Hallitus kaudelle 2019 on valittu!!

HAOn Syyskokous pidettiin keskiviikkona 21.11. Rexin tiloissa!
Kokouksessa  oli mukavasti porukkaa ja valitsimme uuden hallituksen tulevalle kaudelle, jee! HAOn hallituksen kokoonpano 2019 on seuraava:

Mireleh Hirn (puheenjohtaja)
Kia Lindqvist
Tuukka Eronen
Juuso Karila
Joel Sandberg
Lauri Hatakka
Teresa Heino
Jenni Ahtonen
Ida Koskinen (varajäsen)
Markus Moilanen (varajäsen)

Onnea kaikille valituille!!

Tämän lisäksi jatkoimme jo perinteeksi muodostunutta suklaanmaistelua. Tänä vuonna tapahtumavastaavat olivat valinneet maisteltavaksi seuraavat lajit:

Fazer Joulusuklaa
Fazer Seasonal Edition: Mandariini & Inkivääri
Marabou Polka
Fazer @Jouluiset mausteet

Äänestys oli erittäin tiukka, mutta lopulta voiton vei Fazeri Joulusuklaa. Jaetulla toisella sijalla olivat Fazer Seasonal Edition: Mandariini & Inkivääri ja Marabou Polka. Viimeiselle sijalle jäi kahdella äänellä Fazer @Jouluiset mausteet.

Posted in HAO

Iloisia uutisia opiskelijapalautteiden merkityksestä!

Tässä esimerkki siitä, kuinka opiskelijapalautteilla on oikeasti merkitystä ja konkreettisia seurauksia:

Viime keväänä keräsimme opiskelijapalautetta kuluneen lukuvuoden (2017-2018) opinnoista. Veimme palautteen eteenpäin ao-koulutuksen johdolle ja tapaamisen annista kirjoitimmekin jo keväällä (ks. https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/palautekeskustelut18/). Kesäkuussa tavattiin vielä erikseen isojen kurssien pitäjiä ja käytiin läpi kurssikohtaisia palautteita. Puolessa palautteista oli mainittu opintojen liiasta kuormittavuudesta ja moni näistä palautteista kohdistui Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet -kurssiin. Niinpä Jari Salminen pyysi meitä laatimaan kirjallisen kannanoton, jossa palautteiden perusteella ehdotimme kurssin muokkaamista opiskelijaystävällisemmäksi – vähemmän kuormittavaksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Salminen toimitti lausuntomme dekanaattiin, ja kurssia saatiin muokattua. Kurssilta poistettiin kritiikkiä saanut monivalintatentti ja jatkossa kirjoitetaan vain yksi esseetentti. OTR-osuus poistettiin kokonaan, ja tunnit (6h) siirrettiin itsenäiseen opiskeluun eli tenttiin valmistautumiseen. Kirjallisuutta vähennettiin pudottamalla Puolimatkan teos kokonaan pois.

 

Tämä on oiva esimerkki siitä, että opiskelijapalautteilla on todellista merkitystä. Opettajat kuuntelevat niitä ja ovat valmiita muokkaamaan kursseja palautteen mukaan. Muistetaan jatkossakin antaa kurssipalautetta, jos ja kun koemme, että jotain asiaa voisi kehittää! :)

Posted in HAO

Alkusyksyn toimintaa

Hei HAOlaiset! Hallitus kokousti ensimmäistä kertaa pitkän kesän jälkeen sunnuntaina 12.8. Kumpulassa. Kokouksessa pohdiskeltiin menneitä tapahtumia ja tehtiin suunnitelmia ja päätöksiä tulevaa syksyä varten. Tässä pientä listaa jo tiedossa olevista HAOn omista tapahtumista ja tapahtumista, joissa HAOlaisiin voi törmätä.

 

1.Uusien ilta, ke 5.9.
2.HAO GT eli Get Together, ti 11.9.
–   –    –    –    –   –   –   –   –   –   –   –   –   –
Tapahtumat, joissa meihin voi myös törmätä:
– Tiedebasaari, 30.8.
– Avajaiskarnevaalit, 3.9.
– Conduksen fuksiaiset, 13.9.
– Fuksiseikkailu, 28.9.
– Vierailu Opetus- ja kulttuuriministeriöön, 11.10.
–   –    –    –    –   –   –   –   –   –   –   – 
Uusien ilta, ke 5.9. klo 18-23  🎈
Syyskuun ensimmäisenä keskiviikkona suuntaamme Rexille viettämään Uusien iltaa. Tilaisuus on nimensä mukaisesti uusien HAOlaisten mahdollisuus päästä tutustumaan toisiinsa ja HAOn toimintaan. Myös vanhat jäsenet ovat tervetulleita!
 
Tarjolla syötävää, juotavaa ja hyvää seuraa! Lisäksi kesän ja syksyn aikana HAOn jäseneksi liittyneet saavat tapahtumassa haalarimerkin.
MITÄ: Uusien ilta
MISSÄ: Gustavus Rexissä (Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11. Summeri “Gustavus Rex”)
MILLOIN: Keskiviikko 5.9. klo 18-23

HAO GT eli Get Together, ti 11.9. klo 17 ❤

HAO GT eli Helsingin aineenopeopiskelijoiden Get Together (yhteenkokoontuminen). Tarkoituksena on kerätä mahdolliset tulevat aineenopettajat yhteen ja kuluttaa aikaa rennon jutustelun ja hengailun merkeissä. Tällä kertaa vietämme GT:n Mascotissa.
Tule rohkeasti paikalle ja ota kaverit mukaan! 
MITÄ: HAO GT
MISSÄ: Mascot (Neljäs linja 2, Helsinki)
MILLOIN: Tiistaina 11.9. alkaen klo 17
 
–   –    –    –    –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

Löydä HAO ry somesta:
FB-ryhmä: Helsingin aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö
FB-sivu: HAO ry
Instagram: hao_ry

NÄHDÄÄN SYKSYN TAPAHTUMISSA ! 🍂🍃🍄

💗: HAO

 

Posted in HAO

HAOn tietoturva

Hyvät HAOn jäsenet,

EU:n yleistä tietoturva-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien. HAO ry on muuttanut henkilötietojen käsittelyn asetuksen mukaiseksi ja luonut rekisteriselosteet sekä tietosuojapolitiikan linjaukset. HAOlta löytyy kolme henkilörekisteriä: jäsenrekisteri, kunnianauharekisteri ja tapahtumien ilmoittautumisrekisteri.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyt voivat pyytää organisaatioilta tietoja omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Lisäksi heillä on oikeus siirtää ja poistaa omia tietojaan sekä vastustaa tietojensa käsittelyä.

HAOn tietosuojapolitiikka sekä tietosuojaselosteet rekistereistä löytyvät HAO ry:n tietoturvasivulta.

HAOn tietosuojavastaavana toimii hallituksen jäsen Juuso Karila. Häneltä voi tarvittaessa pyytää lisätietoa tietosuoja-asioissa ottamalla kirjallisesti yhteyttä haorekisteri@gmail.com osoitteeseen.

Aurinkoista kesää toivottaen,
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry:n hallitus

Posted in HAO

HAOn palautekeskustelut

Pedagogisten opintojen palautekeskustelu 10.4.2018

HAOn edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtajan Jan Löfströmin ja koulutussuunnittelija Sanna-Maria Suviniemen opiskelijoilta kerätyn palautteen merkeissä. Puhuimme kattavasti palautteessa esille tulleista asioista. Isoimpana teemana käsiteltiin opetuksen kuormittavuutta ja työeroa ensimmäisen ja kolmannen periodin välillä. Kurssien ajankohtien muuttaminen on hankalaa, koska muutkin opintosuunnat käyvät kursseilla, joten niistä pitää sopia muidenkin opintopolkujen kanssa. Lisäksi halutaan säilyttää mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot yhden lukuvuoden aikana. Enemmän voidaan tehdä kurssien sisäisen työmäärän säätämisessä ja aikatauluttamisessa. Esimerkiksi ensi vuoden kolmas periodi on vielä aikatauluttamatta, joten siihen pystytään reagoimaan kerätyn palautteen merkeissä. HAOn toiveena olikin, voisiko sinne järjestää pienen tauon periodin lopun ja syventävän harjoittelun väliin. Kuormittavuuteen koskevaan palautteeseen suhtauduttiinkin vakavasti.

Kurssien sekalaisuuden parantamiseksi koulutussuunnittelija vie kurssien vetäjille tietoon opiskelijanäkökulmaa eli infoa siitä, miltä eri kurssit näyttäytyvät työmäärällisesti ja sisällöllisesti opiskelijoille. Tämän tiedon avulla kurssien vetäjillä olisi helpompaa hienosäätää oman kurssin sisältöä. Tämä toivottavasti auttaa kehittämään esim. OTR-ryhmiä, joita koskeneesta kritiikistä keskusteltiin. Opiskelijoiden ehdotukseen siitä, että AIKOPE-opetukseen suuntautuvilla olisi omat OTR-ryhmät, suhtauduttiin positiivisesti. HAO halusi muutenkin painottaa opetuksessa hyviä käytäntöjä, mitä tulee esim. luentojen perumiseen. Lisäksi HAO tuo myöhemmin esiin jaoksen kokouksissa kurssien erilaiset suoritus- ja arviointitavat, joissa keskeisenä on opiskelijalle usein raskaslukuinen ja laaja tenttikirjallisuus ja epäpedagogiset monivalintatentit, joita koulutussuunnittelijakaan ei puoltanut. Tähän liittyy myös tenttien ajankohdan päättäminen mahdollisimman sopivaan ajankohtaan päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Mitä tulee opinnoista tiedottamiseen, ensi vuonna sen kanssa on helpompaa. Iso pyörä aiheutti paljon henkilöstömuutoksia, jolloin uusilla toimijoilla meni aikaa tehtävässä perehtymiseen. Pilottivuodesta kerätyt kokemukset varmasti helpottavat tiedottamista ja esimerkiksi korvaavien opintojen hyväksi lukemista. Keskustelussa nostettiin myös tärkeäksi aineenhallintarajojen selkeämpi tiedottaminen ja harjoittelupaikkojen ajoissa ilmoittaminen.

Perusharjoittelun palautekeskustelu 11.4.2018

HAOn puheenjohtaja Kaisa Väätäinen ja edunvalvojat Anniina Peltonen ja Jussi Leppinen tapasivat harjoittelukoulujen johtavaa rehtoria Tapio Lahteroa ja harjoittelukoordinaattoria Peter von Bonsdorffia perusharjoittelua koskevan palautteen merkeissä. Palautteesta heränneistä teemoista keskusteltiin kattavasti. Alkuun HAO nosti esiin harjoittelun saamia positiivisia puolia, kuten ammattitaitoiset ohjaavat opettajat, harjoittelun käytännönläheisyyttä ja harjoittelijoiden yhteishenkeä. Näistä on hyvä pitää kiinni jatkossakin.

Kritiikkiä sai erityisesti tiedottaminen, jonka saralla myönnettiin epäonnistuminen. Osasyynä tähän olivat yliopiston rakenne- ja henkilöstömuutokset. Tiedottamisen suhteen työstetään kuitenkin jatkossa parempia käytäntöjä, kuten vuosikelloa, jossa on selkeät deadlinet esim. harjoittelupaikasta tiedottamiseen. Harjoittelukorttia ollaan uudistamassa sähköiseksi. Koulu yhteisönä -seminaarien ilmoittautumisajankohtaa siirretään parempaan ajankohtaan. Ratakadulla olevan pienoisopettajanhuoneen eli Koulu yhteisönä -ryhmien kehittämistä viedään eteenpäin niin, että ainakin erityisopettajan osuutta lisätään.  Kenttäkoululaiset pyritään saamaan tähän mukaan. Tuntien seuraamisen saaminen mielekkäämmäksi oli myös puheenaiheena. Siihenkin liittyen on pilotoitu erilaisia ratkaisuja, kuten tuntien seuraamisen sitomista ryhmänohjauksiin jonkin teeman pohjalta.

Ohjauksesta harjoitteluissa puhuttiin myös. Vaikka opettajat ovat kiireisiä, niin he pyrkivät aina rauhoittamaan harjoitteluajan niin pitkälle kuin mahdollista. Kaikkea ei tietenkään voi aina luvata. Harjoittelijan ja ohjaajan välisestä vuorovaikutuksesta keskusteltiin myös. HAO piti tärkeänä avointa keskustelukulttuuria, jotta opiskelijalla on myös oikeus sanoa mielipiteensä. Ja kaikkiin ongelmatilanteisiin halutaan puuttua. Puhuttiin myös ohjauksen kannustavuudesta, joka on erityisen tärkeää ensikertalaisille luokan edessä opettaessaan. Heitäkin on harjoittelussa. Tähän liittyen ollaan suunnittelemassa ohjauksen eettisiä pelisääntöjä. Harjoitustuntien lisääminen taas ei ole yksin yliopiston päätettävissä.

Lisäksi puhuttiin opetusharjoittelun ja pedagogisten opintojen välisestä kuilusta. Opetuksesta vastaavien tahojen yhteisten työalustojen tärkeyttä korostettiin. Niillä voisi nivoa käytännön harjoitteluun kasvatustieteen teoriat mukaan. Näin opetuksen punainen lanka säilyy. Keskusteluyhteys on tärkeää myös ainelaitosten suuntaan, joissa myös tarjotaan pedagogiikan opetusta. Suuret muutokset näissä eivät kuitenkaan tapahdu välittömästi.

Harjoittelua koskevaa palautetta kiitettiin ja sitä luvattiin toimittaa eteenpäin harjoittelukoulujen neuvottelukuntaan, ravustajille sekä harjoittelukoordinaattoreille.

 

 

Posted in HAO