are delighted to announce the following participants to the panel discussion during the afternoon program. The panelists represent important employers of geoscience graduates in Finland and bring a wealth of experience across various sectors. We will be asking them what they are looking for in future geoscience experts. Of course, students and other attendees will also get the chance  to ask questions!

 

Saku Vuori Johtaja, Tiede ja Innovaatiot, Geologian Tutkimuskeskus GTK / Head of Science and Innovation, Geological Survey of Finland GTK

 

Elina Anttonen Osastopäällikkö, Pohjavesi, AFRY / Section head, Groundwater, AFRY

 

Eeva Primmer Tutkimusjohtaja, Professori, SYKE / Research Director, Professor, Finnish Environment Institute

 

Pertti Lamberg Toimitusjohtaja, AA Sakatti Mining / Managing director, AA Sakatti Mining

 

Mikko Nikkilä Projektipäällikkö, A-Insinöörit / Project manager, AINS group

 

Maija Heikkilä Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto / University Researcher, University of Helsinki

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *