All posts by Nelli Hämäläinen

Städerna växer och klimatet hotas – då har också hissbolag en viktig roll som hållbar samhällsaktör

Nelli Hämäläinen

Sanna Kaje på KONE förklarar att även storföretag kan medverka i global hållbar utveckling. ”I kampen mot klimatförändring och i utvecklingen av hållbara stadsmiljöer är det verkligen viktigt att våra lösningar är smarta och miljövänliga”.

Hållbarhet och hållbar utveckling syns i reklamer, media och politik. Vi människor har förstått att vi inte kan fortsätta leva på ett icke-hållbart sätt, att använda naturresurser över jordens kapacitet eller att sluta satsa på socialt ansvar. Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innefattar flera delgrenar inom ämnen som social, ekonomisk och ekologisk ansvar (Heinonen 2015). Vad kan storföretag göra för att medverka i den globala hållbara utvecklingen?

Enligt Sanna Kaje, VP för investerarrelationer på hissbolaget KONE, har storföretag mycket att göra inom hållbarhet. KONEs mission är att göra städer till bättre platser att leva på och detta är starkt länkat med FN:s (2015) elfte globala mål, att ”göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”. ”Vi ser utvecklingen av stadsmiljön och det sammanhängande innovationsarbetet som ytterst viktigt eftersom det bl.a. påverkar det sociala och ekonomiska välbefinnandet i världen men också klimatförändringen” säger Kaje.

Kaje påpekar att städer upptar endast ca 2% av jordens areal men står för 75% av energiförbrukningen och för 80% av koldioxidutsläppen orsakade av människan. Det är därför avgörande att minska på städernas miljöpåverkan för att nå en mer hållbar framtid. ”I kampen mot klimatförändringen och i utvecklingen av hållbara stadsmiljöer är det verkligen viktigt att våra lösningar är smarta och miljövänliga”, förklarar Kaje.

Städer runt om i världen växer snabbt. Både nya bostäder och offentlig infrastruktur byggs för att möta behovet av de växande folkmassorna. Ändå överstiger efterfrågan ofta utbudet. ”Det byggs helt enkelt inte tillräckligt med nya bostäder för att täcka behovet som skapas av människor som flyttar in i städerna. Dessutom skulle det ofta finnas mycket livstid kvar i de gamla byggnaderna. Om de skulle moderniseras så att de använder mindre resurser, är effektivare och integreras bättre i sin omgivning skulle de väl kunna tjäna den växande befolkningen i städerna” påpekar Kaje. KONE erbjuder nya miljövänliga hissar och rulltrappor till nybyggen, men även underhåll och moderniseringstjänster av dessa, som förbättrar energieffektiviteten och användarupplevelsen.

KONE har undertecknat FN:n Global Compact initiativ för hållbar utveckling inom socialt, ekonomiskt och miljömässigt företagsansvar. Detta betyder att KONE rapporterar enligt Global Compacts kommunikationsriktlinjer. Enligt Kaje är KONEs utbud hållbart även inom FN:s ramverk. ”KONE erbjuder lösningar till utmaningar inom urbanisering, demografiska förändringar och säkerhet – ämnen som även ingår starkt i FN:n globala mål”, förklarar hon.

Urbanisering är alltså en stor trend i den globala stadsutvecklingen. ”Varje dag flyttar ca 200 000 människor till städerna runtom i världen”, betonar Kaje. En annan central trend har att göra med teknologisk utveckling. Kaje förklarar att den snabba teknologiska utvecklingen orsakar förändringar och påskyndar företagens verksamhet och skapar därmed helt nya slags förväntningar, t.ex. gällande arbetsmetoder. En tredje trend i utvecklingen av stadsmiljöer är hållbarhet. ”Byggnader förbrukar ca. 40% av all förbrukad energi i världen”, säger Kaje, ”och därför är det allt mer viktigt med energieffektivitet och hållbarhet när nya byggnader byggs och när gamla moderniseras”.