Geotiedettä kouluihin – virtuaalivierailu Järvenpään yläkouluun

Geotiede ja geologia eivät ole kouluissa oppiaineena ja ikuinen murheenkryyni onkin ollut geotieteiden näkyvyyden parantaminen paitsi koulumaailmassa, myös suuren yleisön keskuudessa. Geotieteiden kandiohjelma järjestää mahdollisuuksien mukaan opettajien ja asiantuntijoiden kouluvierailuja, joista viimeisin suuntautui tämän viikon torstaina Järvenpään Koivusaaren yläkoulun 7-luokan luma-tunnille.

Continue reading “Geotiedettä kouluihin – virtuaalivierailu Järvenpään yläkouluun”

Geoscience degree programmes on Twitter // Geotieteiden koulutusohjelmat Twitterissä

Both geoscience degree programmes now have presence also on Twitter! The MSc programme (@Geo2Helsinki) has been on Twitter already for a while but now also the BSc programme (@GeoKandi_HY) takes on this new platform in order to attract more attention and communicate geoscience education to broader audiences.

Continue reading “Geoscience degree programmes on Twitter // Geotieteiden koulutusohjelmat Twitterissä”

Healthy increase in the amount of geoscience graduates in 2020 // Geotieteiden koulutusohjelmista valmistuneiden määrässä reipasta kasvua vuonna 2020

The Faculty of Science produced this week the final numbers of graduated students in 2020. Despite the effects of covid-related difficulties last year, also both geoscience programmes saw some increase in the amount of graduates.

Continue reading “Healthy increase in the amount of geoscience graduates in 2020 // Geotieteiden koulutusohjelmista valmistuneiden määrässä reipasta kasvua vuonna 2020”

New board members // Johtoryhmien uudet jäsenet

The Dean of the Faculty of Science has appointed new boards for the BSc Programme in Geosciences and MSc Programme in Geology and Geophysics. The boards will work together in the 2021-2024 term and have joint monthly admin meetings. The boards will also work under a single director for the following four years and the admin practices will be consolidated.

Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan dekaani on nimittänyt Geotieteiden kandiohjelmalle ja Geologian ja geofysiikan maisteriohjelmalle uudet johtoryhmät hallintokaudelle 2021-2024. Johtoryhmät työskentelevät seuraavan neljän vuoden ajan yhdessä ja niillä on yhteiset kuukausittaiset kokoukset. Koulutusohjelmien johtajana toimii vuoden 2021 alusta sama henkilö ja hallintoprosesseja yhdenmukaistetaan toimintojen keventämiseksi. Continue reading “New board members // Johtoryhmien uudet jäsenet”