Kurssikerta 5 (10.2.2015)

Viidennellä kurssikerralla tehtiin paljon itsenäistä työskentelyä MapInfon avulla. Karttoja ei tällä kertaa valmistettu, vaan annettuja aineistoja tutkiskeltiin itsenäistehtävien kautta ja ratkottiin annettuja kysymyksiä opetettujen tapojen avulla.

Ennen itsenäistehtävien tekoa käytiin läpi bufferoinnin eli puskuroinnin tekemistä aika nopeasti Pornaisten kartalla. Puskuroinnissa luodaan tietyn pisteen, viivan tai alueen ympärille valitun säteinen alue. Luodun puskurin sisälle jäävien pistetietojen mukaan voidaan sitten päätellä mahdollisesti jotain riippuen aineistoista. Itsenäistehtäviä piti tehdä yhteensä kolme. Tehtävien tekeminen oli välillä hyvin hermoja raastelevaa ja turhauttava, mutta ilman hermoromahduksia selvittiin. Kuitenkin ilman luuranko-ohjeita en olisi varmaankaan saanut tehtyä tehtäviä loppuun asti.

Ensimmäisessä itsenäistehtävässä pyöriteltiin Malmin sekä Helsinki-Vantaan lentokenttien ympäristö- ja asukastietoja, sekä laskettiin juna-asemien läheisyydessä olevien asukkaiden määriä ja ikäjakaumia. Puskuroimalla saatiin muun muassa selville asukkaiden lukumäärät tietyllä etäisyydellä kohteista. Toisessa itsenäistehtävässä taas tutkittiin taajama-alueiden väestöjakaumaa ja kolmannessa tarkastelin Helsingin Yhtenäiskoulun koulupiirin alueen väestötietoja. Itsenäistehtävien vastaukset kerättiin taulukoksi (taulukko 1) Excelissä.

PAK KK5 taulukko

Taulukko 1. Itsenäistehtävien vastaukset. Jostain ihmeellisestä syystä en saanut millään valittua 65dB alueen väestön tietoja IT1:ssä, minkä vuoksi en saanut siihen vastaustakaan.

MapInfolla pystyy tarkastelemaan sinne syötettyjä aineistoja hyvin monipuolisesti jos sitä vain osaa käyttää. Sillä pystytään selvittelemään eri tekijöiden suhteita toisiinsa ja tarkastelemaan alueellista jakautumista. Teemakarttojen valmistus on MapInfon avulla jo aika yksinkertaista ja helppoa, mutta muissa toiminnoissa tarvittaisiin vielä paljon lisäharjoitusta. Toki tähän asti meille on annettu valmiit aineistot käyttöön jokaista valmistamaame karttaa varten, joten, kuten Salmisen Tiia mainitsikin blogissaan, on ihan eri asia lähteä valmistamaan karttaa jos aineistokin pitää ensin luoda niin sanotusti tyhjästä.

Kaikki uusi MapInfoon liittyvä tieto on tullut niin nopeasti, että kaikkea ei todellakaan ole ehtinyt sisäistämään ja moni asia on unohtunut melkein heti. Onneksi menneiden kurssikertojen harjoitusmonisteista voi tarkistaa jotain asioita, mutta sekin on vaivalloista, mikäli ei muista millä kerralla asiaa on käyty läpi. Tällä kurssikerralla oikeastaan mikään ei onnistunut heti ensimmäisellä yrittämällä. Erityisesti uuden tiedon soveltaminen tuotti vaikeuksia, sillä uusia toimintoja ei vielä hallinnut ja ymmärtänyt tarpeeksi hyvin. Jouduin tekemään tämän kurssikerran töitä useampana päivänä, koska en ehtinyt saamaan kaikkea valmiiksi itse varsinaisilla tunneilla. Huomasin, että kurssikerrasta seuraavana päivänä oli jo huomattavasti helpompi käyttää MapInfoa tehtävien ratkaisuun, kuin itse kurssikerralla. Kaippa se sitten on vaan niin, että kun uutta informaatiota tulee liikaa on nukuttava yön yli ennen kuin asiat oikeasti tulee edes jotenkin ymmärretyksi.

Lähteet:

Salminen, T. (2015). Kurssikerta 5: Että mitä?? Bufferointia ja muistikatkoksia. <https://blogs.helsinki.fi/tiisalmi/> Luettu 16.2.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *