Hur upplever klasslärare positiv pedagogik?

 

Bakgrund

Positiv pedagogik är en relativt ny pedagogisk metod som på sistone har blivit populär. Positiv pedagogik härstammar från positiv psykologin. Idén med positiv psykologi-och pedagogik är att lägga fokus vid människans styrkor och positiva egenskaper. I min studie ville jag veta hurdana upplevelser klasslärare har om att använda positiv pedagogik.

 

Studiens genomförande

Studien genomfördes via en elektronisk blankett med öppna frågor. Klasslärarna fick dela med sig om vad de upplever att positiv pedagogik är och hurdana positiva effekter samt utmaningar det finns med att använda positiv pedagogik.

 

Resultat och diskussion

Klasslärarna upplevde att användningen av positiv pedagogik var mestadels en positiv upplevelse. De berättade att det finns många positiva effekter med att använda positiv pedagogik. Klasslärarna upplevde att stämningen i klassrummet hade blivit bättre och att eleverna hade bättre relationer både sinsemellan och med klassläraren. Klasslärarna upplevde också att eleverna hade fler positiva upplevelser inom skoldagen och att deras välmående ökade. Klasslärarna upplevde också att eleverna hade mindre utmanande beteende i klassen och att det var bättre arbetsro.

Klasslärarna berättade också om utmaningar, där en överraskande för mig var de negativa attityder gentemot positiv pedagogik som vissa hade. Några av klasslärarna berättade att deras kollegor inte gillade att de använde positiv pedagogik. En annan utmaning enligt klasslärarna var den negativa spiral som skapas då en elev ofta uppvisar utmanande beteende och det är svårt att hitta på något positivt att säga till dem. Då blir man lätt fast i en negativ spiral där man måste tillrättavisa eleven och man får inte tillräckligt med chanser att ge positiv respons.

Jag upplever att det skulle vara viktigt redan i lärarnas utbildning att utbilda kring positiv pedagogik. Då man läser läroplanens värdegrund märker man att den överensstämmer med principer från positiv pedagogik. Genom att utbilda klasslärare om metoden kunde man också öka förståelsen för positiv pedagogik och se till att alla elever får den uppskattning de förtjänar.

 

Maria Hämäläinen

Klasslärares upplevelser av att använda positiv pedagogik i klassrummet

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *