Tekemällä oppii yrittäjyyttä

[ English | Suomeksi ]

Yliopistolainen yrittäjyys on kykyä kytkeä yhteen akateeminen tieto, yhteiskunnan ongelmat ja kannattava liiketoiminta. Se on arvolähtöistä liiketoimintaa, jota ohjaa halu tehdä yhteiskunnasta ja ympäristöstä eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpi.

Yrittäjäksi kasvetaan vain tekemällä, kokeilemalla, yhdessä oppimalla ja kokeilemalla uudelleen. Siksi Think Companyn toiminta tulee rakentumaan tekemällä oppimisen periaatteeseen. Lähtökohtana on jokaisen oma idea ja sen kehittäminen eteenpäin yhdessä muiden kanssa. Think Company tukee yhteisönsä toimijoita saavuttamaan omat tavoitteensa ja edistää osaamisen ja onnistumisten jakamista sekä verkostoitumista mm. seuraavilla tavoilla:

Tapahtumat

  • Hostin aamukahvit toistuvat aamukahvit, jossa tutustuaan Think Co:n toimijoihin ja suunnitellaan tulevia tapahtumia
  • Teema-aamut  eri teemoihin linkittyvät ohjelmalliset aamut
  • Yrittäjyysinfot ja -tietoiskut yrittäjyydestä kiinnostuneet ja aloittelevat yrittäjät saavat perustiedot yrittäjyydestä
  • Tähtivierailut ja kokemusten jakaminen tapahtumia ja tilaisuuksia, jossa yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat kertovat oman tarinansa
  • Pitchausillat aloittaville yrittäjille mahdollisuus sparrata liikeidean kantavuutta
  • Kv-illat ekosysteemin toimijoille kansainvälisiä näkökulmia yrittäjyyteen

Sparraus

Think Company tulee järjestämään työpajoja, joiden tuloksena aloitteleville yrittäjille muodostuu kuva siitä, mitä sidosryhmät ja sijoittajat heiltä odottavat ja taitoja vastata odotuksiin. Parhaiden yritysprojektien kanssa rakennetaan roadmap kohti kumppani- ja rahoitusneuvotteluita sekä muuta yhteistyötä. Parhaat projektit myös evaluoidaan kokeneiden sijoittajien toimesta ja pyritään näin antamaan eväitä nopealle etenemiselle.

Bootcamp

Steps to Entrepreneurship Bootcamp perustuu Tieteestä toimintaa -yrittäjyyskehittämisen malliin. 7 päivän intensiivisellä leirillä omasta ideasta muokkautuu valmis yritysaihio. Sitä voi esitellä yhteistyökumppaneille ja siinä on eväät yrityksen perustamiseen. Bootcampille on avoin haku omalla yritysidealla joko yksin tai tiiminä. Leirille haetaan alkuvaiheen ideoita, jotka voivat olla kypsyydeltään hieman eri asteilla. Bootcampin vaiheet ovat:

  1. Discover & value to the world: oma osaaminen ja intohimo yhdistetään asiakkaiden tarpeisiin ja maailman suurin haasteisiin.
  2. Concept: konseptoidaan oma idea Start-up Canvas -työkalun avulla.
  3. Design & Build: tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ja jatkuva prototyyppien testaus.
  4. Pitch&Public documenting: oman idean ja prototyyppien jatkuva esittely sekä vertaisyrittäjille että potentiaalisille yhteistyökumppanielle ja asiakkaille.

Mentorointi

Aloittelevat yritykset tarvitsevat lentoon lähteäkseen monenlaista apua: markkinointi- ja viestintäosaamista, liiketoiminnan kehittämistä, toimialan tuntemusta, asiakassuhteiden hallintaa, yrittäjyyskokemusta ja paljon muuta. Siksi Think Co. tulee tukemaan opiskelijayrittäjiä myös mentoroinnin kautta. Kehitämme yrittäjyysmentoroinnin mallia Tieteestä toimintaa -hankkeesta saatujen kokemuksien avulla. Mentorinti tulee rakentumaan seuraavista elementeistä: 1. mentoroiniti-ilta, jossa yritysprojektit pitchaavat potentiaalisille mentoreille, ja jossa he voivat tutustua toisiinsa, 2. mentorit ilmoittavat missä projektissa haluavat olla mukana ja mitä osaamista heillä on tarjota, 3. yritysprojekteille valitaan sopiva 3-5 mentorista muodostava advisory board, 4. yritysprojektit kutsuvat adviosry boardit koolle 3-4 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa tapaavat mentoreita kahden kesken, 4. Think Co. järjestää mentoreille ja yritysprojekteille yhteisiä tilaisuuksia.