Muut / Misc.

Maanpoistoalue Kuteman alueella Orivedellä. Kallioperä on enimmäkseen kvartsi-maasälpäliusketta, joka on muuttunut ja hiertynyt paikoin voimakkaastikin. Alkuperäiset rakenteet eivät ole tunnistettavissa, vaan kaikki hiertoa edeltävät rakenteet ovat transponoituneet hiertoon liittyvän liuskeisuuden suuntaiseksi (kulku idästä länteen). Koillisesta lounaaseen kulkevat leikkaavat rakenteet ovat merkkejä duktiilia deformaatiota seuranneesta hauraan deformaation vaiheesta.

Uomat