Mielenkiintoisia sivustoja

Geopisteeseen on kerätty laaja kokoelma linkkejä, joita voi hyödyntää ympäristö- ja luonnontieteen sekä maantieteen opetuksessa. Linkit on ryhmitelty aiheittain. Niistä löytyy paitsi tehtäviä, tilastoaineistoja, karttoja ja karttapohjia, myös pelejä, lehtiä, virtuaalikameroita ym.

Linkkilistaa päivitetään säännöllisesti ja siihen pyritään lisäämään jatkuvasti uusia, hyödyllisiä sivustoja.

Jos tiedossasi on hyvä linkkivinkki, jaa se kanssamme! Vinkkaa linkki tänne.

Kulttuurimaantiede:

Suomeksi:

http://lahellakaupungissa.fi/

 • Lähellä kaupungissa on kaupunkiympäristöjen käsitteistön opiskelua tukeva verkkosivusto. Se ohjeistaa tutustumaan erilaisiin paikkoihin kaupungissa ja harjoittelemaan lähiympäristöjen tutkimista.

http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/10_01_25_Hki_alueittain.pdf

 • Helsinki alueittain 2009

http://tilastokeskus.fi/tup/oppilaitokset/index.html

 • Tilastokeskuksen Opiksi sisältää verkko-oppimateriaaleja, oppiaineittain luokiteltuja tilastoja sekä eri oppiaineiden opetuksessa ja oppilaitosten johtamisessa hyödyllisiä tilastopalveluja. Sivustolla on myös uutisia tapahtumista ja muista opetusalan ajankohtaisista asioista.

http://cc.oulu.fi/~jwedman/verkkokoulu/vaesto/page2.html

 • Väestömaantietoa yläasteelle ja lukioon, teoriaa ja tehtäviä.

http://www2.edu.fi/globaali-ikkuna/

 • Globaali-ikkuna avaa näkymän maailmaan viiden erilaisen lähestymistavan kautta. Globalisaatiota tarkastellaan niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta.

http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/

 • Tietoa, verkkomateriaaleja, pelejä ja toimintaa. Aineistoja esim. ihmisoikeuksista, monikulttuurisuudesta, rauhasta, tasa-arvosta ja viestinnästä.

www.kunnat.net/tilastot

 • Kuntaliiton maksuton tietopankki. Tilastotietoa kunnista, seutukunnista, maakunnnista ja muilta alueilta. Aluetietopankista voi tulostaa kuntien ja muiden alueiden tuoreimmat yleis- ja taloustilastot. Vertailutietopankissa voi vertailla kuntien ja muiden alueiden väestö-, työllisyys- ja talouskehitystä.

http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/mkk

 • Maailmankansalaisen kypsyyskoe on mahdollisuus tutustua kansainvälisyyteen liittyvään aiheeseen. Se on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Kypsyyskoe soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa.

http://www.ceja.educagri.fr/fin/ac.htm

 • Opetuspaketti Euroopan maataloudesta.

http://europa.eu/index_fi.htm

 • Euroopan unionin portaali, nuorille sopivaa faktaa ja mm. pelejä

http://www.migrationinstitute.fi/

 • Siirtolaisuusinstituutti on muuttoliikkeiden tutkimiseen ja dokumentoimiseen erikoistunut laitos, sivuilla mm. muuttoliike- ja ulkomaalaistilastoja.

http://www.eurooppa-tiedotus.fi/fi/

 • Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus, mm. ajankohtaisia Euroopan Unioniin liittyviä uutisia

http://www.reilumatkailu.fi/

 • Sivustolta löytyy muun muassa Reilun matkailijan ohjeet käytännön esimerkkeineen ja vinkkeineen.

http://www.maailma.net/

 • Tietoa kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista.

http://www.aluesarjat.fi/

 • Helsingin seudun aikasarjat, aluetilastot aikasarjoina.

Englanniksi:

http://academic.evergreen.edu/curricular/PESC/PESC-Maps.htm

 • Megacities 2000 & 2015 -kartta

http://www.nbuv.gov.ua/books/2000/Global2015/753949.gif

 • Suurkaupunkien kasvu -kartta

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Industria_mundo1.png

 • Maailman teollisuusalueet -kartta

http://www.globalization101.org/

 • Sivuston tarkoitus on tuottaa opiskelijoille tietoa globalisaatiosta. Sisältää myös opettajien osuuden.

http://www.census.gov/ipc/www/idb/

 • Demografisia tilastoja eri maista ja alueista. Sivulla voi ”rakentaa” väestöpyramideja valitun datan perusteella.

http://globalis.gvu.unu.edu/

 • UNEP:n karttapalvelu, jonka avulla on mahdollista tuottaa erilaisia teemakarttoja erityisesti kulttuurimaantieteen osa-alueista.

http://www.geoeye.com/CorpSite/gallery/Default.aspx

 • GeoEye: Cities of the World -satelliittikuvia

http://beta.sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/index.jsp

 • Tietoa maailman väestöstä kartalla.

http://dolphn.aimglobalhealth.org/

 • DOLPHN (The Data Online for Population, Health and Nutrition) –projektin ylläpitämiä tilastoja väestöstä ja ravitsemustilanteesta.

http://unstats.un.org

 • Tietokantoja ja karttapalveluita mm. maailman väestöstä.

http://www.worldbank.org/data/

 • Maailmanpankin dataa ja tilastoja. Myös atlas vuosituhannen kehitystavoitteista.

http://www.worldometers.info/

 • Reaaliaikaisia maailmantilastoja (esim. väkiluku)

http://www.ethicalconsumer.org/

 • Iso-Britannian ”johtava vaihtoehtokulutuksen organisaatio, joka tarkastelee yritysten toimintaa brandien takaa”.

Luonnonmaantiede:

Suomeksi:

http://arkisto.gsf.fi/ej/ej31.pdf

 • Kai Hytönen 1999. Suomen mineraalit. Geologian tutkimuskeskus. Gummerus
  Kirjapaino Oy, Jyväskylä., 399 s.

http://www.geologinenseura.fi/suomenkalliopera/index.html

 • Martti Lehtinen, Pekka Nurmi ja Tapani Rämö (toim.) 1998. Suomen
  kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa.
  Helsinki, Suomen Geologinen Seura ry., 375 s.

http://www.geo.fi/

 • Geologisia karttoja ja aineistoja

http://www.geologia.fi/

 • Perusgeologiaa, oppiaineistoja, sanakirja ja paljon muuta geologiaan liittyvää.

www.helsinki.fi/geo/seismo

 • Seismologian instituutti

www.seismo.helsinki.fi/historia

 • Suomen historialliset maanjäristykset

Vesistöä tutkimassa – Opas omatoimiseen vesistötarkkailuun

 • Opetusmateriaali vesistöjen tutkimiseen (pdf)

http://www.smy.fi/smy/kouluyhteistyodeve.nsf

 • Suomen Metsäyhdistyksen kouluyhteistyösivut, mm. oppimateriaalia

http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/suojaturvemaat/5DXT4Lt83/IP1_Kaakinen_Eero_21012009.pdf

 • Suoluonnon monimuotoisuuden suojelun haasteista (pdf)

http://www.vihreapolku.info/

 • Tietoa kestävästä kehityksestä. Sivustolla on oppimateriaalia: minun Saaristomereni, Kiotosta Varsinais-Suomeen (ilmastonmuutos) ja Kahdeksan maapalloa (kestävän kehityksen eri ulottuvuudet). Lisäksi sivustolla on myös pelejä ja testejä.

http://www.edu.fi/teemat/keke/

 • Opetushallituksen kestävän kehityksen verkkopalvelu tarjoaa oppimisympäristön, jossa tähän haasteeseen tartutaan.

http://www.vihrealippu.fi/pages/257.php

 • Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran sivut, joilta löytyy esim. oppimateriaali “Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa”.

http://www.wwf.fi/

 • Mm. oppimateriaaleja ympäristö-teeman alla, pelejä viihde-osiossa.

http://www.sarkanniemi.fi/akatemiat/tahtiakatemia/

 • Särkänniemen tähtiakatemia; oppimateriaalia avaruuden aiheista

http://www.tkukoulu.fi/~haapaul/jaakausi/

 • Tietoa ja harjoituksia jääkaudesta.

http://www.e-julkaisu.fi/gtk/retkeilijan-kiviopas/

 • Tietoutta kivistä ja mineraaleista, mm. opetusmateriaaleja.

http://www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/kierratys/

 • Kierrätysohjeita

http://www.ykliitto.fi/osoitemaapallo/index.html

 • Tietoa arktisista alueista ja ilmastonmuutoksesta.

http://www.jly.fi/ekoteho/esko/osio1.htm

 • Testaa oletko ekotehokas kuluttaja!

http://www.ursa.fi/ursa/koulupalvelu/

 • Ursan sivut, tietoa mm. kouluilla järjestettävistä tähtinäytöksistä ja opetusmateriaalia.

http://www.gsf.fi/aineistot/mp-opas/index.htm

 • Geologian tutkimuskeskuksen Maaperäkartan käyttöopas

http://www.gaisma.com/en/

 • Tietoa Auringon liikkeistä (nousu- ja laskuajat, päivän pituus) eri puolilla maapalloa

http://www.itameriportaali.fi/fi_FI/

 • Ajankohtaisen Itämeritiedon lisäksi löydät näiltä sivuilta selkeää ja monipuolista tietoa Itämerestä.

www.ymparisto.fi

 • Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu.

http://www.arcticcentre.org/

 • Napapiirin tuntumassa sijaitseva Lapin yliopiston Arktinen Keskus on tutkimuslaitos ja tiedekeskus.

http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf

 • Tietoa Suomen metsäsektorista

http://www.luontokuvat.fi/

 • Kuvia erilaisista luonto- ja ympäristöteemoista

http://www.ilmasto.org/

 • Tietopaketti ilmastonmuutoksesta

http://fi.allmetsat.com/kuvat/eurooppa.php

 • Sääsatelliitit

http://www.fmi.fi/saa/sadejapi.htm

 • Ilmatieteenlaitoksen sääkartat: säätutka ja paikallissää

http://www.fmi.fi/abc/index.html

 • Ilmatieteen laitoksen Ilmakehä ABC

http://www.yle.fi/saakuvat/linkit.php

 • Sääaiheisia linkkejä.

http://www.hsy.fi/seututieto/ilmanlaatu/Sivut/default.aspx

 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut: ilmanlaatu

http://www.hsy.fi/seututieto/Documents/Ilmanlaatu_esitteet/Millaista_ilmaa_hengitamme.pdf

 • YTV: ilmanlaatu (pdf)

http://www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/kartta_flash.htm

 • Helsingin kaupungin meluselvitys

http://www.helsinki.fi/maantiede/lukupuro/

 • Kaupunkirakentamisen vaikutus Lukupuron hydrologiaan ja veden laatuun, ajantasaista tietoa Lukupuron vedenlaadusta ja säästä.

Ruotsiksi:

http://omvarldsbilder.se/

 • Hienoja satelliittikuvia, jotka kertovat maailman muutoksista (esim. kaupunkien kasvu; Las Vegas 1973 ja 2000, metsien häviäminen, järvien kuivuminen yms.)

Englanniksi:

http://www.climate.gov/#climateWatch

 • Ilmastoon ja ilmastonmuutokseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita, kuvia, opetusideoita yms.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/about/index_en.htm

 • European Atlas of the Seas, teemakartasto Euroopan merialueista.

http://ansatte.uit.no/kku000/webgeology/

 • WebGeology, luonnonmaantiedettä animaatioina ja opetusdioina.

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/carbon_cycle4.php

 • Hiilenkiertoprosessi kuvana

http://earthquake.usgs.gov/

 • Tietoa viimeaikaisista maanjäristyksistä sekä kartalla että taulukossa.

http://www.volcano.si.edu/

 • Tietoa tulivuorista sekä karttanäkymänä että yleisesti.

http://www.nhc.noaa.gov/

 • Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus.

http://earthobservatory.nasa.gov/

 • NASA:n ylläpitämä sivusto tarjoaa vapaasti hyödynnettävää, satelliittikuviin monin paikoin pohjautuvaa materiaalia Maan eri ilmiöistä.

http://www.spacedaily.com/

 • Viimeisimmät tiedot avaruustutkimuksen tuloksista.

http://gcmd.nasa.gov/index.html

 • Global Change Master Directory. Tietopankki ympäristötiedosta: Dataa, tietoa, kuvia, linkkejä eteenpäin.

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/calendar/allyears.html

 • Kuvia avaruudesta (NASA)

http://moon.google.com/

 • Google Moon on Google Mapsin ja Google Earthin laajennus, jonka avulla voi tarkastella Kuun pintaa ja katsoa paikat, joihin Apollon astronautit laskeutuivat.

http://www.unep.org/

 • YK:n ympäristöohjelma

http://sedac.ciesin.org/entri/

 • ENTRI tarjoaa ajantasaista tietoa erilaisista ymrpäristösopimuksista.

http://www.worldwatch.org/

 • Worldwatch-instituutti on riippumaton ympäristön ja sosiaalipolitiikan tutkimuslaitos, joka julkaisee vuosittain arvostetun Maailman tila -raportin.

http://unfccc.int/2860.php

 • YK:n ilmastonmuutoksen kehyssopimuksen sivut.

http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs/

 • Earth from space: Astronauttien sukkulalennoilta ottamia valokuvia maasta

http://www.earthscienceworld.org/imagebank/

 • American Geological Instituten kuvapankki, joka sisältää paitsi kaukokartoitusmateriaalia, myös paljon ihan tavallisia valokuvia eri teemoista.

http://modis.gsfc.nasa.gov/

 • MODIS-satelliittikuvia (sääsatelliitin kaltaisia, laaja-alaisia aineistoja), myös faktaa ja uutisia.

Paikkatieto:

Suomeksi:

http://www.edu.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/119544_paikkatieto.pdf

 • Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille.

http://www.wsoy.fi/globus/pahkinankuori.jsp

 • Globus GIS –kirjaan liittyvä sivusto.

http://www.progis.fi/

 • Paikkatietoalan yhdistys ProGIS ry:n nettisivusto, jossa esimerkiksi power point-esitys paikkatiedon perusteista.

http://foto.hut.fi/sanasto.html

 • Varsin hyödyllinen ja kattava kaukokartoitussanasto

http://www.paikkatietolainaamo.fi

 • Paikkatietolainaamo, josta voi ladata paikkatietoaineistoja. Vaatii rekisteröitymisen.

http://www.aikakaus.fi/al_koulussa/artikkelipankki/gps_paikannus.htm

 • Aikakauslehtien liiton artikkelipankki GPS-paikannuksesta kouluille.

http://www.esri-finland.com/fi/

 • ArcGIS:n maahantuojan sivusto

http://www.esri.com/

 • ArcGIS:n tuottajan ESRIn sivusto

http://www.affectogenimap.fi

 • MapInfon maahantuojan sivusto

http://www.vesseli.fi/paikkaoppi/

 • Paikkatiedon avoin oppimisympäristö, josta löytyy mm. paikkatiedon pikaopas.

Englanniksi:

http://www.esri.com/software/mapping_for_everyone/index.html

 • Teemakarttojen laadintaa ESRIn verkkopalvelussa

http://strangemaps.wordpress.com/

 • Kartografian opiskeluun kiinnostava blogi.

http://www.geographynetwork.com

 • Tietoa paikkatiedosta ja ladattavia aineistoja

http://www.maproom.psu.edu/dcw/

 • Digital Chart of the World, sisältää maailmankartan erilaisia elementtejä, noin 1:1 miljoonaan mittakaavassa. Aineistot ovat ESRI-shape-muodossa. Ne voi muuntaa MapInfo-muotoisiksi MapInfossa (Työkalut > Universal translator).

http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/free_gis_data.html

 • Indeksisivusto ilmaiselle paikkatietoaineistolle. Aineistonmuunnoksia joutuu todennäköisesti tekemään.

http://www.mapinfo.com/

 • MapInfon tuottajan MapInfo Corporationin sivusto

http://www.manifold.net/index.html

 • Manifold – ohjelmiston sivut

Karttoja:

Suomeksi:

http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/tehtavat.html

 • Suomen Kartaston 1999 karttoja tehtävineen

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=11089&lan=FI

 • Tulostettavia karttoja ja värikalvoja Itämerestä

http://www.maanmittauslaitos.fi/default.asp?id=873

 • Maanmittauslaitoksen sivuilta löytyy muun muassa ilmaisia karttoja Suomesta.

http://kansalaisen.karttapaikka.fi

 • Maanmittauslaitoksen karttapalvelu, jossa nähtävillä eri mittakaavaisia karttoja. Osoitehaut, karttahaut ja koordinaattihaut.

http://www.lounaispaikka.fi

 • Lounais-Suomen alueellinen paikkatieto- ja yhteistyöverkosto, ks. Karttapalvelut. Sisältää mm. teemakartaston, Salon seudun ympäristökartaston ja Varsinais-Suomen kaavakartaston.

http://pk-kartat.jns.fi/map.php

 • Pohjois-Karjalan palvelukartasto

http://maps.navici.com/112/?lang=fi

 • Kohderyhmänä kansalaiset. Vektorimuotoiseen aineistoon pohjautuva karttapalvelu. Maanmittauslaitoksen aineistot pohjana, tarkimpina kohteita rakennukset. Pääkäyttötarkoitus koordinaattien poimiminen omalle loma-asunnolle.

http://www.helsinginseutu.fi/wps/portal/HelsinginSeutu?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/hs/Helsingin+Seutu/Aihealueet/Liikenne+ja+kartat/Kartat

 • Helsingin seudun karttapalvelu.

http://kartta.hel.fi/opas/

 • Helsingin kartta. Sivun kautta pääset myös Helsingin palvelukarttaan ja Helsingin kaupungin paikkatietopalveluun.

www.matka.fi

 • Palvelu koko maan kattavaan reittioptimointiin julkisilla kulkuneuvoilla. Pääosassa ovat julkisen liikenteen aikataulut, mutta pysäkkien etsintään on tarjolla karttapalvelu. Karttapalvelussa tarkkuus rakennustasolle saakka.

http://kartat.eniro.fi/

 • Karttapalvelu, joka hakee reitin kahden osoitteen välille. Näyttää staattisena karttakuvana matkan alkupään, loppupään ja reitin. Näyttää kartalla lähipalvelut.

http://www.funet.fi/resources/maps/

 • Suomen kartta, zoomaus eri aluetasoille

http://foto.hut.fi/research/projects/FJHP/Pages/map01.html

 • Petran alueen kartta ja kuvia kaivauksilta

http://www.nba.fi/natmus/museum/opetus/kartta.htm

 • Museoviraston ”Esihistorian opetuspaketti”, Kartat-osiosta löytyy mm. tyhjä Suomen kartta

http://etrs.nls.fi/

 • Tietoa karttojen koordinaattijärjestelmistä

Englanniksi:

http://www.naturalearthdata.com/

 • Ilmaisia vektori- ja rasterikartta-aineistoja.

http://globalis.gvu.unu.edu/

 • Maailmanpankin teemakarttoja eri aiheista.

http://www.nationalgeographic.com/maps/

 • National Georaphic –julkaisun kotisivut, joilta löytyy sekä interaktiivisia karttoja että staattisia, printattavia karttoja.

http://www.nationalgeographic.com/education

 • Opetusideoita eri-ikäisten oppilaiden opettajille

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions

 • Monipuolinen, animaatioita ja teemakarttoja maantieteellisistä aiheista sekä niihin liittyviä opetusideoita, myös tulostettavia karttapohjia maailma/maanosat/maat

http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/

 • Karttapohjia eri alueista.

http://www.nationalgeographic.com/maps/index. html

 • Map Machine -kartasto, merkkien selitykset, myös tietoa maittain

http://worldatlas.com/

 • Karttoja ja faktoja maailman valtioista ja alueista.

http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm

 • Tulostettavia karttapohjia ja karttakokeita.

http://www.worldmapper.org/

 • Tosimaailman atlas, josta löytyy topologisia teemakarttoja eri aiheista.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

 • CIA:n World Factbook, jossa on paljon hyödyllistä tietoa maailman valtioista ja alueista. Tiedot mm. maantieteestä, taloudesta, väestöstä ja liikenteestä, kartta kaikista alueista.

http://www.multimap.com/

 • On line –karttoja ympäri maailmaa. Hakee osoitteita sekä matkailijalle hyödyllisiä tietoja.

http://www.euratlas.com/summary.htm

 • Euroopan karttoja jokaiselta vuosisadalta vuosina 1 – 2000. (Eurooppa tosin loppuu Etelä-Ruotsiin.)

http://www.sitesatlas.com/Maps/

 • Mm. printattavia karttoja joka puolelta maailmaa.

http://viz.globe.gov/viz-bin/home.cgi

 • Karttoja ja muuta visuaalista materiaalia erityisesti opetus- ja opiskelukäyttöön.

http://www.lib.utexas.edu/maps/

 • Teksasin yliopiston kirjaston karttakokoelma. Karttoja eri maanosista ja teemoista. Useita printattavia karttoja, monet .pdf-muodossa.

http://www.geocommons.com/

 • Teemakarttoja

http://earth.google.com/

 • Virtuaalinen karttaohjelma, joka yhdistää satelliitti- ja ilmakuvia sekä paikkatietoja muodostaen maapallon kolmiulotteisen kuvan.

http://maps.google.com/maps

 • Maailmankartta

http://www.mapblast. com

 • Karttasivusto, joka tuntee myös Suomen. Hyvä zoomaus. Hyväksyy mailit ja kilometrit, tarkat matemaattiset sijainnit, suuri symboli/ikonivalikoima. Kartan otsikointi ja koon muuttaminen helppoa, samoin tulostus ja lähettäminen

http://edcwww.cr.usgs.gov/

 • Erilaisia USA:n karttoja ja satelliittikuvia

http://fermi.jhuapl.edu/states/states.html

 • Erilaisia USA:n maastokarttoja, myös satelliittikuvia

http://fermi.jhuapl.edu/states/web_sites.html

 • Valittuja paloja edellisestä.

http://edcwww.cr.usgs.gov/earthshots/slow/tableofcontents

 • Ympäristön tilan ja siinä tapahtuvien muutosten seurantaa satelliiteista eri puolilta maapalloa

http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html

 • Monipuolinen satelliittikuvakokoelma maapallosta eri teemoilla, esim. yön ja päivän vaihtelu maapallolla katseluhetkellä

http://oddens.geog.uu.nl

 • Yli 8200 kartografista linkkiä. Karttaa voi hakea hakusanojen, valtion, alueen tai teeman mukaan.

http://www.indo.com/cgi-bin/ dist

 • Laskee haluttujen paikkojen välimatkan maileina tai kilometreinä. Ilmoittaa suunnan ja matemaattisen sijainnin. Näyttää paikat kartalla. Tuntee paljon paikkoja, Suomesta vain Helsingin.

http://www.lonelyplanet.com.au/dest/eur/graphics/map-fin.htm

 • Indeksikartta koko maailmasta ja alueista, tekstiesittelyt esim. eri valtioista

Tietokilpailuja, visailuja ja pelejä:

Suomeksi:

http://www.ilmasto.org/opetus_ja_pelit/ilmastovisa.html

 • Ilmastovisa

http://alypaa.com/p/eurooppa

 • Älypään Eurooppa-trivia

http://www.kiviopas.fi/opetus/opettaminen/testi1.pdf

 • Kivitesti

http://kuntavisa.kunnat.net/

 • Kunnat.net-sivuston Kuntavisa

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;192;69188

 • KuntaVisa-peli, jossa voit testata kuinka hyvin osaa sijoittaa suomalaisia paikkakuntia kartalle.

Englanniksi:

http://www.greenpeace.org/international/fungames/games

 • Pelejä

http://www.geosense.net/

 • Peli, jossa voit kokeilla kuinka hyvin osaat sijoittaa paikkoja kartoille. Linkkejä myös esimerkiksi karttasivustoille.

http://www.pibmug.com/files/map_test.swf

 • Peli, jossa voit testata kuinka hyvin osaat sijoittaa Yhdysvaltojen osavaltiot paikoilleen.

Saksaksi:

http://wetter.rtl.de/redaktion/gamechannel/europa_dart/index.php

 • Eurooppa-aiheinen kaupunkipaikannuspeli

Lehtien ja muun median kotisivuja:

Suomeksi:

http://www.helsinki.fi/jippo/

 • Lasten luonnontiedeverkkolehti

http://www.helsinki.fi/luova/

 • Nuorten luonnontiedeverkkolehti Luovan kotisivut

http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

 • Suomen Maantieteellisen Seuran julkaiseman Terran kotisivut

http://www.tieteenkuvalehti.com/

 • Tieteen kuvalehden kotisivut

http://www.tiede.fi/

 • Tiede 2000

http://www.suomenluonto.fi/

 • Suomen luonto

Englanniksi:

htt p://www.nationalgeographic.com/

 • National Geographic

http://www.newscientist.com

 • New Scientist

http://www.discovery.com/

 • Discovery Channel, kaikkea tieteestä

Linkkilistoja:

http://www.ogleearth.com/

 • Sivulla Googlen linkkejä erilaisiin maantieteellisiin teemoihin

http://www.makupalat.fi/

 • Hämeenlinnan kaupunginkirjaston todella laaja linkkilista eri teemoista. Katso erityisesti ”Ympäristö”

http://biologia-maantiede.wikispaces.com/Maantiede

 • Toinen laaja linkkilista, jossa on kaikenlaisia opetukseen liittyviä linkkejä

Muut:

Suomeksi:

http://www.helsinki.fi/luma/tiedotus/tiedotuslistat.html

 • Voit liittyä LUMA-uutisten jakelulistalle

http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/683

 • YLE:n Opettaja.tv sisältää teemapaketteja yläkoulun maantiedon opetukseen. Sivustolla on mm. videoita ja tehtäviä.

http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/21

 • Teemapaketteja lukion maantieteen opetukseen. Sisältää mm. videoita ja tehtäviä.

http://www.findikaattori.fi/

 • Tilastokeskuksen aineistoja diagrammeina ja taulukoina.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c9849d004a171f6b9dd0fd3d8d1d4668/liikennekansiopaakaupunki.pdf?MOD=AJPERES

 • Pääkaupunkiseudun ympäristö- ja liikennekansio peruskoulu 7. – 9. luokille.

http://www.edu.fi/munkkiniemi_eilen_tanaan/paasivu

 • Rakennetun ympäristön tutkiminen, esimerkkinä Munkkiniemi, aineisto sovellettavissa muihinkin paikkoihin

http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/2c1d0e37-d9b7-4cbe-8c01-3477281e7a5e.aspx

 • Kuluttajaviraston aineistoa opettajille

http://www.perunakellari.fi/ym.html

 • Erilaisia tehtäviä ja harjoituksia lähinnä alakouluikäisille.

http://www.virtuaalimatka.com/

 • Virtuaalikameroita ympäri maailmaa

http://www.oph.fi/etalukio/ge.html

 • Opetushallituksen maantieteen etäopiskeluaineistot

http://www.sum.fi/

 • Suomen Suunnittelumaantieteen Liitto

Ruotsiksi:

http://www.lektion.se/

 • Ruotsalaisten kehittyneempi Geopiste, jossa kaikkien alojen opettajat jakavat opetusideoitaan.

Englanniksi:

http://cartography2.org/Chapters/Chapters.html

 • Muun muassa ohjeita kartta-animaatioiden käytöstä.

http://pegasus.cc.ucf.edu/~janzb/place/

 • Paikka – tila –sivusto

http://www.whyfiles.org/ erityisesti http://whyfiles.org/teach/

 • Tiede uutisten takana, myös opetusvinkkiosio, jossa laajoja opetuspaketteja eri teemoista eri luokka-asteille.

http://www.sln.org.uk/geography/

 • Staffordshire Learning Net, kaikkien luokka-asteiden maantieteen opettajille tarkoitettu sivusto. Sisältää paljon opetusvinkkejä (esim. miten diagrammit saa eläviksi ja liitettyä todellisiin konteksteihin) ja keskustelupalsta.

http://cyberschoolbus.un.org/

 • YK:n kansainvälisen opettamis- ja oppimisprojektin sivusto. Sivuilla voi mm. vertailla eri maiden tietoja keskenään.

http://geography.about.com/mbody.htm?COB=home

 • kaikkea maantieteestä; maantiedevisailuja, karttoja, tilastoja ym.

http://whc.unesco.org/sites/biogeog.htm

 • UNESCOn maailmanperintökohteita

© 2020 A MarketPress.com Theme