Lasten oikeudet pienessä vuoristokylässä Nepalissa

Tutkimus kehittyvässä maassa, Nepalissa:

Nepalin köyhien vuoristokylien lapset näkyvät länsimaisessa arjessa lähinnä kehitysyhteistyöhankkeiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai kansalaisjärjestöjen uutisoinnin ja kuvauksien kautta. Oikeus koulutukseen ja oppimiseen on kaikille ihmisille kuuluva ihmisoikeus. Kaikkialla maailmassa nämä oikeudet eivät kuitenkaan toteudu, tai ne toteutuvat vain osittain. Tätä tutkin tutkielmassani, joka sijoittuu Nepaliin.

Tutkimuksessani kuvaan lasten oikeuksien toteutumista nepalilaisessa Randepun vuoristokylässä, jonka koulussa toimin vapaaehtoisena opettajan roolissa lyhyen jakson syksyllä 2019. Tutkin lapsen oikeuksia opetukseen liittyen ja sitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat Randepun kylässä sijaitsevassa Shree Naba Jyoti Silvano Basic Schoolissa sekä myös kylässä yleisesti.

Miksi juuri tämä aihe?

Tutkin aihetta oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ja kokemuksen takia. Työskentelin vapaaehtoisena Randepussa vuoden 2019 elo-syyskuussa vapaaehtoisjärjestön Ullpledd Suomi ry:n kautta. Olin Nepalissa kuukauden ja kylässä vain kymmenen päivää, sillä matkustaminen kylään oli hankalaa: jeepillä matka Katmandusta kesti lähes vuorokauden. Opetin kylän pienessä koulussa matematiikkaa, englantia, kuvataidetta, käsitöitä sekä musiikkia. Oppilaat olivat iältään noin 4-10-vuotiaita. Koulussa oppilaita oli noin 19.

Tutkimukseni aihe oli ainutlaatuinen, joten aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei juurikaan ollut. Tutkimuksia Nepalista, lasten oikeuksista Nepalissa ja koulutusjärjestelmästä kuitenkin oli olemassa. Koen, että tutkimukseni lisää tietoisuutta lasten oikeuksista yleisesti sekä kuvaa tilannetta Nepalissa. Lasten oikeudet Nepalissa ja erityisesti sen syrjäisissä kylissä ovat heikolla tasolla, joka on hyvä tiedostaa.

Tutkimuskohde: Randepun vuoristokylä

Nepalin köyhät olosuhteet näkyvät myös tutkielmani tutkimuskohteessa, Randepun vuoristokylässä, jossa olin vapaaehtoistyöntekijänä opettajan roolissa. Randepun kylä sijaitsee Himalajan vuoristossa syrjäisellä maaseudulla.  Kylä on vaativan ja pitkän matkan päässä Nepalin pääkaupungista Katmandusta, joka aiheuttaa kylän syrjäytymistä ja tätä kautta vaikuttaa myös negatiivisesti köyhyyteen. Randepun kylä on sen syrjäisen sijainnin takia täysin omavarainen, mutta myös köyhä.

Tutkimukseni tarkoitus on tarkastella lasten oikeuksia koulunkäyntiin kylän koulussa, jossa toimin vapaaehtoisena. Koulun nimi on Shree Naba Jyoti Silvano Basic School. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Mitä lapsen oikeuksia Shree Naba Jyoti Silvano Basic Schoolin opetuksessa toteutuu ja millaisia oikeuksia jää toteutumatta? sekä 2) Millä tavoin minä vapaaehtoistyöntekijänä koin lasten oikeuksien toteutuvan tutkimuskylässä yleisellä tasolla? Tulkitsin myös koulun ulkopuolella tapahtuvia ongelmakohtia lasten oikeuksissa. 

Tutkimustulokset

Lapsen oikeudet eivät suurilta osin toteutuneet kylässä. Tutkimustulosten mukaan ongelmakohtia esiintyi seuraavan laisissa lasten oikeuksissa: oikeus koulutukseen, tyttöjen oikeudet, oikeus sanitaatioon, terveydenhuoltoon ja puhtaaseen juomaveteen, lapsiavioliitot ja lapsityö. Oikeus koulutukseen sisälsi monia esteitä ja epäkohtia. Pitkät koulumatkat estivät osaltaan lapsen oikeutta koulutukseen ja koulutuksen laatu sekä materiaalipuutteet olivat heikot. Lapsilta oli näin myös evätty mahdollisuus jatko-opiskeluihin. Koin tulokset ristiriitaisiksi poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Lasten oikeudet eivät toteutuneet yleisellä tasolla kylässä, mutta olosuhteisiin nähden tämä oli yleistä. Tulokset olivat herättäviä ja ne tiedostamalla voidaan kehittää koulun ja kylän toimintaa.

Aino Sonninen

Pro-gardu tutkielma

”School is my temple, temple is my god” – Lasten oikeudet koulunkäyntiin Nepalin vuoristokylässä

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *