Tapaaminen ao-koulutuksen johdon kanssa

Puheenjohtaja Jenna Salmijärvi ja taloudenhoitaja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtavia työntekijöitä torstaina 17.3. klo 12:00-13:30. Paikalla olivat aineenopettajan koulutuksen johtaja Jan Löfström, varajohtaja Kalle Juuti, amanuenssi Tiina Pylkkönen ja aikuisopetuksesta vastaava  Minna Daniel.

Keskustelimme luennolla keräämästämme palautteesta, jota tuli paljon, jopa 5 sivua. Jaoimme palautteen etukäteen henkilökunnalle, jotta keskusteleminen sujuisi helposti. He olivat tutustuneet palautteeseen hyvin ja olivat odottaneet palautetta. Palautteessa oli paljon ennalta arvattuja asioita: esimerkiksi harjoittelukouluista tiedottaminen viime tingassa ja kurssille ilmoittautumisen vaikeus.

Saimme paljon lupaavia vastauksia kysymyksiimme. Ilmoittautumista selkeytetään entisestään ja kerrotaan selvästi, mille kursseille tulee ilmoittautua ja milloin. Syksyllä 2015 harjoittelupaikkojen jakaminen epäonnistui ja kaikilla harjoittelijoilla ei ollut paikkaa edes ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Tämä johtui siitä, että harjoittelijoita oli ilmoittautunut paljon odotettua enemmän ja kenttäkouluista oli hankalaa saada päteviä ohjaavia opettajia. Henkilökunta myönsi epäonnistumisen ja tietenkin pyrkivät välttämään tilanteen toistumista. Keväällä 2016 harjoittelupaikkojen saaminen sujuikin paljon paremmin.

Palautetta tuli paljon myös siitä, että syksyn ensimmäinen periodi on aivan liian rankka ja kevät liian kevyt. Tähän saimme myös parannusta. Ensi syksystä (2016) alkaen OTT (Opettaja työnsä tutkijana) alkaa vasta keväällä kolmannessa periodissa, jolloin se ei ole kuormittamassa syksyä. Muutoksen myötä kevätlukukausi saattaa pidentyä muutamilla päivillä. Koimme tämän kuitenkin hyvänä parannuksena, jotta syksyn rankkuus ei tapa opiskelumotivaatiota. Kevään muutoksiin kuului myös lisääntynyt eheyttäminen. Eri aineiden opettajaopiskelijoita integroidaan samoihin ainedidaktiikan kurssin ryhmiin. Tämäkin uudistus nähtiin positiivisena.

Ehdotimme myös tenttiakvaarion perustamista. Selvisi, että tenttiakvaario toimii tällä hetkellä Porthaniassa ja Viikin kampuksella. Ongelmana Siltavuorenpenkereellä on tilanpuute, sillä kirjastoakaan ei enää ole. Rahan puutteen vuoksi tenttiakvaariota ei saada Siltavuorenpenkereelle, mutta kurssien tenttimistä Porhanian ja Viikin tenttiakvaarioissa selvitetään. Nyt pallo onkin kurssin pitäjillä, Tiina Pylkkönen lupasi viedä toiveemme eteenpäin Opetustoimikunnan kokoukseen. Suurin haaste on hyvien kysymysten keksiminen. Kysymyksiä pitää olla paljon, koska tenttiakvaariossa kysymyspatteri arpoo tenttikysymyksiä. Joistakin kurssikirjoista on hankala keksiä montaa hyvää kysymystä, osa kysymyksistä menevät helposti liian pikkutarkkojen tietojen kysymiseen, mikä ei ole reilua.

Tapaaminen norssien rehtorin kanssa

HAOn hallituksen Aleksi Heikola, Julia Halonen, Jaakko Kokkonen ja Jenna Salmijärvi tapasivat normaalikoulujen johtavaa rehtoria, Tapio Lahteroa, maanantaina 21.3.2016 klo 9:00 Viikin normaalikoululla.

Lahtero aloitti syksyllä 2015 työnsä johtavana rehtorina. Tätä ennen hän on työskennellyt muuan muassa kenttäkoulun rehtorina. Koska hän oli vasta aloittanut uuden työn, hänellä riitti intoa kehittää myös harjoittelua – tältä meistä ainakin tuntui. Tapaaminen sujuikin todella hyvin ja Lahtero oli täysillä mukana. Lahtero myös kertoi paljon omasta työnkuvastaan.

Aineenopettajaharjoittelijoita Viikissä on keskimäärin 150 20, samoin Ratakadulla. Tänä keväänä Viikissä on noin 160 ao-harjoittelijaa ja Ratakadulla 140. Vaihtelua siis on, mutta tämä ei kuulemma näy koulun tasolla. Tämän lisäksi Viikissä on myös luokanopettajaharjoittelijat, joten porukkaa on paljon. Ohjaajilla harjoittelijoiden määrän vaihtelevuus puolestaan näkyy. Ohjaajille yritetään antaa yhtä monta harjoittelijaa vastuulleen, ihan palkkausasioidenkin takia.

Kerätystä palautteesta eniten jäi kaivertamaan eriarvoiset ohjaajat. Toiset ovat aivan huippuja, he osaavat antaa rakentavaa palautetta, kannustavat ja motivoivat auskuja. Toiset puolestaan eivät perustele palautteitaan ja ovat muutenkin epäreiluja. Herääkin kysymys, miten ohjaavat opettajat koulutetaan työhönsä. Tähän Lahtero ei osannut antaa tarkkaa vastausta, koska vastuu on OKL:lla. Koulutusta vetävät yhteistyössä Helsingin yliopisto ja e-norssi. Kevään päätteeksi ohjaavat opettajat ja johtava rehtori kokoontuvat ja käyvät tapahtumia läpi. Lahtero lupasi puuttua ohjaavien opettajien eriarvoisuuden vähentämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskustelimme myös seurantakortista, joka on edelleen paperiversiona ja palautteenkin mukaan se pitäisi siirtää sähköiseksi. Ehdotimme tätä ja Lahtero on asiasta samaa mieltä. Ongelmana on se, että kuka seurantajärjestelmän tekee sähköiseksi ja kuka sitä ylläpitää. Keskustelimme paljon kenttäkoulujen ja normaalikoulujen eroista. Lahtero ymmärsi eroja hyvin, onhan hän itsekin työskennellyt kentällä.

Tapio Lahtero on myös herättämässä henkiin johtoryhmää molempiin normaalikouluihin. Johtoryhmä ei ole ollut pariin vuoteen toiminnassa. Johtoryhmän tavoitteena on kehittää ohjaavien opettajien työskentelyä ja harjoittelua ylipäänsä. Siihen kuuluu siis ainakin Tapio Lahtero, edustajia OKL:lta ja myös opiskelijaedustaja! Tästä kuulemme myöhemmin keväällä lisää. Tavoitteena on, että johtoryhmä kokoontuisi ensimmäisen kerran syksyllä 2016.