Ungdomars åsikter om hållbara städer

av Kiira Kivisaari

Människors mängd i städer växer hela tiden. Växande städer kan erbjuda arbetsplatser och koncentrerade olika service och tjänster. Det betyder att många människor kan ta nytta av samma service och tjänster. Kompakta städer möjliggör i framtiden t.ex billösa miljön. De här kompakta städerna med massor av människor kan också ha stora påverkningar på stadsmiljön. För att minska negativa påverkningar talar man om ” hållbara städer”, men vad är en hållbar stad och hur ska vi skaffa den?

Jag ville veta ungdomars åsikt om saken eftersom det är det som de vill påverka mest på, och det som ska bygga, upphålla och utveckla hållbara städerna. Jag intervjuade abiturient Marleena Tulkki om saken.

Först frågade jag Marleena vilka ord som beskriver en hållbar stad eller vad det menar att en stad är hållbar. Hon tyckte att en hållbar stad kan erbjuda: natur, bra möjligheter att röra sig utan bil och lätt att skaffa nära producerad mat. Men fast hon nämnde bara tre olika saker kan redan det vara svårt att anpassa! Stadens storlek och struktur spelar en stor roll: i en liten stad kan det vara svårt att röra sig till olika service och tjänster utan bil och stora städer kan vara så täta att där finns för litet rum för natur.

Under intervjun pratatade vi också om människors vanor och attityder och hur det måste ändras för att vi kan ha en hållbar stad i framtiden. Marleena tycker att människor är alltför vana vid att åka med bil och shoppa massor av varor. Hon tycker att nya generationer har massor av potential, men kanske inte för mycket vilja och medvetenhet.

Marleena kan inte bestämma ifall hennes hemstads storlek är ett problem eller en fördel då det finns många centraler i Esbo, men saknas ett riktigt centrum. Marleena hoppas att olika experter löser den här frågan. Marleena väntar att Esbo ska satsa mer på stadscyklar, så att det blir lätt att cykla vart man vill – inte bara till metrostationer.

 

Leave a Reply