Kandidaatintutkielmani abstrakti

Julkaisen kandidaatintutkielmani abstraktin nyt myös blogissani. Lähteitäni lukemalla pääset tutustumaan aiheeseen syvemmin. Myöhemmin julkaisen abstraktin myös englannin kielellä.

Kaukoyhteyksien EA/WR ja SCAND synty sekä vaikutus Euraasian ilmastoon – esimerkkinä sadanta Suomessa
Tiivistelmä

Kaukoyhteydet ovat ilmanpaineen ja ilmavirtojen anomalioita. Ne ovat toistuvia, planetaarisia ja usein pysyviä. Ne vaikuttavat mm. lämpötilaan ja sadantaan. Vaikutukset voivat olla vastakkaisia eri puolilla maapalloa. Kaukoyhteydet ovat yhteydessä toisiinsa: niitä yhdistää keskeisesti etenkin ilmakehän Rossbyn aallot, jotka ovat seurausta maapallon pyörimisestä akselinsa ympäri ja jotka auttavat tasaamaan maapallon lämpötilaeroja. Pohjoisella pallonpuoliskolla vaikuttaa kymmenen eri kaukoyhteyttä, joista tutkielmani käsittelee Itä-Atlantin/Länsi-Venäjän kaukoyhteyttä (EA/WR) sekä Skandinavian kaukoyhteyttä (SCAND). EA/WR:n vaikutus ulottuu Euroopasta Lähi-Idän ja Siperian yli Itä-Aasiaan saakka. Sillä on kaksi keskeistä anomaliakeskusta: toinen Kaspianmeren ja toinen Länsi-Euroopan yllä. EA/WR syntyy nykytiedon valossa Pohjois-Atlantilla, ja sen syntyyn on havaittu vaikuttavan myrskypolun mukana kulkevat ns. transienttipyörteet sekä Rossbyn aallot, jotka ilmeisesti syntyvät lähellä Karibiaa. Positiivisen EA/WR:n aikana keskileveyksien Atlantilla ja Venäjällä (60° N) on selvästi keskiarvoa suurempaa sadantaa. Itäisessä Kanadassa, osassa Koillis-Afrikkaa, Euroopassa ja Välimerellä on tällöin keskiarvoa vähemmän sadantaa. SCAND on kestävä vuosien välisen variaation kuvio Atlantin ja Euraasian yllä. Sen primääri toimintakeskus sijaitsee Skandinavian niemimaan yllä ja kaksi muuta vahvaa toimintakeskusta koillisella Atlantilla ja toisaalta keskisen Siperian yllä. Niillä kahdella keskuksella on vastakkainen etumerkki kuin primäärillä toimintakeskuksella. SCAND:in positiivisessa vaiheessa Skandinavian niemimaan ympärillä on antisyklonisia anomalioita. Talvella ne johtavat tavanomaista matalampiin lämpötiloihin Keski-Venäjällä ja Länsi-Euroopassa, tavanomaista suurempaan sadantaan Etelä-Euroopassa ja kuivempiin oloihin Skandinavian yllä. SCAND:in positiivisessa vaiheessa Pohjois-Atlantin myrskypolku heikkenee Islannin ja Pohjois-Euroopan yllä mutta ulottuu poikkeavasti itään päin Englannin halki eteläiseen Eurooppaan, mihin liittyy voimistuneita länsituulia. SCAND vaikuttaa vahvimmin talvisin, jolloin sadanta on n. 10 % tavanomaista pienempää läntisessä Euraasiassa ja 10 % tavanomaista suurempaa Välimeren pohjoispuolella. Suomessa vuotuinen sadanta näyttää lisääntyneen v. 1911–2011 0,92 mm. EA/WR:n vaikutus Suomen sadantaan on kaukoyhteyksistä suurin ja näkyy erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. SCAND vaikuttaa Suomen sadantaan Keski- ja Itä-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuva 1. EA/WR-kaukoyhteyden anomaliat. Kartat kuvaavat vuosien 1948–2008 talvien keskiarvoa. Isobaarien intervalli on 15 gpm. (b)-kuva kuvaa stratosfääriä, n. 20,6 km korkeutta. (Liu, Y. ym., 2014)

Lähteitä

Barnston, A. G. & Livezey, R. E. (1987). Classification, Seasonality and Persistence of Low-Frequency Atmospheric Circulation Patterns. Monthly Weather Review, 115: 1083–1126.

Irannezhad, M., H. Marttila, B. Kløve (2014). Long-term variations and trends in precipitation in Finland. International Journal of Climatology 34: 3139–3153.

Liu, Y., Wang, L., Zhou, W. & Chen, W. (2014). Three Eurasian teleconnection patterns: spatial structures, temporal variability, and associated winter climate anomalies. Climate Dynamics 42 (11-12): 2817–2839.

National Ocean Service, US National Oceanic and Atmospheric Administration. What is a Rossby wave? <https://oceanservice.noaa.gov/facts/rossby-wave.html> Haettu 17.7.2017