Hållbarhetsundervisning vid klasslärarlinjerna

Allmänt 

 Min avhandling undersökte de åtta universiteten i Finland som erbjuder klasslärarstudier. Avhandlingens mål var att undersöka hur hållbar utveckling syns i klasslärarutbildningarnas strategier, programbeskrivningar och kurser från år 2019–2020. I och med att Finland strävar efter att nå Agenda 2030 och mer specifikt, det globala målet 4.7 är hållbarhet inom klasslärarlinjerna centralt idag. Dessutom nämner den nya läroplanen orden hållbarhet eller hållbar 182 gånger, vilket gör att lärare har ett ansvar att kunna undervisa inom ämnet. För att lärare ska kunna implementera och undervisa sina elever i hållbar utveckling måste de få verktyg och kunskap angående hållbarhet under sina universitetsstudier.  

 

Resultat 

Resultaten visar att universiteten har ett behov att utveckla sina klasslärarlinjer inom snar framtid beträffande hållbarhet. För att undersöka kurserna på universiteten analyserades 860 kurser allt som allt. Som mest hade Åbo Akademi 12 valbara kurser som tangerar hållbarhet. Flest obligatoriska kurser har Lapplands universitet, med fem kurser. Uleåborgs universitet erbjuder inga valbara kurser med en betoning på hållbarhet medan både Jyväskylä universitet och Åbo universitet (Rauma) inte erbjuder obligatoriska kurser. Därmed kan man inte dra slutsatsen att framtida lärare får den kunskap och de verktyg som de skulle behöva för att kunna undervisa sina framtida elever inom hållbarhet.  

Universitetens strategier varierar angående hållbar utveckling. De flesta nämner åtminstone att de strävar efter hållbarhet men andra strategier inte ens nämner det. Likadant är det med beskrivningarna angående universitetens klasslärarutbildningar, vissa universitet nämner inte hållbar utveckling medan andra gör.  

 

Slutsats  

Hållbar utveckling är inte en ideologi som genomsyrar klasslärarlinjerna vid Finlands universitet. Detta är problematiskt eftersom universiteten gärna ska tangera hållbarhet i sina strategier, lärarutbildningsbeskrivningar och i kurserna. Om alla tre är konstruktivt länkade, dvs. står för att implementera samma principer, nås de bästa resultaten, vilket skulle hjälpa Finland att nå målet av Agenda 2030 och betona hållbar utveckling till elever som i framtiden påverkar Finlands samhälle.  

 

Emelie Cockerell 

Pro Gradu: ”Sustainability within primary teacher education in Finland– An analysis of teacher education curricula” 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *