Luentotarjous kouluille

Hyvät maantieteen opettajat,

Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos toimii Kumpulan kampuksella. Laitokseen kuuluvat geologian osasto, maantieteen osasto ja seismologian instituutti.

Laitoksemme tarjoaa kaksi koulutusohjelmaa, geologian ja maantieteen, jotka jakautuvat kolmeen pääaineeseen (geologia, maantiede ja aluetiede) sekä yhteentoista erikoistumislinjaan.

Meiltä löytyy Suomen laajin opetustarjonta geotieteiden ja maantieteen alalta. Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineensa laajasta kirjosta HY:n oppiaineita ja rakentaa tutkinnon omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Tutkimuksen ja opetuksen aihepiirit liikkuvat hyvin pitkällä aikavälillä – miljardeja vuosia vanhoista tapahtumista tämän hetken ilmiöihin ja tulevaisuuden mallintamiseen. Myös mittakaava voi vaihdella mikroskooppisista kiteistä mannerlaatan kokoisiin kohteisiin, teemakartasta satelliittikuvaan tai ihmisen tilan kokemisesta suurkaupunkien kehittymisen mallinnukseen. Seismologian instituutissa keskitytään viranomaistehtäviin, kuten maanjäristysten ja räjähdysten rekisteröintiin ja kansainväliseen ydinkoevalvontaan.

Tutustu tarkemmin laitoksemme tutkijoihin ja heidän erikoisaloihinsa www-sivuilla: http://www.helsinki.fi/geo/index.html

 

Meillä toimii myös maantieteen opetuksen resurssikeskus Geopiste.

https://blogs.helsinki.fi/geopiste_luma/

Juhlistaaksemme geologian ja maantieteen oppiaineiden pitkää historiaa Helsingissä (geologia 160 vuotta ja maantiede 120 vuotta!) aloitamme kokeilun, jossa pääkaupunkiseudun maantieteen opettajilla on mahdollisuus tilata joku laitoksen asiantuntijoista pitämään 45 minuutin luento omasta, maantieteen kurssiin liittyvästä aiheestaan ja kertomaan myös lyhyesti laitoksesta ja täällä opiskelusta.

Jos tällainen mahdollisuus kiinnostaa, ota yhteyttä maantieteen opintoasiainsuunnittelija Katariina Kososeen (katariina.kosonen@helsinki.fi) tai puh. 09-191 50788.

 

Ystävällisin terveisin,

John Westerholm

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen johtaja

© 2019 A MarketPress.com Theme