All posts by Jannika M M Niemelä

Modeindustrin förorenar som 50 miljarder plastflaskor i havet – så här gör du din garderob så ekologisk som möjligt

Klädindustrin belastar planeten, och något borde ändras fort. För ofta lämnas ansvaret av hållbara konsumtionen på konsumentens axlar – ”Företagen borde ha största ansvaret”, säjer Carita Peltonen, expert på hållbart mode

Vi lever i en värld där alla har bråttom och allt ska vara snabbt. Trender byts varannan dag. Det är relativt lätt att följa dem, eftersom snabbt ändrande modet kostar lite och kläderna är inte gjorda för att hålla. Snabbmode är inte bara fina nya kläder, utan det innebär förstörning av naturen på många olika sätt. Nya kläder blir snabbt avfall, när nya kollektioner tar över de gamla. Enbart modeindustrin förorenar våra hav varje år med en mängd mikroplast som motsvarar 50 miljarder plastflaskor. Enligt FN är modeindustrin ansvarig för över 10% av alla koldioxidutsläpp.

På sistone har problemet lyckligtvis blivit erkänt. Detta menar inte att det är löst, men att det finns allt mer hållbara alternativ för det vanliga, oekologiska modet. Carita Peltonen, expert på ekologiskt mode och grundaren av Metsä/Skogen, en ekologisk lifestylebutik, säjer att ett problem med hållbart mode är att det inte är klart definierat. ”Hållbarhet är så komplext att jag tror att det inte är möjligt att nås på alla nivåer. Därför måste var och en välja de kriterier som bäst passar sin egen värdesättning och bete sig enligt dem”, säjer Peltonen. Hon anser, att ansvaret av att välja hållbara produkter kan inte lämnas på konsumentens axlar, utan företagen måste bära ansvaret. ”Hos Metsä/Skogen är det viktigt att hela produktionskedjan är transparent. Sedan får konsumenterna välja vilka produkter som möter deras kriterier gällande hållbarhet.”

 

Återvinning gör miljöbelastningen mindre   

Fast konsumtionen måste minskas för att nå ett hållbart samhälle, kan nya innovationer erbjuda tillfälligt hjälp med att skydda vår planet. Livscykeln av råmaterial blir längre när det används på nytt. Det innebär ändå vissa problem. Peltonen antyder att till exempel nya återvinningsmaterial kan låta härliga, men för att maximera nyttan som man får av återvinningen borde kläderna tåla användning och hålla sig bra länge. Detta kan man ändå inte alltid vara säker på före man har testat nya materialet i praktiken, vilket menar att man inte kan veta exakt hur hållbara nya innovationer är. ”Dessutom kan det hända att något som idag är ekologiskt inte är det mera imorgon, när ny vetenskaplig information uppförs”, påpekar Peltonen.

 

Textilavfall är svårt att återvinna

Eftersom hållbarhet är så mångfaldigt, är det inte bara konsumenterna som måste välja vilka kriterier de har för produkter som de köper, utan det måste också företagen göra. Peltonen säjer att ibland måste annars bra produkter tyvärr lämnas utanför urvalet eftersom de inte fyller de kriterier som är viktiga till Metsä/Skogen. Peltonen tycker det är grundläggande att produkterna är hållbara och tidlösa redan från början av planeringen och genom hela livkedjan. De ska vara lätta att reparera och återvinna och möjligt att lätt tas isär för återanvändning eller återvinning.

Alla material kan inte användas på nytt. Det är lättare at återvinna kläder som är 100% samma fiber, till exempel polyester eller bomull. Om ett plagg innehåller flera olika fiber, går det inte att skilja fibrerna ifrån varandra. Då hamnar kläderna oftast till blandavfall. Därför är det viktigt att antingen utveckla ny teknik som möjliggör återvinningen av plagg gjorda av fiberblandning eller försöka använda så mycket bara ett slags fiber som möjligt.

 

Allt som verkar ekologiskt är inte det

För att vara säker på att produkterna verkligen möter kriterierna, litar Peltonen på tillverkare från Finland eller från närområden. ”När man köper produkter längre ifrån måste man vara mer kritisk när det gäller certifikat. I Fjärran Östern är greenwash-mentaliteten vanlig, och det går inte att lita på att alla certifikat är äkta. Oftast är något som verkar etiskt inte det i verkligheten.” Detta är ett problem också för konsumenten. Många företag säljer sina produkter med vilseledande reklam. De kan lyfta upp något ekologiskt i produktionskedjan och påstå att det gör hela produkten ekologisk, fast i verkligheten har den ena ekologiska saken väldigt liten eller ingen betydelse alls för produktens hållbarhet. Företagen kan också använda luddiga ord och uttryck som naturlig eller att produkten är ett grönt val. Orden har alltid inte någon riktig betydelse, men får konsumenten att tro att de gör ett gott val.  Detta händer på grund av att det inte finns någon definition för hållbara kläder. Därför lönar det sig att välja produkter där hela produktionskedjan är genomskinlig och ta reda på varifrån produkten kommer och hur den är tillverkad om man vill köpa hållbara produkter.

 

Medvetenheten av miljön växer

Alla företag måste sträva efter vinst för att verksamhet skulle vara lönsamt. ”Fast vi inte syftar på massproduktion utan vill hellre förminska konsumtionen, måste vi få tillräckligt med volym. På det sättet är det möjligt att varenda aktör och del av produktionskedjan kan fortsätta tillverka produkter samt får måttligt lön för sitt arbete”, konstaterar Peltonen. Hållbart tänkande är ännu i början av sin livkedja och det innebär att många kunder inte nu är färdiga att betala ett mycket högre pris för hållbara produkter. Försäljningen måste vara tillräckligt så, att prisnivån möter både för tillverkarna och konsumenterna.

Lyckligtvis börjar ekologiska alternativ så småningom intressera både konsumenter och aktörer inom modebranschen enligt Peltonen: ”Det finns flera olika hållbara material och man får genast reda på hela produktionskedjan av materialen, vilket inte var så vanligt några år sedan. Vad som är best av allt är att man får också veta i vilket skede av processen hållbarheten inte ännu har uppnåtts på bästa möjliga sätt.” Det är definitivt ett steg framåt att problemen inte döljs utan at man talar öppet om dem. Dock räcker det inte ensam till att göra kläder mer ekologiska om konsumtionen inte minskar samtidigt. Det är ändå en början, och livliga diskussionen kring hållbarhet ger hopp om att i framtiden skulle hållbarheten vara trendigare än nya kläder.