Maantiede työnä/opiskelualana

Maantieteen tehtävänä on tunnistaa luonnon ja ihmisen toiminnan alueellisia järjestelmiä sekä selittää niiden toimintaa. Maantieteessä tutkitaan myös ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta aiheutuvia häiriöitä, etsitään ratkaisuja tästä johtuviin ongelmiin ja sovelletaan tutkimustuloksia ja hankittuja taitoja ympäristön suunnitteluun.

Maantieteilijä käyttää työssään monia erilaisia luonnon- ja ihmistieteiden menetelmiä fysikaalisista mittauksista haastatteluihin. Geoinformatiikka ja kartografia ovat maantieteilijälle usein keskeisiä työkaluja.

Maantieteen opinnoista valmistuvat tähtäävät usein tutkijoiksi, opettajiksi sekä kiinnostaviin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Tässä joitain linkkejä, jotka auttavat ymmärtämään maantieteilijöitä, olivat he sitten työssä alalla tai vielä opiskelijoita:

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitos

Ryhdy maantieteilijäksi!

Ohje opiskelmaan pyrkivälle

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kertomuksia

© 2020 A MarketPress.com Theme