Action

[ English | Suomeksi ]


Hover your mouse on the image above to find out more about entrepreneurial action at the University of Helsinki.

The only way to become to turn your skills to action and to become an entrepreneur is by doing, trying, learning together and trying once more. That is why Think Company is based on the principle of learning by doing. On this page you’ll find opportunities for that: events, courses, camps and competitions.

EVENTS
Tens of events take place at Helsinki Think Company every month.
To keep on track of what is happening, follow our Event Calendar and Facebook and subscribe our weekly Newsletter: send a message
subscribe thinkcompany-info@helsinki.fi your.own@emailaddress.fi.”
to the address: majordomo@helsinki.fi Leave the subject line empty.

Do you want to take your own event to the space or start organizing a regular entrepreneurship-minded event at Helsinki Think Company? Contact the host team.

Regular events

  • Think&Do Club is where global challenges meet their solutions. The club is run by students and themes vary by interest. You are welcome to join as public or as an organizer! The Club will start running again in February 2014. Want to know more or organise one of the club nights? Contact the hosts.
  • Friday Afterwork will start in spring 2014
  • YritysHelsinki info – käytännön tietoa yritystoimintaa harkitseville ja aloittaville
  • YritysHelsinki info in English – practical info for everyone planning to start a business in Helsinki region.

Check date and time for these and many other events at Event Calendar.

CAMPS & COMPETITIONS

Academic Action Bootcamp to Entrepreneurship
Time: Applications by 17 Feb 2014, Bootcamp 25–30 March 2014
Helsinki Think Company’s Academic Action Bootcamp kick-starts the development of your own budding idea and turn your academic know-how into entrepreneurial action. The bootcamp is a four-day dive into entrepreneurship and this time we’ll be heading to Stockholm. You can apply on your own or as a team. Read more and apply. Check photos from 2012 Bootcamp to Amsterdam and Copenhagen:

Business Model Competition 2014
Ajankohta: Kevät 2014
Business Model Competition (BMC) on mm. Stanfordin ja Harvardin yliopistojen kautta maailmalle levinnyt kilpailu, jonka tavoitteena on vauhdittaa ja vahvistaa uuteen rytmitalouteen siirtymistä sekä täydentää ja rikastuttaa nykyistä yrittäjyys ja innovaatiokenttää. Hanketta organisoi Hub Helsinki ja pilottipaikkakuntina toimivat Helsinki ja Oulu. Pääkaupunkiseudun kilpailuun osallistuvat Hanken, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto sekä Laurea- ja Metropolia ammattikorkeakoulut.
Yhteyshenkilö: Erto Örnberg, erto.ornberg(a)helsinki.fi

COURSES
Entrepreneurial-minded courses at different corners of the University of Helsinki.

Luova akateeminen yrittäjä (4 op)
Ajankohta: Syys- ja kevätlukukaudella
Kampus: Keskusta
Yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettu kurssi antaa  perustiedot yritystoiminnasta käytännönläheisesti ja innostavasti. Lähtökohtana on luovuus osana innovaatioprosessia, joka saattaa ideat uusiksi tuotteiksi, palveluiksi tai toimintatavoiksi, joista on taloudellista tai yhteiskunnallista hyötyä. Se myös auttaa näkemään niitä yhtymäkohtia, joiden kautta tutkimus ja yrittäjyys voivat rinnakkaisina tukea toisiaan ja avata uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Kurssi kannustaa omatoimisuuteen, yhteistyöhön ja avoimeen rajoja ylittävään verkostoitumiseen. Se kehittää myös omia vahvuuksia, luottamusta omiin kykyihin sekä auttaa hahmottamaan omaa  yrittäjyyttä vaikka tavoitteena ei juuri tällä hetkellä olisikaan yritystoiminnan aloittaminen. Kurssi on Helsingin yliopiston yritysyhteistyön palveluiden järjestämä.
Yhteyshenkilö: Erto Örnberg, erto.ornberg(a)helsinki.fi

Maaseutuyrittäjyyden sivuaine (25 + 65 op)
Ajankohta: jatkuva
Kampus: Viikki
Maaseutuyrittäjyyden-oppiaine tarjoaa yrittäjyyden perus- ja aineopinnot. Oppiaineessa käsitellään yrittäjyyden ja yrittäjänä olemisen problematiikkaan erityisesti maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta. Perusopintokokonaisuus käsittelee yrittäjyyttä yleisellä tasolla ja se sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opinnot tässä oppiaineessa parantavat valmiuksia ryhtyä itsenäiseksi yrittäjäksi, toimia maaseudun pk-yrityksen palveluksessa ja toimia tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä maaseudun pk-yrityksiä koskevissa kysymyksissä. Sivuaine on maatalous- ja metsätieteiden tiedekunnan taloustieteen laitoksen.
Yhteyshenkilö: Pekka Mäkinen, pekka.makinen(a)helsinki.fi

Biotekniikka II. Keksintöjen kaupallistaminen (3 op)
Ajankohta: Syyslukukausina
Kampus: Viikki
Biotekniikan keksintöjen kaupallistaminen BIOT300 (3 op) -kurssib järjestetää  biotekniikan pääainetoimikunta ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunta. Luennot ovat avoimia myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille sekä opettajille ja tutkijoille. Kurssi on tarkoitettu tehtäväksi kandivaiheen loppupuolella kolmantena opiskeluvuonna. Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut bioteknisten keksintöjen hyödyntämiseen liittyviin näkökohtiin monesta eri näkökulmasta. Kurssi koostuu vierailevista luennoitsijoista, yritysvierailuista, paneelikeskusteluista ja vierailuista Helsinki Think Companyyn. Luennoitsijat edustavat rahoittajia, eri alojen yrittäjiä, sijoittajia, Helsingin yliopiston tutkimuksen toimialan työntekijöitä, patenttianalyytikkoja sekä Aalto-yliopiston eri toimijoita. Kurssin vastuulaitoksina ovat elintarvike- ja ympäristötieteiden, maataloustieteiden ja metsätieteiden laitos.
Yhteyshenkilö: Christina Lyra, christina.lyra(a)helsinki.fi

Eläinlääkäri yrittäjänä (3 op)
Ajankohta: 10.03.2014 -14.03.2014
Kampus: Viikki
Kurssilla opiskelija saa perustiedot yritystoiminnasta ja yrityksen perustamisesta ja tutustuu eläinlääkinnällisen yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyviin käytännön asioihin. Opintojaksolla käsitellään mm. työnantajan ja työntekijän velvoitteita, yritystoimintaan liittyviä talousasioita, liiketoimintasuunnitelman laatimista ja eettisiä kysymyksiä sekä esitellään käytännön kokemuksia yrityksen perustamisesta ja hallinnoinnista eläinlääkärin näkökulmasta. Kurssin kohderyhmä on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat ja se suositellaan suoritettavaksi 6. lukuvuoden keväänä. Kurssin tunniste weboodissa on 90026.
Yhteyshenkilö: Jussi Anttila

BMI Innovation Project
Ajankohta: 3 viikkoa syksyisin, vuonna 2013 21.9.-12.10.2013
Kampus: Meilahti
BMI Innovation Project on kolme viikkoa kestävä monialainen yhteistyörupeama, jossa neljästä eri ainejärjestöstä kerätty opiskelijaryhmä ottaa ratkaistavakseen jonkin yhteistyöyrityksen tarjoaman haasteen. Tavoite on, että kolmessa viikossa ryhmä voi yrityksen avustuksella yhdistää eri alojen osaamisensa ja luoda arvokkaita tuloksia itselleen ja yritykselle. Ainejärjestöt Athene (Informaatioverkostot), Inkubio (Bioinformaatioteknologia) ja Prodeko (Tuotantotalous) Aalto-yliopistosta, sekä Lääketieteenkandidaattiseura Helsingin yliopistosta tuovat opiskelijat ja yritykset yhteen ratkomaan ongelmia terveysalan ja tietotekniikan rajapinnassa. Kurssi on opiskelijoiden itse käynnistämä.
Yhteyshenkilö: Kristian Taipale, tiedotus(a)bmiproject.fi

Kääntäjä yrittäjänä, 3 op
Ajankohta: 16.01.2014 -24.04.2014
Kampus: Keskusta
Kurssi tarjoaa perusvalmiudet käännös- tai tulkkausalan yrittäjänä toimimiseen.
Kurssi keskittyy erityisesti alan yrityksen perustamisen, johtamiseen ja kehittämiseen. Kurssilla tutustut menestyksellisen yrittäjyyden perusedellytyksiin, opit arvioimaan käännös- ja tulkkausalan yritysidean toimivuutta ja  ja tunnistamaan alan yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat ja pystyy arvioimaan niiden ratkaisuja. Kurssin jälkeen pystyt asianmukaisesti ohjattuna perustamaan toimintakelpoisen käännös- tai tulkkausalan yrityksen.
Kurssia suositellaan aine- ja syventävien opintojen tekijöille kolmannella tai neljännellä opintovuonna.
Yhteyshenkilöt: Erja Tenhonen-Lightfoot, Juha Eskelinen