Tutkimus maantieteen verkko-opetuksesta

Maantieteen verkko-opetus monipuolistunut tiedonhausta viestinnäksi ja yhteistyöksi

Filosofian maisteri Ilta-Kanerva Kankaanrinnan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 30.1. tarkastettava väitöstutkimus käsittelee verkko-opetuksen käytön leviämistä maantieteen kouluopetuksessa Suomessa vuosina 1998-2004. Muutosprosessiin vaikuttavia tekijöitä hän hakee koulusta ja yhteiskunnasta, opettajien
innovatiivisuudesta ja innovaation ominaisuuksista. Tutkimus kohdistuu erityisesti edelläkävijäopettajiin.

Kankaanrinta havaitsi, että seitsemän vuoden aikana verkko-opetus on levinnyt ja monipuolistunut tiedonhausta viestinnäksi ja mukaan on tullut yhteistyön piirteitä. Opettajissa on erotettavissa kolme verkko-opetuksen käyttäjätyyppiä: informaatiohakuiset kevytkäyttäjät, viestintähakuiset peruskäyttäjät ja yhteistyöhakuiset tehokäyttäjät.

Kankaanrinta soveltaa väitöstutkimuksessaan opetusinnovaation leviämismallia ja innovaatioiden diffuusioteoriaa. Hän selvittää kyselytutkimuksella opettajien edellytyksiä käyttää verkko-opetusta, tietoverkkojen käyttötapoja ja tästä saatuja kokemuksia. Maantieteen verkko-opetus on laitteiden puolesta mahdollista mutta edellyttää opettajalta organisointia.  Opettajien taidot ja koulutus ovat puutteellisia laitteiden, ohjelmien, materiaalien ja käyttömahdollisuuksien määrään ja laatuun nähden. Kuitenkin opettajat ovat halukkaita verkko-opetukseen ja heillä on oman aineensa joustavaa
ammattiosaamista. Verkko-opetukseen liittyy intensiivisiä myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia. Kankaanrinnan mukaan hankaluutena on tietokoneiden vähäisyys, opettajien ajanpuute ja internetmateriaalien sekavuus. Verkko-opetus tuo iloa ja motivaatiota sekä opettajille itselleen että oppilaille.

Internet, tietokoneet ja ohjelmat muodostavat monipuolisia virtuaalimaailmoja, joiden käyttöönotto on eräänlaista valloitusretkeä. Kankaanrinta huomasi edelläkävijäopettajien ottavan käyttöön internetin informaatiota ja soveltavan työvälineohjelmia. He pääsevät alkuun todellisuutta jäljittelevien virtuaalimaailmojen, satelliittikuvien toistaman maapallon, digitaalikarttojen ja opetussimulaatioiden käytössä. Opettajat kokeilevat verkon sosiaalisia tiloja tosiaikaisen viestinnän, keskusteluryhmien ja ryhmätyöohjelmien avulla.

Verkko-opetus avaa koulun maantieteelle huomattavia mahdollisuuksia. Internetin autenttiset ja ajantasaiset materiaalit tuovat opiskeluun konkretiaa ja kiinnostavuutta, mallit, simulaatiot ja paikkatieto havainnollistavat ilmiöitä. Viestintä- ja yhteistyövälineet sekä sosiaaliset informaatiotilat vahvistavat yhteistyötä. Mobiililaitteiden avulla informaatiota voidaan kerätä ja tallentaa maasto-olosuhteissa, ohjelmilla sitä voidaan muuntaa muodosta toiseen.

Ilta-Kanerva Kankaanrinta väittelee soveltavaan kasvatustieteeseen kuuluvasta aiheesta Virtuaalimaailmoja valtaamassa:
verkko-opetusinnovaation leviäminen koulun maantieteeseen vuosituhannen vaihteessa. 

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 296. Sitä myy käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto: http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/palvelut/julkaisumyynti/index.htm

© 2019 A MarketPress.com Theme