HAO ry kerää palautetta aineenopettajaopinnoista

Hyvää kevättä HAOlaiset!

Keräämme perinteiseen tapaan aineenopettajaopiskelijoilta palautetta kevään opinnoista, jonka tulokset viemme Opettajankoulutuslaitokselle koottuna eteenpäin. Olemme pyrkineet kokoamaan palautekyselyn niin, että se kartoittaa myös sellaisia alueita, joita OKL:n omissa palautekyselyissä ei välttämättä ole nostettu esiin.

Osallistu kyselyyn ja auta meitä kehittämään aineenopettajan koulutusta entistä paremmaksi!

Tämä kysely kartoittaa tämän lukukauden aikana mieleenne nousseita kysymyksiä ja ajatuksia. Kysely on auki tämän e-lomakkeen kautta 8.5.-18.5.2013. https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43158/lomake.html

Vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja HAO kokoaa vastauksista koosteen, joka julkaistaan HAOlaisille. Mikäli havaitset kyselyn tallentumisessa yms. ongelmia, niin ota yhteyttä HAOn hallitukseen hao-ry at helsinki.fi

Kiitos vastauksestasi jo etukäteen! :)

Terveisin,

HAO ry:n hallitus
hao-ry@helsinki.fi

Posted in HAO