Ohjelma

Hallinto-oikeuspäivän ohjelma 17.5.2022

8.45–9.10           Ilmoittautuminen

9.15                     Toomas Kotkas: Tilaisuuden avaus

9.15–10              Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: ”Virkavastuun ja hyvän hallinnon

perusteiden toteuttaminen digitaalisessa hallinnossa”

10–10.30            Väitöskirjatutkija (HY) Hanne Hirvonen: ”Päätösautomaation

ihmiskontrollin välttämättömyys – virkavastuusääntelyn vaihtoehdot?”

10.30–11.15      Yliopistonlehtori (HY) Riku Neuvonen: ”Oikeusvaltio ja oikeudet

sähköisessä hallinnossa”

11.30–12.30      Lounas

12.30–13.15      Professori Toomas Kotkas (HY): ”Sosiaaliturvauudistus – Mitä

opittavaa muiden maiden uudistuksista?”

13.15–13.45      Väitöskirjatutkija (HY) Marlon Moilanen: ”Sosiaalihuollon

asiakkaan itsemääräämisoikeus viranomaisen harkintavallan näkökulmasta”

14.00–14.30      Kahvi

14.30–15.00      Erityisasiantuntija (TIV) Hanna Nieminen-Finne:

”Asiantuntijatuomarijärjestelmän kansainväliset puitteet”

15.00–15.30      Väitöskirjatutkija (HY) Anna-Stiina Tarkka: ”Miksi hallintoprosessissakin on syytä

puhua prekluusiosta?”

15.45–16.30      Professori (HY) Olli Mäenpää: ”Julkisuuslain ajantasaistaminen – Mikä muuttuu?”

16.30-16.45     Tilaisuuden päätös