Työpöydän ääressä

Materiaalien käsittelyssä on keskitytty kesän aikana kerättyjen aineiden prosessointiin ja yhdistelyyn. Iloksemme olemme saaneet huomata, että haastavissakin olosuhteissa dronella kuvatut fotogrammetriamallit ovat pääsääntöisesti laadultaan hyviä. Niinpä suurin haaste tavoitteiden kannalta onkin liittynyt materiaalien laajentamiseen ja yhdistelyyn, sillä siinä missä digiloikassa aluksi luotiin 3D-malleja yksittäisistä geologisista esiintymistä, pyrimme nyt yhdistelemään erilaisia malleja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi maatutkadatan yhdistämistä fotogrammetriamalleihin tai selittävien polygonimallien yhdistämistä rakennegeologisiin fotogrammetriamalleihin.

Suurin haaste syntyy siitä, että perinteisesti 3D mallit esitetään ikään kuin kolmioista muodostuvan kanaverkon päälle liimattuina väreinä, mesheinä. Esimerkiksi maatutkadata puolestaan on tekstitiedosto, jonka luontaisin esitystapa on pistepilvi, jossa pisteet eivät ole yhdistetty naapureihinsa. Georeferoimalla meshejä ja pistepilviä voidaan ne esittää yhdessä molempia formaatteja ymmärtävällä ohjelmalla.

Mallin ollessa tarpeeksi tarkka, voidaan korkeammankin resoluution malli esittää pelkkänä pistepilvenä ilman, että lopputuotteesta tulee liian läpinäkyvä. Tässä on lukuisia hyviä puolia: Ensinnäkin, pistepilvet ovat luonnostaan kevyempiä. Toisekseen, esim. maatutkadatan yhdistäminen yhteen tiedostoformaattiin mahdollistuu. Ja lopuksi, pistepilviin voi luoda rakenteen, jossa katseluohjelma lataa näytettäviä pisteitä katseluetäisyyden mukaan. Tällaisella rakenteella varustetulla mallilla ei – ainakaan teoriassa – ole esittämisen kannalta kokoylärajaa, mikä mahdollistaa todella suurien alueiden esittämisen 3D:nä, täydennettynä esim. maatutkadatalla. Koska geologiset prosessit näyttäytyvät usein kokonaisuudessaan vasta alueellisella mittakaavalla, näkyy yksittäistä havaintopaikkaa tarkastellessa, oli kentällä tai tietokoneella, vain yksi ruutu geologisen prosessin elokuvasta. Laajojen ja skaalautuvien mallien saaminen opetuskäyttöön mahdollistaisi aivan uudella tavalla prosessilähtöisen geologisen opetuksen.

Potree on Wienin teknisen yliopiston kehittämä ilmainen pistepilvien renderöintialusta, joka mahdollistaa skaalautuvan ”octree” pistepilvimateriaalin yhdistämisen paikkatietodataan, sekä yksittäisten meshmallien tuonnin ympäristöön. Lisäksi potree-alustalla on mahdollista lisätä malliin annotaatioita sekä tehdä mittauksia. Alueellisten pistepilviaineistojen, geofysikaalisen- ja paikkatietoaineistojen sekä perinteisten meshien yhdistämisellä olisi mahdollista luoda valtavia, geologisia prosesseja havainnollistavia malleja. Niinpä digiloikassa on alettu luomaan potree rakenteita tehtyihin pistepilvimalleihin, jotta mallit voitaisiin lopulta yhdistää isoiksi, skaalautuviksi kokonaisuuksiksi.  Olemme asiassa kokeiluasteella, mutta onnistuessaan potree-alustana mahdollistaisi materiaaleja, joista emme aikaisemmin ole uskaltaneet kuin unelmoida.

 

– Tuomas

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *