News

RECENT PUBLICATIONS

2022

Hilander, M. Tani, S. (2022). Meaningful encounters with the built environment as the basis for urban environmental education. Education Sciences 12: 3. DOI:10.3390/educsci12030203

Kasa, T., Karilainen, L. M., Rajala, A., Cantell, H. & Kallioniemi, A., (2022). Finnish UNESCO school educators’ understanding of the role of global citizenship education: analysis through global citizenship education typologies, ecosocial understanding, and human rights. Prospects: Quarterly Review of Comparative Education (UNESCO) (in press).

2021

Hanus, M., Tani, S., Béneker, T. & Höhnle, S. (2021). World-mindedness of young people during the rise in migration in Europe: a case study of Czechia, Finland, Germany and the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education (e-pub ahead of print).

Hilander, M. (2021). Maantieteen opetus ja neosemiotiikka: puhelinmalli kuvien maantieteellisen tulkinnan kehyksenä. In Hildén, R., Portaankorva-Koivisto, P. & Mäkipää, T. (eds.) Aineenopetus ja aiheenopetus, 217–234. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, Helsinki.

Hilander, M. (2021). Geographical reading of the “Global Warming Ready” advertisement. In Bagoly-Simó, P. & Sikorova, Z. (eds.) Textbooks and educational media: perspectives from subject education, 171–179. Springer International Publishing, Cham.

Pyyry, N., Hilander, M. & Tani, S. (2021). Photography and photo elicitation as visual methods. In von Benzon, N., Holton, M., Wilkinson, C. & Wilkinson, S. (eds.) Creative methods for human geographers, 75–86. Sage, Lontoo.

Salovaara, J. J., Pietikäinen, J. & Cantell, H. (2021). Perceptions of interconnected sustainability: students’ narratives bridging transition and education. Journal of Cleaner Production 281, 125336. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.125336

2020

Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. (2020). Ympäristökasvatus: kestävän tulevaisuuden käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä.

Tani, S., Cantell, H. & Hilander, M. (2020). Ylioppilaskokeet ja maantieteen merkityksellinen tieto. TerraMaantieteellinen aikakauskirja 132: 1, 3–16. DOI: 10.30677/terra.82739

Tani, S., Hilander, M. & Leivo, J. (2020). Ilmastonmuutos lukion opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa. Ainedidaktiikka 4: 2, 3–24. DOI: 10.23988/ad.88063

2019

Cantell, H. & Lammi, P. (2019). Uutismedia ja paikannimistö maantieteen opetuksessa. Terra – Maantieteellinen aikakauskirja 131: 1, 3–18.

Cantell, H., Tolppanen, S., Aarnio-Linnanvuori, E. & Lehtonen, A. (2019). Bicycle model on climate change education: presenting and evaluating a model. Environmental Education Research 25: 5, 717–731.

Hilander, M. (2019). A geographical reading of Roland Barthes: A smartphone model for the interpretation of photographs in geography education. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2019: 2, 162–186.

Pyyry, N. & Tani, S. (2019). More-than-human playful politics in young people’s practices of dwelling with the city. Social & Cultural Geography 20: 9, 1218–1232.

Tani, S., Kiilakoski, T. & Honkatukia, P. (2019). Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen? Kasvatus & Aika 13: 3, 4–25.