Lässtrategier i det virtuella klassrummet

Bakgrund

Våren 2020, även kallad coronavåren, ställdes lärarna i Finland inför en helt ny situation då undervisningen mer eller mindre över en natt skulle övergå till distansundervisning. I min avhandling följde jag med hur en  lärare genomförde sina bokprojekt i två niondeklasser och hur hen inom ramen för detta lyckades använda sig av lässtrategier som ursprungligen utvecklats för närundervisning. 

Genomförande

Eftersom jag ville komma åt lärarens erfarenheter och se hur hen jobbade, men inte hade möjlighet att observera själva undervisningen, gjorde jag en semistrukturerad intervju med läraren. I tillägg till intervjun hade jag tillgång till ett skriftligt material bestående av lärarens ingångsfrågor till eleverna kring böckerna de läste, en transkription av en inspelad distanslektion i den ena av klasserna samt skärmavbilder på vissa elevers svar på en del av lärarens frågor. Med det begränsade material jag hade kallade jag studien en fallstudie och närmade mig materialet med hjälp av den tematiska analysen för att komma åt det centrala i materialet.

Forskningsresultat

I lärarintervjun sade läraren att hen alltid försöker få eleverna att läsa “på raderna, mellan raderna och bortom raderna”. Vid analysen av materialet kom det fram att detta var kärnan i undervisningen då det kom till bokprojekten. De lässtrategier som ingick i studien försöker alla hjälpa eleverna att göra just detta: att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Det syntes även i lärarens ingångsfrågor om böckerna som hen ställde eleverna och i den inspelade lektion som ingick i materialet. Också i intervjun kom det här fram. 

Den andra avgörande faktorn för att kunna genomföra bokprojekten så klassrumslikt som möjligt var lärarens ansträngningar att skapa ett  virtuellt klassrum där undervisningen kunde pågå så lik närundervisningen som möjligt. Detta i kombination med uppgifter och frågor som tvingade eleverna att jobba i grupp och fortsätta den sociala samvaron åtminstone på något plan, gjorde att läraren lyckades mycket väl i sitt genomförande av distansundervisningen och de båda bokprojekten samt i implementeringen av lässtrategierna i distansundervisningen.

Marina Forsberg

Lässtrategier i undervisningen – två bokprojekt på distans coronavåren 2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *