Murrokseen valmistuneet käsityönopettajat työelämässä – mitä koulutus antoi?

Kaikki lähti opetussuunnitelmasta

Monimateriaalisen käsityön oppiaineen opetus voidaan järjestää monin erin tavoin. Koulusta riippuen käsityönopettajia voi olla yksi tai kaksi, he saattavat yhteisopettaa ainettaan tai opettaa sitä perinteisen jaon mukaan kumpikin tahollaan. Perinteisestä mallista siirryttiin vapaampaan muotoon ensin opetussuunnitelman muutosten kautta: koulutus seurasi perässä. Muutaman vuoden ajan käsityönopettajia koulutettiin Helsingin yliopistossa entisellä tekstiilityönopettajien koulutuslinjalla ilman tasavertaista mahdollisuutta opiskella myös teknisen työn työtapoja.

Mitä uutta pitää osata – jos mitään?

Tutkin pro gradu -tutkielmassani käsityönopettajien kokemuksia siitä, mitä hyvää koulutus antoi oman kompetenssin tueksi, ja mitä käsityönopettajat jäivät kaipaamaan koulutukseltaan. Mitä uutta nyt pitää osata – jos mitään? Oletin, että teknisen työn työtavat nousisivat kaivattujen, koulutuksessa vähemmän esillä olleiden asioiden listalle. Koin aiheen tärkeäksi sekä omakohtaisen, koko opiskeluajan läpileikkaavan ajankohtaisuuden takia, sekä koulutuksen kehittämistä edistääkseni.

Neljä haastattelua

Olin kiinnostunut käsityön opetuksen järjestämisen eri mahdollisuuksista ja niiden luomista mahdollisista uusista tarpeista käsityön opettajan kompetenssissa. Haastattelin neljää Helsingin yliopistosta valmistunutta käsityönopettajaa, joilla oli takana jonkin verran työelämäkokemusta käsityönopettajana, joillain myös yhteisopettajuudesta. Neljällä varsinaisella haastattelukysymykselläni tavoittelin tietoa opettajien kokemuksista heidän oman tietotaidon riittävyydestä.

Oppiaineen sisältö pääteemana

Haastatteluissa keräämäni tiedon valossa oppiaineen sisältö nousi sekä kehutuimmaksi että kaivatuimmaksi osa-alueeksi koulutuksen antia tarkastellessa. Tekstiilityön työtavat olivat kaikille haastateltaville yksi selkeimmistä oman osaamisen alueista. Teknisen työn työtapojen koulutusta haastateltavat toivoivat, että olisivat saaneet lisää. Muutamia mainintoja oli myös pedagogisten taitojen keskeneräisyydestä, mutta opettajan kompetenssissa ne kehittyvätkin ajan ja kokemuksen myötä ennemmin kuin jo koulutuksessa.

Käsityö oppiaineena tulevaisuudessa?

Tutkimukseni tuloksista on hyötyä käsityönopettajan koulutuksen kehittämisessä sekä tiedon tuottamisessa ajankohtaisesta aiheesta. Tulevaisuudessa ammattia voisikin kehittää esimerkiksi eri koulujen käsityönopetuksen järjestelytapoja tutkimalla.

 

Kettupuro, Inki
Vuoden 2014 jälkeen valmistuneiden käsityönopettajien kokemus kompetenssista työelämässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *