Läroplanens synlighet i läroböckerna för livsåskådningskunskap

Målet för studien

Med forskningen ville jag undersöka hur läroböckerna i ämnet livsåskådningskunskap följer läroplansgrundernas riktlinjer. Jag tycker det är viktigt att undersöka läroböckerna, för de alla är  publicerade cirka 10 år sedan. I samhället diskuteras mycket om livsåskådning och hur dess undervisning ska läggas upp, skilt eller i en gemensam form med religionen. Tidigare forskning visar också livsåskådningens stora betydelse som ett läroämne.

Metoder 

Jag har gjort en studie där jag analyserat fyra läroböcker för läroämnet livsåskådningskunskap för årskurserna 1-5. Läroböckerna är alla i serien Mina och Ville och är publicerade mellan år 2007-2013. Jag har också analyserat läroplansgrundernas kompetenser och målen som finns för livsåskådningskunskapen i årskurs 1-6.

Som analysmetod har jag använt innehållsanalysen. Innehållsanalysen är en metod som analyserar olika dokument och texter, så de kan uppfattas bättre. Metoden är en textanalysmetod som söker textens betydelse

 

Resultat och diskussion

Resultaten visade att läroböckerna i livsåskådningskunskapen följer starkt läroplansgrundernas mål och kompetenser. Läroböckerna är byggda på läroplansgrunderna och behandlar flera mål och kompetenser. Fastän läroböckerna fokuserar på läroplansgrundernas innehåll, fattas också en del i innehållet.

Specifikt representationer av olika kroppsuppbyggnader och sexualiteter fattas i läroböckerna. Huvudpersonerna i böckerna är två barn utan funktionsnedsättning, som båda är vita. I bilderna i läroböckerna syns och diskuteras många olika etniciteter, men inget om olika kroppsuppbyggnader eller sexualiteter. Jag tycker detta skulle vara viktigt att lyfta fram, då läroböckerna diskuterar mycket om respekt och hur man ska behandla andra gott, men inget om specifikt kroppsuppbyggnader eller sexualiteter.

Jag upplevde också att det förblev otydligt i vilken ordning man ska använda böckerna. Tre av böckerna hade rekommendationer för vilken årskurs man skulle använda dem, men flera av rekommendationerna var för samma årskurs. Även användningen för läroböckerna kändes oklar. Ifall klassen är åldersblandad, kan det vara svårt att veta hur man ska använda läroböckerna rätt.

I detta fall har läraren en stor roll. Läraren har ett ansvar för undervisningens uppbyggnad och kan i det använda läroböcker som ett stödmaterial.  Läroböckerna har ett starkt fokus på hur man ska behandla andra rätt, och genom detta kan elever lära sig tolerans och respekt.

 

Sofia Lång

Läroböcker i livsåskådningskunskap – en innehållsanalys om ämnets läroböcker

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *