Loppuvuoden 2016 tapahtumat

hippibussiuuscrop
Ti 29.11. Sitsit Maine ry:n kanssa Gustavus Rexissä

* Tule huikeille sitseille yhdessä aineenopettajien ja musiikkikasvattajien kanssa!

Ke 30.11. Syyskokous, täällä valitaan vuoden 2017 hallitus! Aloitetaan noin klo 16. Kutsu tulee myöhemmin sähköpostitse.

Ke 7.12. Vierailu opetushallitukseen klo 15.30-16.30

Pe 16.12. Harjoittelun päätösbileet Rexissä!

* HAOn vuosi ja auskujen harjoittelu päättyy mahtaviin bileisiin! Tulethan paikalle purkamaan kaikki harjoittelusta kertyneet kokemukset!

Kaikista tapahtumista lisätietoa Facebookissa ja HAOn sähköpostilistalla!

Kysymyksiä? jenna.salmijarvi@helsinki.fi

Tulevia tapahtumia

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

HAOn toiminta starttailee seuraavilla tapahtumilla, lämpimästi tervetuloa mukaan

Lounaskeskiviikko 31.8.
Tule syömään yhdessä ja tutustumaan muihin opeopiskelijoihin kello 11 Minervan Unicafe Oliviaan.

Keskiviikko 31.8.
Tiedebasaari Kumpulan kampuksella klo 13-16
Tule moikaamaan meitä pisteellemme, saat samalla suun makeaksi. Myynnissä on myös haalarimerkkejä!

Maanantai 5.9.
Avajaiskarnevaalit klo 12-18
Tule moikaamaan meitä pisteellemme, saat samalla suun makeaksi. Myynnissä on myös haalarimerkkejä!

Tiistai 6.9.  klo 18->
Uusien opiskelijoiden ilta Gustavus Rexissä osoitteessa Leppäsuonkatu 11. Tarjolla syötävää, juotavaa ja hyvää seuraa tulevaisuuden opeista. Myös vanhat HAOlaiset ovat tervetulleita.
Facebookista löytyy myös tapahtuma: https://www.facebook.com/groups/442910245865968/?fref=ts

Keskiviikko 7.9.  klo 18:00
Hallituksen kokous oppimiskeskus Aleksandriassa (Fabianinkatu 28), ryhmätyötila 329.

Tapaaminen ao-koulutuksen johdon kanssa

Puheenjohtaja Jenna Salmijärvi ja taloudenhoitaja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtavia työntekijöitä torstaina 17.3. klo 12:00-13:30. Paikalla olivat aineenopettajan koulutuksen johtaja Jan Löfström, varajohtaja Kalle Juuti, amanuenssi Tiina Pylkkönen ja aikuisopetuksesta vastaava  Minna Daniel.

Keskustelimme luennolla keräämästämme palautteesta, jota tuli paljon, jopa 5 sivua. Jaoimme palautteen etukäteen henkilökunnalle, jotta keskusteleminen sujuisi helposti. He olivat tutustuneet palautteeseen hyvin ja olivat odottaneet palautetta. Palautteessa oli paljon ennalta arvattuja asioita: esimerkiksi harjoittelukouluista tiedottaminen viime tingassa ja kurssille ilmoittautumisen vaikeus.

Saimme paljon lupaavia vastauksia kysymyksiimme. Ilmoittautumista selkeytetään entisestään ja kerrotaan selvästi, mille kursseille tulee ilmoittautua ja milloin. Syksyllä 2015 harjoittelupaikkojen jakaminen epäonnistui ja kaikilla harjoittelijoilla ei ollut paikkaa edes ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Tämä johtui siitä, että harjoittelijoita oli ilmoittautunut paljon odotettua enemmän ja kenttäkouluista oli hankalaa saada päteviä ohjaavia opettajia. Henkilökunta myönsi epäonnistumisen ja tietenkin pyrkivät välttämään tilanteen toistumista. Keväällä 2016 harjoittelupaikkojen saaminen sujuikin paljon paremmin.

Palautetta tuli paljon myös siitä, että syksyn ensimmäinen periodi on aivan liian rankka ja kevät liian kevyt. Tähän saimme myös parannusta. Ensi syksystä (2016) alkaen OTT (Opettaja työnsä tutkijana) alkaa vasta keväällä kolmannessa periodissa, jolloin se ei ole kuormittamassa syksyä. Muutoksen myötä kevätlukukausi saattaa pidentyä muutamilla päivillä. Koimme tämän kuitenkin hyvänä parannuksena, jotta syksyn rankkuus ei tapa opiskelumotivaatiota. Kevään muutoksiin kuului myös lisääntynyt eheyttäminen. Eri aineiden opettajaopiskelijoita integroidaan samoihin ainedidaktiikan kurssin ryhmiin. Tämäkin uudistus nähtiin positiivisena.

Ehdotimme myös tenttiakvaarion perustamista. Selvisi, että tenttiakvaario toimii tällä hetkellä Porthaniassa ja Viikin kampuksella. Ongelmana Siltavuorenpenkereellä on tilanpuute, sillä kirjastoakaan ei enää ole. Rahan puutteen vuoksi tenttiakvaariota ei saada Siltavuorenpenkereelle, mutta kurssien tenttimistä Porhanian ja Viikin tenttiakvaarioissa selvitetään. Nyt pallo onkin kurssin pitäjillä, Tiina Pylkkönen lupasi viedä toiveemme eteenpäin Opetustoimikunnan kokoukseen. Suurin haaste on hyvien kysymysten keksiminen. Kysymyksiä pitää olla paljon, koska tenttiakvaariossa kysymyspatteri arpoo tenttikysymyksiä. Joistakin kurssikirjoista on hankala keksiä montaa hyvää kysymystä, osa kysymyksistä menevät helposti liian pikkutarkkojen tietojen kysymiseen, mikä ei ole reilua.

Tapaaminen norssien rehtorin kanssa

HAOn hallituksen Aleksi Heikola, Julia Halonen, Jaakko Kokkonen ja Jenna Salmijärvi tapasivat normaalikoulujen johtavaa rehtoria, Tapio Lahteroa, maanantaina 21.3.2016 klo 9:00 Viikin normaalikoululla.

Lahtero aloitti syksyllä 2015 työnsä johtavana rehtorina. Tätä ennen hän on työskennellyt muuan muassa kenttäkoulun rehtorina. Koska hän oli vasta aloittanut uuden työn, hänellä riitti intoa kehittää myös harjoittelua – tältä meistä ainakin tuntui. Tapaaminen sujuikin todella hyvin ja Lahtero oli täysillä mukana. Lahtero myös kertoi paljon omasta työnkuvastaan.

Aineenopettajaharjoittelijoita Viikissä on keskimäärin 150 20, samoin Ratakadulla. Tänä keväänä Viikissä on noin 160 ao-harjoittelijaa ja Ratakadulla 140. Vaihtelua siis on, mutta tämä ei kuulemma näy koulun tasolla. Tämän lisäksi Viikissä on myös luokanopettajaharjoittelijat, joten porukkaa on paljon. Ohjaajilla harjoittelijoiden määrän vaihtelevuus puolestaan näkyy. Ohjaajille yritetään antaa yhtä monta harjoittelijaa vastuulleen, ihan palkkausasioidenkin takia.

Kerätystä palautteesta eniten jäi kaivertamaan eriarvoiset ohjaajat. Toiset ovat aivan huippuja, he osaavat antaa rakentavaa palautetta, kannustavat ja motivoivat auskuja. Toiset puolestaan eivät perustele palautteitaan ja ovat muutenkin epäreiluja. Herääkin kysymys, miten ohjaavat opettajat koulutetaan työhönsä. Tähän Lahtero ei osannut antaa tarkkaa vastausta, koska vastuu on OKL:lla. Koulutusta vetävät yhteistyössä Helsingin yliopisto ja e-norssi. Kevään päätteeksi ohjaavat opettajat ja johtava rehtori kokoontuvat ja käyvät tapahtumia läpi. Lahtero lupasi puuttua ohjaavien opettajien eriarvoisuuden vähentämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Keskustelimme myös seurantakortista, joka on edelleen paperiversiona ja palautteenkin mukaan se pitäisi siirtää sähköiseksi. Ehdotimme tätä ja Lahtero on asiasta samaa mieltä. Ongelmana on se, että kuka seurantajärjestelmän tekee sähköiseksi ja kuka sitä ylläpitää. Keskustelimme paljon kenttäkoulujen ja normaalikoulujen eroista. Lahtero ymmärsi eroja hyvin, onhan hän itsekin työskennellyt kentällä.

Tapio Lahtero on myös herättämässä henkiin johtoryhmää molempiin normaalikouluihin. Johtoryhmä ei ole ollut pariin vuoteen toiminnassa. Johtoryhmän tavoitteena on kehittää ohjaavien opettajien työskentelyä ja harjoittelua ylipäänsä. Siihen kuuluu siis ainakin Tapio Lahtero, edustajia OKL:lta ja myös opiskelijaedustaja! Tästä kuulemme myöhemmin keväällä lisää. Tavoitteena on, että johtoryhmä kokoontuisi ensimmäisen kerran syksyllä 2016.

Haku opettajan pedagogisiin opintoihin on käynnissä!

Opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ja
  • maisterin tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet.

Hakulomakkeet ja lisätietoa löydät osoitteesta http://www.helsinki.fi/behav/valinnat/opettajan_pedagogiset_opinnot.htm.

Hakuaika päättyy 1.3.2016 klo 15:00. Siihen mennessä lomakkeiden tulee olla toimitettuna.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja maisterin tutkinnon suorittaneille on eri hakulomakkeet, kuten myös perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuville.

Opettajan pedagogiset opinnot suorittamalla saa pedagogisen kelpoisuuden eri koulutusasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin.

Omissa opetettavissa aineissa tulee pääasiassa olla suoritettuna perusopinnot ennen pedagogisten opintojen alkua, mutta vaatimukset vaihtelevat aineittain. Vaikka et aio tulevana syksynä vielä aloittaa pedagogisia opintoja, kannattaa kuitenkin hakea aineenopettajalinjalle. Tutkinto-opiskelijana opettajan pedagogisiin opintoihin hyväksytyn opiskelijan opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin hänen kandidaatin ja maisterin tutkintoon tai pelkkään maisterin tutkintoon tähtäävä opinto-oikeutensa on voimassa.

Miten haet?

  1. Valitse perus- ja lukio-opetukseen suuntautuva TAI aikuisopetukseen suuntautuva hakulomake ja täytä se yllä olevassa osoitteessa.
  2. Täytä taustatietolomake. Taustatietolomakkeen voit joko täyttää ruudulla tai tulostaa sen ja täyttää käsin. Valokuva on pakollinen.
  3. Mahdollinen todistus suomen tai ruotsin kielen kielitaidosta. Tätä ei tarvitse toimittaa, jos olet käynyt peruskoulun ja lukion joko suomen tai ruotsin kielellä.
  4. Toimita liitteet skannattuna sähköisessä muodossa hakulomakkeen liitteenä, paperipostitse tai toimittamalla liitteet itse Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan. Liitteitä ovat taustatietolomake ja mahdollinen todistus suomen tai ruotsin kielen kielitaidosta. Liitteet tulee olla toimitettuna 1.3.2016 klo 15:00 mennessä.
  5. Valintakokeisiin kutsuttavien nimet julkaistaan 1.4.2016. (Poikkeus evankelisluterilainen uskonto)
  6. Valintakokeet perus- ja lukio-opetukseen ovat toukokuussa ja aikuisopetukseen huhtikuun lopulla. Valintakokeissa on pääosin ensin aikaa lukea teksti, jota käytetään sitä seuraavassa haastattelussa.
  7. Valinnan tulokset julkistetaan 31.5.2016.
  8. Uusien opiskelijoiden, jotka aloittavat pedagogiset opinnot syksyllä 2016, aloitusinfo järjestetään 15.6.2016 klo 16:00-18.

Vuoden 2016 hallitus on valittu

HAOhallitus2016Syyskokouksessa 30.11. HAOn puheenjohtajaksi valittiin Jenna Salmijärvi ja hallituksen jäseniksi Pipsa Blomgren, Hanna Mustikkaniemi, Jussi Leppinen, Maija Torttila, Jaakko Kokkonen, Iiris Helojärvi ja Julia Halonen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Maarit Mukala, Iina Jokinen, Jaakko Salo ja Aleksi Heikola.

Posted in HAO

Hallitus vaihtuu

Heippa!

On tullut se aika, kun HAO:lle valitaan uusi hallitus. Tämä tapahtuu syyskokouksessa ma 30.11., 17:30 alkaen Gustavus Rexissä (Leppäsuonkatu 11). Kokouksessa valitaan siis uusi puheenjohtaja, max.7 hallituksen jäsentä ja max. 4 varajäsentä. Lisäksi kokouksessa hyväksytään HAOn toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Kaikki HAOn jäsenet ovat kokouksessa äänivaltaisia, tervetuloa siis äänestämään!

Tarjolla tietysti myös evästä.

Kokouksen esityslistaa voi kommentoida täällä:

https://docs.google.com/document/d/11vSoOQuEuFba2-1O2IacOcAAGQG4ArZ3c1jP3IC2iho/edit?usp=sharing

 

Posted in HAO

Tulevia tapahtumia

Maine ry:n ja HAO ry:n yhteissitsit tulevat taas, aineenopettajaopiskelijat ja musiikkikasvattajat kokoontuvat sitsaamaan torstaina 3.12. Kampin Domus Gaudiumille Gustavus Rexiin. Alkumaljoja nostellaan klo 18.30 alkaen ja pöytäosuus alkaa 19.00. 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/65417/lomake.html

Hintaa lystille kertyy jotakuinkin 15 euroa (tarkka summa varmistuu pienimuotoisten laskelmien jälkeen).

Teemana hassu hattu ja päähineen lisäksi pukukoodina tumma puku/cocktail-mekko.

Ja koska sitsit saattavat olla jollekulle jokseenkin vieras käsite: ne ovat rento akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään kolmen ruokalajin illallinen, juodaan ja lauletaan juomalauluja eli pidetään sivistyneesti erittäin hauskaa.

Harjoittelun päätösbileet pe 11.12. klo 18

Gustavus Rexissä, Leppäsuonkatu 11.

Vierailu opetusministeriöön ke 16.12. klo 9.30-11

Tule mukaan keskustelemaan sekä ottamaan selvää opetusalaan ja opettajan-koulutukseen liittyvistä asioista. Ministeriön toimipiste sijaitsee osoitteessa Meritullinkatu 10 ja meille on varattu kokoustila Kaleva.  Meitä vastassa on opetusneuvos Armi Mikkola. Mukaan mahtuu 20 henkilöä ja ilmoittautuminen sulkeutuu 13.12.

http://hao.nettilomake.fi/form/2681

 

Hallitusneuvottelujen materiaali

Tässä linkki hallitusneuvotteluissa näytettyyn esitykseen, jossa esitellään vuoden 2015 HAOn hallituksen ja virkailijoiden toimenkuvat.

https://docs.google.com/presentation/d/1iXy6afrAv2hmLFw9IEjl73YnXvQ6vdhi1E1jTwZQS-A/edit?usp=sharing

Posted in HAO

Opeopiskelijoiden keskusteluiltama 16.11.

MITÄ:
Opeopiskelijoiden välinen opettajuuteen ja opekoulutukseen liittyvän keskustelun ilta. 20 ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan! Tarvittaessa järjestetään toinenkin tapaaminen.

MIKSI:
Tuntuu että opeopinnoista puuttuu opiskelijoiden välistä keskustelua ja erityisesti aito opettajuuteen valmistautuminen; tehdään sitä siis yhdessä!

MILLOIN:
Maanantaina 16.11. 17.30-20.00. Ohjelma alempana.

MISSÄ:
Conddoori-nimisessä tilassa. Siltavuorenpenkereen kampuksella Minerva-rakennuksessa. Astu sisään, mene portaat alas, toiset portaat alas. Mene eteenpäin (Minerva-torille johtavan oven ohi) suoraan lasiseinälle. Tästä eteenpäin voit seurata opasteita, tai toimia näin: avaa ovi, kulje yhä eteenpäin. Ennen uloskäyntiä oikealla puolella on Conddoori.

MOTIVAATIO:
Ärsyttääkö? Tuntuuko ettei opeopinnoissa saa ääntään kuuluviin? Tuntuuko ettei opi mitään tärkeää? Vai oletko ihan liekeissä opettaksi kehittymisestä? Täynnä ideoita? Loistava fiilis, jonka haluat jakaa muille?

Tule juttelemaan opettajuudesta, pedagogisista opinnoista ja vähän kaikesta muustakin. Tuo mukanasi haaveesi, ideasi, tavoitteesi ja turhaumuksesi! Tai tuo ainakin itsesi.

ILMOITTAUTUMINEN
http://goo.gl/forms/wXY8eP85Ct
20 ensimmäistä mahtuu mukaan! Saat pian ilmoittautumisen jälkeen kuulla, ehditkö ajoissa. Kun raja on täynnä, linkki poistuu käytöstä.

OHJELMA:
17.30-18 Kahvi- ja välipalatarjoilu (sekä mahdollisuus tehdä pieni aiheeseen johdatteleva ennakkotehtävä)
18-19.30 Alkuinfo: tietoa tapahtuman tavoitteesta ja toimintamallista. Keskusteluun johdatusta. Keskustelu esille nousevista aiheista.
19.30-20.00 Halukkaille vielä coaching circle -tyyppistä omien tavoitteiden ja kehityskohtien tunnustelua

Tilaisuuden järjestää HAO, ja esille nousseita ajatuksia viedään eteenpäin aineenopettajakoulutuksen kehittämistä varten. (Voit jopa lähteä aineenopettajakoulutuksen kehittämisryhmään!)