Loman viettoon!

AO-koulutuksen kevätjuhlaa vietettiin eilen lystikkäin menoin. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosi rupeaa tulemaan kohti päätöstään. Näinpä HAOkin kirmaa kesälaitumille, muttei täysin hiljene. Luvassa on nimittäin olympialaishenkiset kesäurheilut, joista tiedotetaan lähempänä enemmän. Pysyttelehän siis kuulolla sen suhteen!

Tässä vaiheessa ei liene muuta sanottavaa kuin että tattis, nähdään viimeistään syksyllä uudemman kerran! Kiitos kaikille mukana olleille ja onnea valmistuville.

Viettäkäähän rentouttavia hetkiä Suomen suvessa.

Posted in HAO

Kevään 2017 palautekeskustelut

HAO keräsi keväällä pedagogisten luennolla palautetta koskien 1. ja 3. periodin pedagogisia opintoja ja 2. periodin perusharjoittelua. Saimme noin sata vastausta, mikä on kunnioitettava määrä. Palautteen pohjalta pedagogisten opintojen vastaava Jenna Salmijärvi, varapuheenjohtaja Hanna Mustikkaniemi ja puheenjohtaja Jussi Leppinen kävivät tapaamassa sekä harjoittelukoulujen johtavaa rehtoria Tapio Lahteroa 6.4. että Kasvatustieteellisen tiedekunnan aineenopettajan koulutuksen henkilökuntaa 28.4. Keskustelevat tahot olivat tutustuneet palautteeseen etukäteen, jolloin saatiin aikaan asiallista ja rakentavaa keskustelua. Ohessa tiivistelmää tapaamisista.

Lahteron kanssa keskustelimme perusharjoittelua koskevasta palautteesta. Lahtero oli todella iloinen siitä, että harjoittelu koetaan tärkeäksi ja normaalikoulut positiivisiksi. Tämän jälkeen keskustelimme harjoittelun rakenteesta. Eri osien aikapainotukset ovat pitkälle ministeriötasolla säädelty, joten suurin muutoksiin ei pystytä. Keskustelimme myöskin, saisiko oppituntien seuraamisesta mielekkäämpää, jos niihin liittäisi esimerkiksi reflektiota.

Toinen selkeä keskusteluteema oli ohjauksen yhdenmukaisuus. Ohjaaville opettajille on tulossa yhteiskoulutus. Lisäksi keskuste ohjaavien opettajien harjoittelun alun tiedottamisen yhdenmukaistamisesta. Tähän on Lahteron mukaan vaikea puuttua, koska opettajat suunnittelevat kokonaisuuksiaan eri aikatauluilla.

Opettajankoulutuksen henkilökunnasta keskustelemassa olivat Arto Kallioniemi, Jan Löfström ja Tiina Pylkkönen. Tilaisuuden alussa HAOn keräämä palaute koettiin arvokkaaksi asiaksi, joka hyvin tuo ilmi koulutuksen kipupisteet. Keskustelimme paljon kursseilla käytetyistä OTR-ryhmistä ja OAK-kurssin eheyttävästä osuudesta. OTR-ryhmiä tuntuu olevan liikaa, niitä pitäisi monipuolistaa, eikä ryhmien heterogeenisuus aina palvelut toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelussa HAO ehdotti yhdeksi OTR-ryhmien vaihtoehdoksi kurssikirjallisuuden lukupäiväkirjoja. OAK-kurssin eheyttävä osuus oli kokeilu, jota esimerkiksi harjoittelujen on jatkossa helpompi tukea, kun uusi opetussuunnitelma astuu voimaan.

Opettaja työnsä tutkijana -kurssi järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kyseisellä aikataululla. Annetun palautteen pohjalta aikataulua tullaan vielä hienosäätämään jatkossa. Lisäksi keskustelimme kurssien arvostelujen ja arvosteluperusteiden etenemisestä. HAOn palautetta viedään tässäkin eteenpäin. Lisäksi kävimme mielenkiintoisen keskustelun koskien ainedidaktiikan syventäviä opintoja. Sen sisäänottorajoja on tarkoitus nostaa tulevaisuudessa.

Lopuksi kiitokset kaikille palautteen antajille! Te todellakin pääsitte vaikuttamaan. Muistakaa perusteellisen palautteen merkitys myös jatkossa.
Terveisin HAOn edunvalvojat

Posted in HAO