Metropolialueen köyhyys

Metropolialueen köyhyys ja sosiaaliala -teemakausi 2019-2021

Köyhyyden ja eriarvoistumisen haasteet ovat isoja kysymyksiä metropolialueella. Teemakauden aikana köyhyyttä tarkastellaan sosiaalialan näkökulmasta metropolialueen erityispiirteet huomioiden.

Köyhyyttä lähestytään monimuotoisesti esimerkiksi taloudellisena, sosiaalisena, henkisenä ja rakenteellisena tilana sekä osallisuuden puutteena. Huomiota kiinnitetään myös köyhyyden merkitykseen ja vaikutuksiin elämänkaaren eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa.

Teemakauden tavoitteena on lisätä tietoisuutta alueen köyhyyden tuottamista haasteista ja tukea köyhyystietoista sosiaalityön orientaatiota (Krumer-Nevo, Michal 2015). Samalla haastavaan teemaan etsitään positiivista virettä yhteistoiminnalla ja dialogisuudella.

Työskentelytavoista

Teemakauden aikana yhdistetään sosiaalityön käytännön asiakastyön, tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen näkökulmat kokemusasiantuntijoiden näkökulmiin.

Yhteisessä työskentelyssä tuetaan ja tehdään näkyväksi kokemuksia, osaamista sekä työkäytäntöjen ja -menetelmien kehittämistä. Tavoitteena on tarjota yhteisen reflektoinnin, tiedon jakamisen ja oppimisen areenoja sekä mahdollisuuden sosiaalityön monitoimijaiselle kehittämiselle.

Oppimisverkostotilaisuudet

Teemakauden ensimmäisen vuoden aikana oppimisverkostotilaisuuksissa tarkasteltiin metropolialueen ja kaupunkiköyhyyden nykytilaa, taloussosiaalityötä kahdessa eri tilaisuudessa, köyhyyden anatomiaa – köyhyyden synty ja siirtyminen sekä lapsiperheköyhyyttä. Toisena teemavuotena pidetyn tilaisuuden aiheena oli köyhyys ihmisoikeuskysymyksenä ja koronaviruksen vaikutus köyhyyteen.

Lisää tietoa teemakaudesta ja oppimisverkostojen materiaalit löytyvät Soccan nettisivulta.