Haku opettajan pedagogisiin opintoihin on käynnissä!

Opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ja
  • maisterin tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet.

Hakulomakkeet ja lisätietoa löydät osoitteesta http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/opettajan_pedagogiset_opinnot.htm.

Hakuaika päättyy 1.3.2016 klo 15:00. Siihen mennessä lomakkeiden tulee olla toimitettuna.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja maisterin tutkinnon suorittaneille on eri hakulomakkeet, kuten myös perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuville.

Opettajan pedagogiset opinnot suorittamalla saa pedagogisen kelpoisuuden eri koulutusasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin.

Omissa opetettavissa aineissa tulee pääasiassa olla suoritettuna perusopinnot ennen pedagogisten opintojen alkua, mutta vaatimukset vaihtelevat aineittain. Vaikka et aio tulevana syksynä vielä aloittaa pedagogisia opintoja, kannattaa kuitenkin hakea aineenopettajalinjalle. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn opiskelijan opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin hänen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeutensa on voimassa.

Miten haet?

  1. Valitse perus- ja lukio-opetukseen suuntautuva TAI aikuisopetukseen suuntautuva hakulomake ja täytä se yllä olevassa osoitteessa.
  2. Täytä taustatietolomake. Taustatietolomakkeen voit joko täyttää ruudulla tai tulostaa sen ja täyttää käsin. Valokuva on pakollinen.
  3. Mahdollinen todistus suomen tai ruotsin kielen kielitaidosta. Tätä ei tarvitse toimittaa, jos olet käynyt peruskoulun ja lukion joko suomen tai ruotsin kielellä.
  4. Toimita liitteet skannattuna sähköisessä muodossa hakulomakkeen liitteenä, paperipostitse tai toimittamalla liitteet itse Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan. Liitteitä ovat taustatietolomake ja mahdollinen todistus suomen tai ruotsin kielen kielitaidosta. Liitteet tulee olla toimitettuna 1.3.2016 klo 15:00 mennessä.
  5. Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkaistaan 1.4.2016. (Poikkeus evankelisluterilainen uskonto)
  6. Valintakokeet perus- ja lukio-opetukseen ovat toukokuussa ja aikuisopetukseen huhtikuun lopulla. Valintakokeissa on pääosin ensin aikaa lukea teksti, jota käytetään sitä seuraavassa haastattelussa.
  7. Valinnan tulokset julkistetaan 31.5.2016.
  8. Uusien opiskelijoiden, jotka aloittavat pedagogiset opinnot syksyllä 2016, aloitusinfo järjestetään 15.6.2016 klo 16:00-18.