Klasslärarstuderandes reflektioner

Under utbildningen lär sig klasslärarstuderanden teori och färdigheter som de kan tillämpa i arbetslivet. De skapar sig även en bild av hur vardagen i klassrummet ser ut och hurdan roll de själv har som lärare. Verkligheten stämmer inte alltid överens med bilden som studeranden har. Det finns en skillnad mellan teori och verklighet, teorier är ofta ganska abstrakta medan verkligheten är mera komplex. Konsten att reflektera kan fungera som en brygga mellan det som studeranden har lärt sig under utbildningen och arbetet som klasslärare.

Traditionellt har praktiker gett studeranden möjligheter att träna färdigheten att reflektera och att utveckla sig som lärare. Praktiker har dessvärre sina begränsningar. Oftast går man bara några enstaka gånger på praktik under utbildningen. Tiden för praktiken är begränsad. Och praktiker kan medföra vissa etiska dilemman, man vill kanske inte utsätta eleverna på praktikplatser för vad som helst. Det kan också vara så att praktiken är relativt enformig och inte ger studeranden de erfarenheter som den skulle behöva. Datorsimuleringen skulle kunna ge studeranden möjligheten att erfara en större variation av situationer som de kan stöta på i och utanför klassrummet. Detta har varit utgångspunkten för studien.

Målet med studien var att undersöka vad som händer när studeranden jobbar med en simulering och att analysera hur de reflekterar. Om man förstår processerna bättre skulle man också kunna göra simuleringar bättre.

Under studien har jag observerat studeranden medan de jobbade med en simulering. De jobbade i par och jag bad dem att tänka högt. På det viset fick jag en inblick i deras reflektioner. Efter simuleringen diskuterade vi deltagandes reflektioner, och efter det intervjuade jag dem. 

Jag har använt olika kategorier av reflektion som analysverktyg. Reflektion kan man dela in i olika former (reflektion-i-handling, reflektion-över-handling och reflektion-för-handling) och olika nivåer (teknisk, praktisk och kritisk). Med hjälp av analysverktyget identifierade jag teman som studeranden reflekterade över.

Resultaten av studien visar att simulering väcker ett brett spektrum av reflektioner. Därmed kan man konstatera att simulering stöder studerandes reflektion, inte minst kritisk reflektion. Reflektionerna tangerade ofta elevens behov och på det viset är studien helt i linje med målsättningen för dagens lärarutbildning. Simulering kan med andra ord användas för att stöda denna målsättning.

Simuleringen som användes i studien handlade om ett samtal med en elev. Samtidigt nämnde flera deltagare att de under sina praktiker inte hade haft möjligheten att ha samtal med enskilda elever. På det sättet visar studien också att simulering mycket riktigt kan bidra till en större variation av erfarenheter.

Sander Siebrand

Pro Gradu: Klasslärarstuderandes reflektion vid simulering av pedagogiska möten

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *