All posts by Rebecca Malin

Kampen mot världshungern

FN:s mål med en värld utan hunger år 2030 borde inte vara omöjligt att uppnå, säger Johanna Tervo som fungerar som sakkunnig inom humanitärt bistånd på Kyrkans utlandshjälp. Hon har jobbat på ett flertal platser var bristen på föda är ett stort problem.

”Det finns tillräckligt med mat i världen, problemet är den ojämna fördelningen”.

Det råder svåra omständigheter på många platser i världen. Exempelvis finns det enligt uträkningar för tillfället 64 miljoner flyktingar och det har förklarats hungersnöd i flera länder, för första gången sedan 1980-talet. Ett centralt mål skulle vara att få ett slut på väpnade konflikter, som är en betydande bakomliggande faktor till hungersnöd. Då det råder fred och samhället fungerar har folk bättre möjligheter att mätta sina magar.

”Största orsakerna till hungersnöd är saker som åstadkommits av människan, såsom krig”, säger Tervo.

I områden med svåra konflikter ser man tydligt att människorna är undernärda.

Vatten är också viktigt, inte endast för att släcka törsten utan även för produktionen av mat. Följderna av klimatförändringen märks redan, berättar Tervo.

”I Somalia flyr människor undan torkan, sannolikheten att folk återvänder i dessa fall är liten”.

Enligt henne får naturkatastrofer ofta mera synlighet i media än krig, som det mera sällan syns av i nyheterna. Exempelvis från Sydsudan har 1,6 miljoner människor flytt över gränsen till andra länder i jakten på säkerhet. Kvar i landet finns uppskattningsvis 5,8 miljoner människor i behov av hjälp. Enligt Integrated Food Security Phase Classification, ICP, finns det uppskattningsvis 4,9 miljoner människor i landet vars matsäkerhet är allvarligt hotad. Hungersnöd har deklarerats i delstaten Unity i Sydsudan.

Tervo förklarar den centrala utmaningen i arbetet för att minska på exempelvis hungern i världen.

”Mängden resurser som används till biståndsarbete ökar hela tiden, men behovet växer ännu snabbare. Detta leder till att klyftan mellan hjälpbehovet och de resurser som finns tillgängliga blir allt större”.

Enligt Tervo är både statliga bidrag och privata donationer till biståndsarbetet viktiga.

”Humanitärt bistånd innebär en form av första hjälp för flyktingar och vid kriser” berättar Tervo, i jämförelse med utvecklingssamarbete som är mera långsiktigt.

Nuförtiden finns det dock kriser var folk bor på flyktingläger i upptill 20 år, så gränserna mellan humanitärt biståndsarbete och utvecklingssamarbete suddas ut allt mer.

I långvariga humanitära kriser är det viktigt att hjälpa människorna att hjälpa sig själva, exempelvis handleda dem i hur man producerar mat och tjänar sina egna pengar. Uganda är ett exempel på var man haft framgång med arbetet i kampen mot hunger. Tervo berättar hur man har gått tillväga där för att hjälpa flyktingarna som anländer till landet.

”Flyktingar som kommer till Uganda får inte pengar, utan de ges en liten bit markområde, frön och verktyg för att kunna producera sin egen mat. De får samma rättigheter som lokalbefolkningen, förutom rösträtt, och ges möjligheten att sälja överskottet från sitt jordbruk”.

I huvudstaden Kampala har nu 20 % av flyktingarna kunnat anställa en person vid sitt jordbruk, och upp till 40 % av de anställda hör till lokalbefolkningen. Enligt Tervo skulle det oftast finnas tillräckligt med markområden att odla för att kunna tillämpa en liknande taktik på andra ställen. Problemet är att det alltid är någon som äger marken vilket gör det komplicerat.

Arbetet med att få ett slut på hungern i världen är helt klart ingen enkel nöt att knäcka. Det är inte heller ett fenomen skilt för sig, utan hör tätt ihop med andra problem i samhället såsom krig och fattigdom. Det finns dock ljusglimtar, och mycket arbete görs konstant för att se till att alla har tillgång till mat. Hoppeligen kan vi en dag se att maten på vår jord är jämnare fördelat kring alla bord.

 

Källor:

 

Intervju med Johanna Tervo från Kyrkans utlandshjälp 10.4.2017

Förenta nationernas hemsida 10.4.2017

http://www.un.org

 

Integrated Food Security Phase Classification, ICP:s hemsida 12.4.2017

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-map-detail/en/c/471270/

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA:s hemsida 12.4.2017

http://www.unocha.org/south-sudan/