Iloisia uutisia opiskelijapalautteiden merkityksestä!

Tässä esimerkki siitä, kuinka opiskelijapalautteilla on oikeasti merkitystä ja konkreettisia seurauksia:

Viime keväänä keräsimme opiskelijapalautetta kuluneen lukuvuoden (2017-2018) opinnoista. Veimme palautteen eteenpäin ao-koulutuksen johdolle ja tapaamisen annista kirjoitimmekin jo keväällä (ks. https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/palautekeskustelut18/). Kesäkuussa tavattiin vielä erikseen isojen kurssien pitäjiä ja käytiin läpi kurssikohtaisia palautteita. Puolessa palautteista oli mainittu opintojen liiasta kuormittavuudesta ja moni näistä palautteista kohdistui Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet -kurssiin. Niinpä Jari Salminen pyysi meitä laatimaan kirjallisen kannanoton, jossa palautteiden perusteella ehdotimme kurssin muokkaamista opiskelijaystävällisemmäksi – vähemmän kuormittavaksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. Salminen toimitti lausuntomme dekanaattiin, ja kurssia saatiin muokattua. Kurssilta poistettiin kritiikkiä saanut monivalintatentti ja jatkossa kirjoitetaan vain yksi esseetentti. OTR-osuus poistettiin kokonaan, ja tunnit (6h) siirrettiin itsenäiseen opiskeluun eli tenttiin valmistautumiseen. Kirjallisuutta vähennettiin pudottamalla Puolimatkan teos kokonaan pois.

 

Tämä on oiva esimerkki siitä, että opiskelijapalautteilla on todellista merkitystä. Opettajat kuuntelevat niitä ja ovat valmiita muokkaamaan kursseja palautteen mukaan. Muistetaan jatkossakin antaa kurssipalautetta, jos ja kun koemme, että jotain asiaa voisi kehittää! :)