Mödrars upplevelser av hur coronapandemin inverkat på anknytningen till deras nyfödda barn

Målet för studien

Med min studie ville jag få reda på hur mammor upplever att coronapandemin har inverkat på växelverkan till deras yngsta barn. Jag arbetar själv inom småbarnspedagogiken och var intresserad av hurdant stöd föräldrarna önskar få av personalen på daghemmen och hur vi kan stöda barn med bristande anknytning.

Metoder

Jag har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sju mammor vars yngsta barn föddes år 2020. Analysen av materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Jag valde kvalitativ innehållsanalys för att få veta hur de intervjuade mammorna tänker, upplever samt för att få reda på deras erfarenheter kring temat i min studie.

Resultat och diskussion

Resultaten i studien visade att mammorna upplevt att isoleringen under coronapandemin inverkat negativt på deras resande, sociala umgänge och hobbyer. Isoleringen har krävt tålamod och upplevts belastande men de intervjuade mammorna har inte känt sig ensamma eftersom deras partners har arbetat på distans hemifrån. Av de sju distansarbetande papporna har åtminstone tre valt att inte ansöka om pappaledighet med sitt yngsta barn. Orsaken var distansarbetets möjligheter att närvara i barnets vardag under arbetsdagen.

En av mammorna har indikationer på depression samt två av mammorna har indikationer på brister i sin anknytning till sitt yngsta barn.

Alla mammor fick ha sin partner närvarande i samband med förlossningen men de fick inte vistas på vårdavdelningen för nyfödda. Tre av mammorna upplevde att begränsningarna av deras partners närvaro inverkat negativt eftersom de hade behövt både fysiskt och mentalt stöd efter förlossningen.

Mammornas främsta förväntningar på personalen i daghemmen är att stöda deras barns sociala relationer, stöda föräldrarna i deras roll som föräldrar samt en förtroendefull och öppen kommunikation.

Det vore intressant att observera föräldrarnas och barnens samspel och samtidigt använda ett färdigt intervjuschema ”Adult attachment interview”. Föräldrarna skulle delta i mentaliseringsbaserade familjegrupper för att stöda dem i sitt föräldraskap. Samtidigt skulle personalen på daghemmen utbildas enligt mentaliseringsmodellen. Detta för att få bättre redskap i att stöda föräldrarnas och barnens växelverkan.

Författare: Dan Engström

Avhandlingens titel: Mödrars upplevelser av hur coronapandemin inverkat på anknytningen till deras nyfödda barn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *