Tule mukaan Think&Do Club:iin!

Vuorikadun klubi-illoissa kohtaavat globaalit haasteet ja niiden ratkaisijat. Kiinnostaako sinua muuttuva ympäristö, puhdas vesi, ajatteleva ja oppiva ihminen, globalisaatio ja yhteiskunnan muutos, hyvinvointi ja turvallisuus? Näitä ja muita monimutkaisia haasteita ei voida ratkaista vain tutkimusta ja opetusta parantamalla tai perinteisen politiikan keinoin. Tarvitaan myös uusia osaajia ja yrityksiä, jotka osaavat orientoitua viheliäisimpien ongelmien ratkaisemiseen.

Global challenges will meet the solutions in club events during this autumn at Helsinki Think Company. Are you interested in changing environment, clean water, thinking and learning human being, globalization and changes in the social system, welfare or safety issues? These and many other complicated challenges can’t be solved by improving teaching in universities or with traditional policy making tools. We need new talents and companies who will orientate to solve future wicked problems.

Think&Do Club

26.9. klo 17.00. Pop Science Cafe:n stagella kohtaavat tutkimus ja konkretia. Luvassa päräyttäviä esityksiä opinnäytetöistä.

10.10. klo 16.00. Panel discussion: Is Africa the next frontier for sustainable business? What does corporate social responsibility mean for companies working in Africa and what is sustainable business for Africa? (The panel is a part of Think Africa Week)

24.10. klo 17.00. Kuule opiskelijoiden ratkaisuja hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin

31.10. klo 17.00. Funtsi ja duunaa tulevista klubi-illoista sinun näköisiäsi / Come and make upcoming Think Company events to be as you want

21.11. klo 17.00. Global Entrepreneurship Week:in klubi-illassa rikotaan ennakkoluuloja yrittäjyydestä ja luodaan kohtaamisia yli korkeakoulurajojen.

2 thoughts on “Tule mukaan Think&Do Club:iin!

  1. Where does THINK&DO CLUB and especiallt this event take place?:
    – 10.10. klo 16.00. Panel discussion: Is Africa the next frontier for sustainable business? What does corporate social responsibility mean for companies working in Africa and what is sustainable business for Africa? (The panel is a part of Think Africa Week)

  2. All Think Africa events will take place at Helsinki Think Company, Vuorikatu 5. Welcome!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *