Opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden tukeminen etäopetuksessa hyvin tärkeää

Tutkimuksen tausta

Koronapandemialla on ollut iso vaikutus korkeakouluopiskelijoiden elämään ja opinnoista suoriutumiseen. Koronapandemian seurauksena maaliskuussa 2020 Suomessa julistettiin poikkeustila, jonka myötä peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti ja opiskelijat siirtyivät etäopetukseen. Helsingin yliopiston opiskelijat pysyivät lähes poikkeuksetta etäopetuksessa kevääseen 2021 saakka. Etäopetuksen myötä sosiaalinen kanssakäyminen väheni huomattavasti ja itsenäinen opiskelu lisääntyi, ja sillä on ollut paljon haitallisia vaikutuksia opiskelijoiden yleiseen hyvinvointiin ja opiskeluun.

Jouduin myös itse opiskelemaan reilun vuoden ajan etäopetuksessa ja siinä aikana huomasin, kuinka itselläni ja monella muulla opiskelukaverillani oli hankaluuksia pysyä motivoituneena ja säilyttää opiskeluinto. Etäopetuksen seurauksena myös livetapaamiset muiden opiskelijoiden kanssa loppuivat hetkellisesti kokonaan eli yhteenkuuluvuuden tunnetta on etäopiskelun aikana koettu todennäköisesti hyvin vähän. Yhteenkuuluvuuden tunne on itseohjautuvuusteorian mukaan yksi ihmisen psykologisista perustarpeista. Muita perustarpeita ovat kyvykkyyden ja autonomian tunne. Halusinkin lähteä tutkimaan etäopetuksen vaikutusta opiskeluintoon ja ihmisen psykologisten perustarpeiden toteutumiseen juuri yliopisto-opiskelijoiden kohdalla, sillä samankaltaista tutkimusta oltiin tehty jo aiemmin peruskouluikäisten sekä opettajien ja rehtorien kohdalla.

Tarkemmin sanottuna tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella opiskelijoiden välisiä eroja sukupuolen, iän sekä opintojen vaiheen suhteen psykologisissa perustarpeissa ja opiskeluinnossa sekä psykologisten perustarpeiden yhteyttä opiskeluintoon.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen aineisto on osa syksyllä 2020 kerättyä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatuspsykologian tutkimusyksikön tutkimusta. Aineisto kerättiin nimettömästi eri tiedekuntien opiskelijoilta verkkolomakkeen avulla. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 1476, joista naisia oli 1202 (81,4%) ja miehiä 236 (16,0%). Vastaajien ikä vaihteli 18 ja 44 ikävuoden välillä. Aineistosta poimin kaikki psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon liittyvät vastaukset.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yli 25-vuotiaat opiskelijat kokivat korkeampaa opiskeluintoa sekä autonomian ja kyvykkyyden tunnetta etäopiskelun aikana kuin alle 25-vuotiaat. Lisäksi miehet kokivat hieman enemmän autonomian tunnetta kuin naiset, ja ensimmäisen vuoden opiskelijat eli vuonna 2020 aloittaneet kokivat enemmän sekä opiskeluintoa että autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Tulokset osoittivat myös, että psykologiset perustarpeet ennustavat positiivisesti opiskeluintoa.

Tämän tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään psykologisten perustarpeiden merkitystä opiskeluinnon kannalta. Jatkossa opetuksen järjestäjien olisi tärkeää miettiä, kuinka opiskelijoiden psykologisia perustarpeita voidaan tukea etäopiskelun aikana. Jos opiskelijoiden psykologiset perustarpeet toteutuvat niin sen pitäisi heijastua positiivisesti myös opiskeluintoon sekä yleiseen opiskelijoiden hyvinvointiin. Jatkossa olisi myös varmasti hyvä miettiä, kuinka vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden opiskeluinto saataisiin säilytettyä korkealla, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai keskeyttämistä.

Jatkokehittäminen

Jos samaa aihetta tutkisi nyt, kun korona on jo jatkunut pidempään ja opiskelijat ovat jo tottuneet etäopiskeluun ja mahdollisesti myös hybridiopiskeluun, niin tulokset voisivat olla hyvinkin erilaisia. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia samaa aihetta uudestaan vertailemalla koronapandemian alussa saatuja tuloksia tämänhetkisiin tuloksiin. Psykologisten perustarpeiden lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia opiskelijoiden oppimistuloksia koronapandemian aikana sekä digitaitojen ja sosioekonomisen taustan vaikutusta opiskeluintoon ja oppimistuloksiin.

 

Lore-Eliisa Luts

Yliopisto-opiskelijoiden psykologiset perustarpeet ja opiskeluinto koronapandemian etäopiskelun aikana”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *