GIS -täydennyskoulutus!

GIS-täydennyskoulutus on täynnä. Peruutuspaikkoja kannattaa tiedustella ensimmäisen kurssikerran jälkeen sähköpostilla:

mikko.i.lehikoinen@helsinki.fi tai markus.jylha@helsinki.fi

 

Kaipaatko ideoita paikkatiedon ja gps-paikannuksen käyttöön opetuksessa?

Syksyllä suuren suosion saavuttanut Geopisteen järjestämä täydennyskoulutus uusitaan huhtikuussa. Kurssi tutustuttaa sinut paikkatiedon perusteisiin, opetuskäyttöön sopiviin sovelluksiin ja verkosta löytyviin vapaasti käytettäviin paikkatietoaineistoihin. Uutuutena mukana myös tablet-laitteiden opetuskäyttö. Viiden lähiopetuspäivän aikana käydään läpi monipuolinen valikoima välineitä onnistuneeseen ja innostavaan opetukseen.

ma 15.4.2013 klo 16-19   Alustus, Paikkatietoikkuna -sivusto, Wolfram-Alpha ja Gapminder

ke 17.4.2013 klo 16-19    PaikkaOppi -ympäristö, tabletit opetuskäytössä

pe 19.4.2013 klo 16-19    GPS -paikannustekniikka, ja geokätköt opetuksessa,      tabletit maastokäytössä

ma 22.4.2013 klo 16-19   Google Earth – opetuskäytössä

ke 24.4.2013  klo 16-19   Kuvatulkinta maantieteen opetuksessa

Toukokuussa                      Päätöstilaisuus

Lähiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu opitun tiedon soveltamista omaan opetukseen. Toukokuussa järjestettävässä päätöstilaisuudessa jaetaan karttuneita kokemuksia ja syntyneitä opetusideoita.

Koulutuspaikkana on Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Gustaf Hällströmin katu 2 A, Physicum, salit A113-A114. Kouluttajina toimivat Mikko Lehikoinen, Markus Jylhä ja Markus Hilander. Ilmoittaudu kurssille ma 8.4.2013 mennessä osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40764/lomake.html. Kurssille mahtuu mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kustannukset: Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. (Mahdollisia matka-, majoitus-, ateria- ja sijaiskuluja ei kustanneta.)

Liikkeelle! – tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen verkkopalvelu

Oppimisympäristö Linkki on internetissä toimiva osallistava oppimisympäristö, joka on suunnattu peruskoulujen ja lukioiden opiskelijoille, opettajille ja heidän yhteistyökumppaneilleen. Liikkeelle! -toimintamallin tavoitteina on tuoda oppiminen ulos luokkahuoneista arkiympäristöön ja yhteiskuntaan. Tarkoituksena on myös jakaa käytännön ideoita ja menetelmiä kouluopetuksen kehittämiseksi. Toimintamallin tavoitteissa korostuu oppiainerajat ylittävä näkökulma, joka hahmottuu parhaiten koulun sisällä oppiaineiden välillä tapahtuvan yhteistyön sekä koulun ulkopuolisten kontaktien kautta.

Linkki –palveluun on koottu ohjeistettuja laajempia menetelmiä sekä pienimuotoisempia toimintaideoita tukemaan oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetusta opetussuunnitelman mukaisesti. Linkki tarjoaa yhdessä palvelussa tärkeimmät sosiaalisen median työkalut (ryhmät, blogit, äänestykset, kuvagalleriat, wikit) ja lisäksi kartan eli paikkatietoalustan, johon oppijat voivat tuottaa sisältöä omasta ympäristöstään.

Hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus ja valtakunnallinen LUMA –keskus toimii yhtenä sen yhteistyökumppaneista.

Lähellä kaupungissa – kaupunkiympäristö tutuksi

Uusi verkkosivusto Lähellä kaupungissa tarjoaa oppaita kaupunkiympäristön käsitteistön opiskeluun ja tutkimiseen. Palvelu on tuotettu erityisesti (kaupunki)maantieteellistä näkökulmaa painottaen. Sivusto on vielä työn alla, mutta lisää sisältöä tulee julkiseksi vuoden 2013 aikana. Lähellä kaupungissa sivuston tarjoama materiaali on suunnattu aina peruskoulun yhdeksännen luokan kursseista avoimen yliopiston kursseille.

Sivuston toiminnallisena ideana on innostaa omaa ajattelua ja pienimuotoista tutkimustyön harjoittelua jo peruskoulussa ja lukiossa, mutta sen sisältö soveltuu myös korkeakoulutason opiskelun tueksi. Lähellä kaupungissa kannustaa lähtemään kenttätöihin antamalla ohjeistuksia muun muassa havainnointiin ja haastatteluun.

 

Tervetuloa LUMA-seminaariin !

Valtakunnallinen LUMA-keskus järjestää kaikille LUMA-aineiden opettajille suunnatun koulutusiltapäivän Kumpulan kampuksella tiistaina 15.1.2013. Ohjelmassa on asiantuntijoiden luentoja ja työpajoja. Tule päivittämään tietojasi ja tapaamaan kollegoja!

Lisätietoa tapahtumasta ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät LUMA Sanomista http://www.luma.fi/tapahtumat/1574/ 

Geopisteellä uusia opetusideoita

Geopiste on koonnut uusia opetusmateriaalipaketteja opetusideoita-sivulle.

Havainnoi kaupunkia -harjoitus kehitettiin Geopisteen toimesta LUMA-keskuksen Tiedettä Nuorille –viikolle Tiedekulmaan syksyllä 2012. Harjoituksen ideana on saada nuoret tarkastelemaan kaupunkitilaa eri näkökulmista. Globaali salapoliisipeli on kehitysmaantiede-teemainen maailmankauppapeli, jossa etsitään tuotteiden alkuperiä reilussa hengessä.

 

Geofysiikan Seuran perinteinen paneelikeskustelu 11.12.2012

Tiedoksi Geofysiikan Seuran perinteinen paneelikeskustelu 11.12.2012 Tieteiden talolla:

GEOFYSIIKAN SEURAN PERINTEINEN PANEELIKESKUSTELU

Aika: 11.12.2012 klo 17.15-19.30 (Kahvitus klo 16.45-17.15 2. krs)

Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Geofysiikan Seuran joulukuun perinteisen paneelikeskustelun aiheena on ajankohtainen teema  – Suomen mineraalivarat.

Alan asiantuntijat alustavat aihetta eri näkökulmista kuten

– mineraaliraaka-aineet ja niiden riittävyys – loppuvatko malmit joskus Suomesta?

– kaivosteollisuus ja hyvinvointi – huolehditaanko kansallisesta edusta riittävästi?

– kaivosten yhteiskunnallinen toimilupa

– teollisuuden näkökulma

Puheenjohtajina toimii tutkimusprofessori Ilmo Kukkonen (Geologian tutkimuskeskus, vuoden 2012 alusta Helsingin yliopisto).

Tilaisuudessa alustajina toimivat:

– tutkimusprofessori Raimo Lahtinen (Geologian tutkimuskeskus)

– kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen (Työ- ja elinkeinoministeriö)

– toiminnanjohtaja Pekka Suomela (Kaivannaisteollisuus ry)

– tiedetoimittaja Elina Grundström

VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA!

Karttapiirustuskilpailu koululaisille käynnissä nyt!

Kansainvälinen Barbara Petchenik -karttapiirustuskilpailu alle 16-vuotiaille koululaisille on käynnistynyt. Opettajat voivat osallistua luokkansa tai ryhmänsä kanssa Suomen osakilpailuun, jossa kilpailutöiden takaraja on 22.3.2013. Suomen osakilpailun järjestelyistä vastaavat Geopiste ja Suomen kartografinen seura, jonka hallitus valitsee kuusi piirustusta edustamaan Suomea. Kansainvälinen kartografinen seura ICA perusti piirustuskilpailun vuonna 1993 kunnioittaen seuran varapresidentin Barbara Petchenikin elämäntyötä lasten karttatuntemuksen lisäämiseksi.

Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi ICA:n konferenssin yhteydessä. Tällä kerralla se pidetään elokuussa Dresdenissä. Suomi osallistuu kilpailuun nyt kuudennen kerran. Kilpailun teemana on ”Paikkani nykymaailmassa”, mikä tulisi näkyä kilpailutöissä. Opettajilta toivotaan kilpailun aktiivista mainostusta oppilaiden keskuudessa, jotta saadaan Suomesta runsaasti osallistujia eri ikäryhmistä.

Kilpailun tavoitteena on edistää lasten luovaa maailmankuvaa, kasvattaa heidän kartografista tietämystään ja saada heidät tietoisemmiksi ympäristöstään.

ICA:n kansainvälinen kartografian konferenssi Dresdenissä 25.-30.8.2013.

Barbara Petchenik –karttapiirustuskilpailun osallistumisohjeet (tarkemmat kilpailun säännöt englanniksi kilpailun sivuilta):

  • Osallistua voivat kaikki alle 16-vuotiaat. Kilpailusarjoja on neljä: alle 6-vuotiaat, 6-8-vuotiaat, 9-12-vuotiaat ja 13-15-vuotiaat. Kunkin sarjan kaksi parasta palkitaan kansallisesti kirjapalkinnoilla ja kuusi parasta osallistuu kansainväliseen kilpailuun ICA:n kartografian konferenssissa Dresdenissä.
  • Piirroksen voi tehdä myös maksimissaan kolmen hengen ryhmässä, jossa kaikkien jäsenien on kuuluttava samaan kilpailusarjaan. Suurempien ryhmien töitä ei huomioida kilpailussa.
  • Kilpailun teeman, “Paikkani nykymaailmassa”, tulee ilmetä selkeästi ja luovasti piirroksessa tunnistettavana viestinä: maailmankarttana, maapallona tai niiden suurehkona osana, ei siis vain yhtenä maanosana tai maana. Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota 1) tunnistettavaan viestiin 2) kartografiseen sisältöön ja 3) toteutuksen laatuun.
  • Karttapiirroksen koko on korkeintaan A3. Kuvan tulee olla niin selkeä, että se kestää pienentämisen. Apuna voi käyttää myös tietokonetta.
  • Kuvalle annetaan englanninkielinen nimi, joka kirjoitetaan piirroksen taakse yhdessä tekijän nimen, iän, koulun osoitteen ja luokan tietojen sekä maan kanssa.
  • Osallistujien töitä voidaan käyttää korvauksetta esimerkiksi kortteina, kalentereina ja kuvituksena (Unicef, ICA, Suomen kartografinen Seura yms.), mikä kannattaa huomioida piirrosten tyyleissä.
  • Valtakunnallisen kilpailun voittajien vanhemmille lähetetään allekirjoitettavaksi ICA:n virallinen lomake, jossa vanhemmat antavat luvan lastensa kilpailuun osallistumiseen ja heidän töidensä käyttöön.
  • Karttapiirrustukset tulee lähettää Geopisteeseen geotieteiden ja maantieteen laitokselle osoitteeseen: Geotieteiden ja maantieteen laitos, Geopiste, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto ja niiden tulee olla perillä viimeistään 22.3.2013.

Onnea kisaan!

TeeTiedepäivä: Nuorten uusi tiedetapahtuma!

Nuorten ideoima tiedetapahtuma TeeTiedepäivä järjestetään keskiviikkona 7.11. klo. 16–19 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella Physicum-rakennuksessa. Tapahtuma on suunnattu 13–19-vuotiaille.

Luvassa on työpajoja (TEE itse!), paneelikeskustelu sekä tarjoilua. Paneelikeskusteluun osallistuu nuorten lisäksi muusikko Jukka Poika. Geopiste on myös mukana tapahtumassa.

TeeTiedepäivä on osa Valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa. Voit ilmoittaa itsesi tai luokkasi tapahtumaan 31.10.2012 mennessä verkkolomakkeella.

Lisätietoa TeeTiedepäivästä  löytyy esimerkiksi LUMA Sanomien sivuilla.

Geopisteen GIS-täydennyskoulutus siirtyy marraskuulle (19.-28.11.2012)

Geopisteen ilmainen ja avoin GIS-täydennyskoulutus siirtyy marraskuulle, ja mukana on myös uusia aiheita, kuten Gapminder ja Wolfram-Alpha opetuksessa. Tule mukaan tutustumaan, miten paikkatietoa voi helposti hyödyntää kouluopetuksessa. Tervetuloa, ilmoittaudu E-lomakkeen kautta!

Kts. lisää PDF-mainoksesta tai blogiviestistä.

 

Ensi viikolla (viikko 40) poikkeus päivystysajassa

Ensi viikolla päivystysaika on poikkeuksellisesti tiistaina, 2.10. klo 15-17. Tarvittaessa päivystäjät tavoittaa numerosta 0503594572.

© 2020 A MarketPress.com Theme