Tapaaminen ao-koulutuksen johdon kanssa

Puheenjohtaja Jenna Salmijärvi ja taloudenhoitaja Jussi Leppinen tapasivat aineenopettajakoulutuksen johtavia työntekijöitä torstaina 17.3. klo 12:00-13:30. Paikalla olivat aineenopettajan koulutuksen johtaja Jan Löfström, varajohtaja Kalle Juuti, amanuenssi Tiina Pylkkönen ja aikuisopetuksesta vastaava  Minna Daniel.

Keskustelimme luennolla keräämästämme palautteesta, jota tuli paljon, jopa 5 sivua. Jaoimme palautteen etukäteen henkilökunnalle, jotta keskusteleminen sujuisi helposti. He olivat tutustuneet palautteeseen hyvin ja olivat odottaneet palautetta. Palautteessa oli paljon ennalta arvattuja asioita: esimerkiksi harjoittelukouluista tiedottaminen viime tingassa ja kurssille ilmoittautumisen vaikeus.

Saimme paljon lupaavia vastauksia kysymyksiimme. Ilmoittautumista selkeytetään entisestään ja kerrotaan selvästi, mille kursseille tulee ilmoittautua ja milloin. Syksyllä 2015 harjoittelupaikkojen jakaminen epäonnistui ja kaikilla harjoittelijoilla ei ollut paikkaa edes ensimmäisenä harjoittelupäivänä. Tämä johtui siitä, että harjoittelijoita oli ilmoittautunut paljon odotettua enemmän ja kenttäkouluista oli hankalaa saada päteviä ohjaavia opettajia. Henkilökunta myönsi epäonnistumisen ja tietenkin pyrkivät välttämään tilanteen toistumista. Keväällä 2016 harjoittelupaikkojen saaminen sujuikin paljon paremmin.

Palautetta tuli paljon myös siitä, että syksyn ensimmäinen periodi on aivan liian rankka ja kevät liian kevyt. Tähän saimme myös parannusta. Ensi syksystä (2016) alkaen OTT (Opettaja työnsä tutkijana) alkaa vasta keväällä kolmannessa periodissa, jolloin se ei ole kuormittamassa syksyä. Muutoksen myötä kevätlukukausi saattaa pidentyä muutamilla päivillä. Koimme tämän kuitenkin hyvänä parannuksena, jotta syksyn rankkuus ei tapa opiskelumotivaatiota. Kevään muutoksiin kuului myös lisääntynyt eheyttäminen. Eri aineiden opettajaopiskelijoita integroidaan samoihin ainedidaktiikan kurssin ryhmiin. Tämäkin uudistus nähtiin positiivisena.

Ehdotimme myös tenttiakvaarion perustamista. Selvisi, että tenttiakvaario toimii tällä hetkellä Porthaniassa ja Viikin kampuksella. Ongelmana Siltavuorenpenkereellä on tilanpuute, sillä kirjastoakaan ei enää ole. Rahan puutteen vuoksi tenttiakvaariota ei saada Siltavuorenpenkereelle, mutta kurssien tenttimistä Porhanian ja Viikin tenttiakvaarioissa selvitetään. Nyt pallo onkin kurssin pitäjillä, Tiina Pylkkönen lupasi viedä toiveemme eteenpäin Opetustoimikunnan kokoukseen. Suurin haaste on hyvien kysymysten keksiminen. Kysymyksiä pitää olla paljon, koska tenttiakvaariossa kysymyspatteri arpoo tenttikysymyksiä. Joistakin kurssikirjoista on hankala keksiä montaa hyvää kysymystä, osa kysymyksistä menevät helposti liian pikkutarkkojen tietojen kysymiseen, mikä ei ole reilua.