HAOlle hallitus vuodelle 2013

Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry:n vuosikokouksessa 25.10. valittiin HAOlle uusi puheenjohtjaa ja  hallitus.

Puhetta johtaa tulevana vuonna 2013 Heidi-Maria Reponen.

Muut hallituksen jäsenet:

  • Tuomas Hetemäki
  • Pilvi Kirppu
  • Ari Mäntykivi
  • Noora Nissinen
  • Ilmo Teikari

ja hallituksen varajäseninä

  • Ville Hirvonen
  • Kristiina Mannermaa.

Hallituksen tavoittaa nyt ja tulevana vuonna osoitteesta hao-ry@helsinki.fi

Posted in HAO

Osallistu HAOn palautekyselyyn!

Aloititpa aineenopettajaopintosi tänä syksynä tai jo aiemmin, haluaisimme kuulla, mitä sanottavaa sinulla opinnoista on.

Osallistu siis HAOn laatimaan palautekyselyyn aineenopettajan pedagogisista opinnoista.

Palautekyselyn tulokset kerätään yhteen ja esitetään aineenopettajakoulutuksen johdolle marraskuun puolivälissä HAOn ja OKL:n yhteistapaamisessa.

Palaute kerätään ja käsitellään täysin anonyymisti.

Voit vastata palautekyselyyn 11.11.2012 asti osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38065/lomake.html

Kaikki palaute, niin risut kuin ruusutkin ovat arvokasta tietoa paitsi opettajankoulutuslaitokselle, myös HAOlle järjestönä, jotta voimme paremmin vaikuttaa aineenopettajakoulutukseen kehittämiseen.

Sanaa palautekyselystä saa välittää eteenpäin.

Infoa soveltavaan harjoitteluun liittyen

Eilisessä soveltavan harjoittelun infossa heräsi kysymyksiä siitä, missä oppiaineissa soveltavassa harjoittelussa saa harjoitella. Tässä viestissä on vastauksia ja selvennyksiä näihin kysymyksiin.

Seuraavat vastaukset ja selvennykset koskevat niitä, jotka harjoittelevat itse hankkimassaan koulussa tai oppilaitoksessa tai OKL:n hankkimassa kenttäkoulussa:

– Soveltavassa harjoittelussa voi harjoitella yhdessä tai useammassa aineessa. Mikäli harjoiteltavia aineita on enemmän kuin yksi, on opiskelijan ilmoittautuessaan kerrottava, mikä on ensisijainen harjoiteltava oppiaine. Tämä tieto tarvitaan, koska voi olla, että molempien aineiden ohjaajaa ei välttämättä löydy kenttäkouluista.

– Myös biologian, maantieteen, matematiikan, fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat harjoitella joko yhdessä tai useammassa aineessa soveltavassa harjoittelussa. Heidänkin tulee ilmoittaa ensisijainen harjoiteltava aine, jos harjoiteltavia aineita on enemmän kuin yksi.

– Soveltavassa harjoittelussa voi myös harjoitella jossain muussa oppiaineessa tai oppiaineissa kuin perusharjoittelussa ja syventävässä harjoittelussa.

– Harjoiteltavan oppiaineen ei tarvitse olla opiskelijan pääaine. Opiskelija voi siis harjoitella sivuaineessaankin.

– HUOM! Opiskelijan on täytettävä aineenhallintarajat harjoiteltavassa oppiaineessa tai harjoiteltavissa oppiaineissa. Aineenhallintarajat tarkistetaan vain tutkinto-opiskelijoilta. Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavien henkilöiden aineenhallinta on tarkastettu jo hakuvaiheessa. Mikäli erillinen opiskelija haluaa harjoitella myös toista opetettavaa ainettaan, hänen tulee täyttää tässä aineessa tiedekunnan asettamat aineenhallintarajat.

Hae HAOn hallitukseen!

HAO ry:n kauden 2013 hallitus valitaan seuraavassa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa torstaina 25.10. klo 17.30.

HAOn hallituksessa voi toimia kuka tahansa HAO ry:n jäsen. Hallitustoiminta on mukavaa ja antoisaa touhua, jossa pääsee tutustumaan aineenopettajakoulutuksen kiemuroihin pintaa syvemmältä. Hallituksella on myös valta vaikuttaa Opettajankoulutuslaitoksen toimintaan, sillä OKL:n johto kuuntelee HAO:n hallituksen ääntä.

Hallitustoiminnasta ja työskentelystä erilaisissa työryhmissä saa myös opintopisteitä.

Lisäksi HAO:n hallituksen jäsenet pääsevät nauttimaan Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton eli SOOLin tarjoamista eduista.
Uudesta hallituksen jäsenet lähetetään heti ensimmäiseksi Tampereelle Sokos Hotelli Ilvekseen järjestökoulutusviikonloppuun 17.-18.11. HAOlla on kurssilla kolme paikkaa.
Kurssi on maksuton ruokailuiden, matkojen ja majoituksen osalta SOOLin jäsenille, ja siellä tapaa runsaasti opettajaopiskelijoita ympäri Suomea.

Lisätietoa kurssista löydät SOOLin sivuilta.

Posted in HAO

Tenttinollaus to 18.10. klo 17->

Aineenopettajien yhteinen illanvietto!

Tule juhlistamaan alkaneita opintoja ja taakse jääneitä tenttejä ja nollaa hetkeksi koulukiireet HAO:n Tenttinollaus-illassa.

Täällä saatat törmätä kavereihisi tai tutustua uusiin! Tapahtuma on myös oiva tilaisuus kertoa toiveita tai ehdotuksia tulevien tapahtumien suhteen!

HAO tarjoaa pizzaa ja sangriaa, mutta janoisten kannattaa varautua ominkin virvokkein! ;)