Projektin esittely

Geotieteiden digiloikassa otetaan askelia kohti virtuaalista kenttäopetusta. Keskeistä opetusmuotoa ei ole tarkoitus korvata, vaan lisätä ja monipuolistaa. Opetusta virtualisoidaan erilaisten digitaalisten materiaalien kautta: GigaPan -kuvia, opetusvideoita, 3D-malleja ja ilmakuvia yhdistetään alueelliseen GIS-aineistoon sekä geologiseen ja geofysikaaliseen dataan. Näin saadaan luotua kattavia virtuaaliekskursiomateriaaleja kiinnostavista geologisista kohteista. Materiaalin tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys tutkimusalueista ja työtavoista jo ennen kentälle menoa. Digitaalisen aineiston avulla opiskelija voi tarkastella tutkimusaluetta laajemmin kuin mitä kentällä tapahtuvan opetuksen puitteissa olisi mahdollista. Virtuaaliopetuksen kautta saadaan sisällytettyä opetukseen myös sellaisia kohteita, joihin ei varsinaisen maasto-opetuksen yhteydessä ole mahdollista tutustua esim. pitkän välimatkan takia.