Kirjanen / Booklet

 

Tapahtuman kirjanen sisältää päivän ohjelman ja lisätietoa HY:n geotieteiden ja maantieteen laitoksesta, sekä geotieteiden opinto-ohjelmista.

Kirjanen FI


The booklet of the event contains the program of the day, as well as information about UH Department of Geosciences and Geography and the study programs in geosciences.

Booklet ENG

 

 

Tietoiskut / Company pitches

 

Tulevaisuuden geo-osaaja-tapahtuman aamupäiväsessioon osallistuvat yritykset ja organisaatiot pitivät lyhyitä tietoiskuja yleisölle. Tietoiskujen materiaalit on koottu yhteen alla olevassa tiedostossa.


Companies and organizations participating in the morning session of the Future Geo-expert event gave short pitches to the audience. The materials from the pitches have been gathered together into the file below.

Tietoiskut / Company pitches