Publications

In the following list, You can find information on the publications of the researchers of the Helsinki project. The articles deal with the research done in the project and the larger research questions (both presented on page Research).

 

Articles in refereed journals or refereed edited volumes

Ainiala, Terhi – Halonen, Mia 2011. Somalialaistaustaiset nuoret nimistön käyttäjinä  Itä-Helsingissä. [Place names of Somali youth in Eastern Helsinki.] – Virittäjä 115, 5–35. Abstract in English.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Miten Helsingistä puhutaan? [Helsinki, Hesa or Stadi? How people talk about Helsinki?]. Virittäjä 114, 71–107. Abstract in English.

Halonen, Mia 2007: Monikielinen Suomi – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomen kielen taidosta. [Life in multilingual Helsinki – considering immigrant children and their proficiency in Finnish.] – Nuorisotutkimus [Youth Research] 25, 33–49. Abstract in English.

Halonen, Mia 2009: Puhutun kielen variantit resurssina monikielisten koululaisten kirjoitelmissa. [Variants of spoken language as a resource in essays by multilingual schoolchildren.] Virittäjä 113, 329–355.  Abstract in English.

Halonen, Mia 2009: Islam alakoulussa: Koulu kaksisuuntaisen sopeutumisen kenttänä. Nuorisotutkimus 27 (3), 23–37. Abstract in English.

Halonen, Mia 2009.  Oppitaipaleella – katsaus monikielisyyteen päiväkodista yhdeksännelle. [Overview of multilingualism in Finnish basic education.] – Johanna Lasonen & Mia Halonen (eds.), Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä [Intercultural competence in education and work], 45–60. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

Halonen, Mia 2012. Rikkinäisiä ja likaisia: Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. [Language ideological processes in discources of linguistics.] – Virittäjä 116, 443–462.

Halonen, Mia – Kokkonen, Marja 2008: Loppu-ännät puuttuu! Toivotaan sujuvaa puhetta! Lapsi- ja aikuisoppijoiden kielenoppimis- ja arviointikontekstien erot. [The contradictions of learning contexts and evaluation grounds of child and adult language learners.] – Marja Kokkonen & Johanna Tanner (eds.), Soveltavaa  suomi toisena kielenä tutkimusta. Kakkoskieli [Applied Studies on L2 Research] 6, 75–106. Helsinki: The Department of Finnish Language, University of Helsinki.

Lappalainen, Hanna 2010: Hän vai se, he vai ne? Pronominivariaatio ja normien ristiveto [Hän or se, he or ne? Variation of pronouns and conflicting norms]. – Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (eds.), Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan [Language does matter. Views on language policy], 279–324. Helsinki: Finnish Literature Society.

Lappalainen, Hanna 2012: Osallistuva havainnointi. [Participant observation.] – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (eds.), Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja [Handbook of genre analysis],  411–422. Helsinki: Gaudeamus.

Lehtonen, Heini 2009: Maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten monikielisyyden ilmiöitä [Features of multilingualism in the language use by youth with immigrant background in Helsinki]. – Jyrki Kalliokoski & Lari Kotilainen & Päivi Pahta (eds.), Kielet kohtaavat [Languages at a meeting point], 161–190. Helsinki: Finnish Literature Society

Lehtonen, Heini 2011: Developing multiethnic youth language in Helsinki. – Kern, Friederike & Margret Selting (eds.), Pan-ethnic wtyles of wpeaking in European metropolitan cities. Linguistic studies, 291–318. Studies in Language Variation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Mäntynen, Anne – Halonen, Mia – Pietikäinen, Sari – Solin, Anna 2012: Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. [Theory and practice in the analysis of language ideologies] – Virittäjä 116, 325–348. Abstract in English.

Vaattovaara, Johanna – Nuolijärvi, Pirkko 2011:  De-standardisation in progress in Finnish society? – Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (eds.), Standard languages and language standards in a changing Europe, 67–74. Oslo: Novus Forlag.

Vaattovaara, Johanna 2012: Spatial concerns for the study of social meaning of linguistic variables – an experimental approach. – Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm & Caroline Sandström (eds.), Folkmålsstudier 50, 175–209.

Vaattovaara, Johanna 2013: On the dynamics of non-linguists’ dialect perceptions – the perceived spatiality of /s/ in Finnish. – Monika Reif, Justyna A. Robinson & Martin Pütz (eds.), Variation in language and language use: Linguistic, socio-cultural and cognitive perspectives, 134–163. Duisburg Papers on Research in Language and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 

Work in preparation, to be submitted to refereed publications

Halonen, Mia forthcoming: Skills as performances: Literacy practices of Finnish sixth-graders. – Lars Holm & Anne Pitkänen-Huhta (eds.), Nordic literacies, 121–141.

Halonen, Mia forthcoming: Social media as a Linguistic Landscape of ambiguous activities: Navigating through with the help of a sign. – Mikko Laitinen & Anastassia Zabrodskaja (eds.), Dimensions of linguistic landscapes in Europe: Materials and methodological solutions. Frankfurt: Peter Lang.

Halonen, Mia in preparation: ”Somali listeners” and ”Russian writers” – when stereotypes and test results meet.

Halonen, Mia – Ainiala, Terhi forthcoming: Perception of Somali place names among immigrant Somali youth in Helsinki. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin & Elwys DeStefani (eds.), Names in everyday use. Amsterdam: Benjamins.

Halonen, Mia – Vaattovaara, Johanna in preparation: The development path of  “a Helsinki /s/” myth – indexicalisation process of a ‘folk linguistic fact’. To appear in SLICE 3 volume, edited by Jacob Thørgesen & Nikolas Coupland.

Lappalainen, Hanna – Ainiala Terhi forthcoming: Variability in the use of names of Helsinki. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman & Nicolas Pepin & Elwys De Stefani (eds.), Names in everyday use. Amsterdam: Benjamins.

Sorjonen, Marja-Leena in preparation: Personal pronouns and some other resources in positioning oneself or the recipient as a representative of an organization.

 

Articles in professional publications, popular articles etc.

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2010: Helsinki, Hesa vai Stadi: miten Helsingistä puhutaan? [Helsinki, Hesa or Stadi: how is Helsinki referred to?] Kielikello [Journal for language planning published by Institute for the Languages of Finland] 2/2010.

Halonen, Mia 2007: Kielitaitotesti kielitaidon mittarina. [Proficiency test as a method to evaluate linguistic skills.] – Virke 4/2007, 27–30.

Halonen, Mia 2008. Ensikielenä ”muu” – maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi. [Migrant pupils’ proficiency in Finnish.]  – Kielikello 2/2008, 7–10.

Halonen, Mia 2009: Monimuotoinen islam alakoulussa [Diverse islam in primary school]. http://www.puhettamaahanmuutosta.fi/koti_islam_ja_isanmaa/-_monimuotoinen_islam_suomalaisessa_alakoulussa

Halonen, Mia 2010: Äidinkieli, oma kieli, ensikieli [Mother tongue, own language, first
language]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta [Language, education and society] 9/2010.

Halonen, Mia 2010: Äidinkielet koulutuksessa [Mother tongues in education]. Kieli, koulutus
ja yhteiskunta [Language, education and society] 3/2010.

Lappalainen, Hanna 2010: Se ja hän puhutussa kielessä [The pronouns se and hän in spoken language]. Kielikello 4/2010.

Lehtonen, Heini 2009: ”Kielten vuoropuhelua – väläys Itä-Helsingistä.” [Dialogue between
languages – a glimpse from east Helsinki.] – Näkökulmia kulttuurienväliseen
vuoropuheluun [Approaches to intercultural dialogue]. Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 julkaisu. Valtion taidemuseo. http://www.vuoropuhelu.fi/images/stories/Julkaisut/nakokulmia_synvinklar_perspectives.pdf

Raevaara, Liisa 2010: Nuorisotalolla tutkimassa nuorten kieltä. [Studying the language of young people at a youth club.] – Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (eds.), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka [The ethics of studying children and youth], 89–90. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 101.

Raevaara, Liisa 2011. Arjen puheet – järjestystä, rutiineja ja leikkiä. – Leif. C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola (eds.), Kaikki irti arjesta, 136–147. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Raevaara, Liisa 2011. Nuorisokieli ammentaa monista lähteistä. [The various sources of youth language.] Helsingin Sanomat, Vieraskynä 13.8.2011.

Raevaara, Liisa 2013. Puhut sä stadii? – Helsinkiläisnuorten kirjavaa puhetta. [The colourful speech of Helsinki youth.] Kielikuulumisia 1/2013.

Raevaara, Liisa 2013: Kato meitsi täs vaan pussittaa palloimeitsi ja meikä minän rinnalla. [About the use of pronouns meitsi and meikä.] Kielikuulumisia 1/2013.

Rouhikoski, Anu 2010: Pohjois-Savosta pääkaupunkiseudulle – muuttajan kieli suurennuslasin alla [From North Savo to Helsinki region – what happens to an idiolect?]. Kielikello 2/2010, 8–11.

Rouhikoski, Anu 2012: Koska meitä käsketään – tai pyydetään, neuvotaan ja ohjataan. [How are we told, asked, advised and directed.]  – Gerontologia 26, 262–263.

Rouhikoski, Anu 2013: Meitsi ja stadiässä. Näkökulmia Helsingin puhekieleen. [Meitsi and the Helsinki /s/. Perspectives on Finnish spoken in Helsinki.] – Kielikello 2/2013, 4–8.

Vaattovaara, Johanna 2009: Seniorin kiekaisu [Senior citizen’s cry ‘An utterance with a final
rise by a senior citizen’]. Gerontologia 23, 237–238.

Vaattovaara, Johanna 2010: Säännöt ja sallivuus – mitä opettaa suomen kielen variaatiosta? [Rules and leniency – what to teach about variation in Finnish?]. Virke [Journal of mother tongue teachers] 3/2010.

Vaattovaara, Johanna (in press): Helsinkiläisen ässän mysteeri. [The mystery of helsinki /s/]. To appear in Kielikello 2/2013.

 

Interviews of the researchers (in chronological order)

Murteita inhotaan ja rakastetaan. [People hate and love dialects]. A TV-program with Johanna Vaattovaara, Marjatta Palander and Tommi Kurki. Prisma Studio 8.4.2009.

Nuorten kieli. [Youth language.] An interview of Liisa Raevaara, Yle Puhe, Päiväntasaaja 26.1.2011.

Monikulttuurisuus. [Multiculturality.] An interview of Mia Halonen in magazine Plan (Finland), November 2011.

Maahanmuuttajat ja puhutun kielen oppiminen. [Immigrants learning spoken Finnish.] An interview of Liisa Raevaara in newspaper Ilkka, 1.12.2011

Helsinkiläisnuorten kieli, slangi. [Language spoken by youth in Helsinki, slang.] An interview of Liisa Raevaara, news and video published on the Internet pages of TV channel MTV3, 9.12.2011.

Nuorten kiroilu. [Youth and swearing.] An interview of Liisa Raevaara, news published on the Internet pages of Yle Turku, 12.12.2011.

Monikielisten lasten kasvaminen. [Development of multilingual children.] An interview of Mia Halonen in newspaper Karjalainen, January 2012.

”Stadin ässässä” ärsyttää sen ”helsinkiläisyys”. [It’s the ”index of Helsinki” that irritates people in “Stadi-s”.] An interview of Johanna Vaattovaara and Mia Halonen in newspaper Helsingin Sanomat 14.4.2012.

”Mikä itähelsinkiläisissä teinitytöissä ärsyttää?”. [What is it that irritates in Eastern Helsinkian teen girls?]. An interview of Johanna Vaattovaara and Mia Halonen in newspaper Helsingin Sanomat 18.4.2012.

The case of Helsinki /s/ (see above) was noted on Uutisvuoto [Have I Got News for You] TV show 21.4.2012.

Suomen murteiden muutos: Helsingin puhekieli. [The changing dialects of Finnish: Helsingin puhekieli]. An interview of Johanna Vaattovaara. Yle Radio Suomi, Ajantasa 3.9.2012.

Helsingin puhekieltä koskevasta kieliasennetutkimuksesta (osa I). [On the attitude research on spoken Helsinki Finnish/Part I] An interview of Johanna Vaattovaara. Tiedeykkönen, Radio Yle 1. 11.9.2012.

Helsingin puhekieltä koskevasta kieliasennetutkimuksesta (osa II). [On the attitude research on spoken Helsinki Finnish/part II] An interview of Johanna Vaattovaara. Tiedeykkönen, Radio Yle 1. 14.9.2012.

Nuorten puhetavat. [Young people’s ways of speaking.] An interview of Liisa Raevaara. Yle Puhe, Tiedeykkönen 18.9.2012

Onko suomen kielessä mitään pyhää? [Is there anything sacred in Finnish language?] An interview of Johanna Vaattovaara about linguistic change in Finnish. Radio Yle1, Ajankohtainen ykkönen 12.1.2013.

Suomen kielen ja suomalaisen puhekulttuurin muutos. [Change in Finnish language and Finnish communication culture.] An interview of Johanna Vaattovaara and Saila Poutiainen. Radio YLE1, Ylen Aikainen 22.1.2013.

 

Book reviews

Halonen, Mia 2012. ”Kaikki oppilaan puhe on pedagogisesti perusteltua”. A review of Inkeri Lehtimaja 2012: Puheen suuntia. Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla. [Directions of talk in the classroom: student participation during Finnish as a second language lessons in secondary school.] – Virittäjä 116, 294–207.

Lappalainen, Hanna 2010: Tyylikästä identiteettitutkimusta [Identity research with style]. A review of Peter Auer (ed.) 2007, Style and social indentities. – Virittäjä 114, 619–626.

Rouhikoski, Anu 2012: Asenteesta ja asennoitumisesta sosiolingvistiikassa. [Stance and stancetaking in sociolinguistics.] A review of Alexandra Jaffe (ed.) 2009, Stance. Sociolinguistic perspectives. – Virittäjä 116, 470–478.

Vaattovaara, Johanna 2009: Johdatus tieteellisiin välimaastoihin [An introduction to scientific in-between areas]. A review of Heikki Mikkeli & Jussi Pakkasvirta 2007, Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen [Between sciences? An introduction to multidisciplinarity and interdisciplinarity]. – Virittäjä 113, 258–261.

Vaattovaara, Johanna 2010: Perihämäläisyydestä monikielisyyteen: Tampereesta kieliyhteisönä. [From pure dialect to multilingualism: Tampere as a speech community.] A review of Harry Lönnroth (ed.) 2009, Tampere kieliyhteisönä [Tampere as a speech community]. – Hiidenkivi 2/2010.

Vaattovaara, Johanna 2010: Identiteetistä sosiolingvistiikan tavoittein ja keinoin. [Studying identity with the goals and means of sociolinguistics.] A review of Topo Omoniyi & Goodith White (eds.) 2006, Sociolinguistics of identity. – Virittäjä 3/2010.

Vaattovaara, Johanna & Vuolteenaho, Jani (in press): Kielen tilallisuudesta ja tilan kielellisyydestä kattavasti teoriaa ja metodiikkaa. [Comprehensively on theoretical and methodological aspects on language and spatiality].  A review of Peter Auer & Jürgen Erich Schmidt (eds.) 2010, Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 1. Theories and methods. To appear in Virittäjä 2/2013.

 

Master’s thesis

Lankinen, Ninni 2010: Monikielisyys helsinkiläistyttöjen vuorovaikutuksen resurssina. [Multilingualism as a resource of interaction of Helsinkian girls]. Master’s thesis. University of Helsinki, department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies.

Mikkola, Laura 2011: Murteellisuus, maalaisuus ja miellyttävyys helsinkiläisten kuulemana: Monimenetelmäinen tutkimus lukiolaisten kieliasenteista. [Dialectal, rural and pleasant as heard by Helsinkians: Multimethodological study of the language attitudes of senior high school students.] Master’s thesis. University of Helsinki, department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies.

Paananen, Laura 2012: Jumala siunaa tota jätkää: Slangin ja uskonnollisen sanaston tehtäviä kolmen nuoren aikuisen kielessä. [The functions of slang and religious language in the speech of three young adults.] Master’s thesis. University of Helsinki, department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies.

Pispa, Mirka 2011: Koodinvaihto Madventures-matkailuohjelmassa. [Code-switching in the TV-program Madventures.] Master’s thesis. University of Helsinki, department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies.

Vilhula, Kaisa 2012: Pääkaupunkilainen puhekieli kahden paikallisen ryhmän kuulemana ja keskustelemana. [The speech of the capital region as heard and discussed by two local groups.] Master’s thesis. University of Helsinki, department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian studies.