Kurssikerta 4.

Tämän kurssikerran aiheena, yllätys yllätys, MapInfoa ja karttaa. Tarkoitus oli luoda kartan päälle ruudukko ja liittää sen tietokantaan paikkasidonnaista tietoa, josta tehtäisiin lopulta ruututeemakartta. Aineistona oli siis erinäisiä tietoja asukkaista sisältävää tietoa rakennuksen tarkkuudella laskettuna. Liittämällä tiedot ruudukkoon, pystytään kartalla esittämään ruudukonmukaan laskettuja karttoja. Ruudukon kokoa voi muuttaa esitykseen sopivaksi. Ongelmana on ruudukon rajoille osuvat aineistot, jotka MapInfo laskee silloin kaikkiin niihin ruutuihin, joihin tämä aineisto sillä hetkellä osuu. Tämä aiheuttaa jonkun verran epätarkkuuksia tuloksissa, mutta harjoituksen perusteella ei kuitenkaan merkitsevästi.

Tässä harjoituksessa halusin tarkastella vastasyntyneiden eli 0-vuotiaiden määrää pääkaupunkiseudulla (Kuva 1.). Testasin lopputulosta 500 ja 250 metrin ruuduilla. Valitsin 250 metrin  ruudut, koska kartta näyttää silloin paljon yksityiskohtaisemmalta, ja kuten kartasta näkyy vaihtelu voi olla hyvin suurta vierekkäisten ruutujen kesken. 500 metrin ruudut tuntuivat yleistävän hieman liikaa.

ikä0 pks

Kuva 1. 0- vuotiaat pääkaupunkiseudulla

Aineisto oli todella vinosti jakautunut. Jaoin aineiston luonnollisiin luokkiin. Tämä jaottelutapa oli kaikista paras visuaalisesti, kvantiileilla kartta värjäytyi suurelta osin punaiseksi.

Päätin käyttää tunnilla käydyn esimerkin mukaan kartassa kahden eri värin teemakarttaa. Vihreän sävyt osoittavat vähäistä määrää ja määrän kasvaessa väri muuttuu punaiseksi. Kyseessä ei siis ole positiivinen ja negatiivinen asetelma tai kasvamista ja vähentymistä osoittava kartta. Kartan lukijan vastuulle jää legendan tutkiskelu ja värien arvojen oivaltaminen. Olen pitänyt yksivärisiä karttoja, joiden tummuus muuttuu arvojen myötä, selkeämpinä kuin kahden värin kartat. Nyt halusin kuitenkin kokeilla kahden värin sopimista kartalle. Näin pienellä ruudukolla yhden värin käyttö olisi tuonut ongelmia kartan tulkittavuuteen. Nyt siitä pystyy helposti tulkitsemaan missä on suuri määrä vastasyntyneitä ja missä vähemmän.

Helsingin kantakaupunki erottuu kartasta laajana punertavana alueena. Siellä siis vastasyntyneiden määrä on jotain välillä 6- 38 ruutua kohden. Muita vastasyntyneiden keskittymiä löytyy Vuosaaresta,Viikistä, Kartanonkoskelta, Myyrmäestä ja Leppävaarasta. Oona Kantele teki blogisssaan samanlaisia havaintoja pohtiessaan omaa karttaa alle kouluikäisistä: ” Kartalta on nähtävissä, että suurimmat alle kouluikäisten keskittymät sijoittuvat sinne, missä ihmisiä on joka tapauksessa eniten. Kantakaupungin lapsimäärän runsaus selittynee lähinnä yleisellä väestönrunsaudella tällä alueella”. Vaikka pisteitä näyttää olevan tasaisesti eteläisellä pääkaupunkiseudulla ja pääradan varrella Vantaalla, on hyvä huomata, että vastasyntyneitä on vain yhdestä kolmeen kahdella tummiman vihreän alueella. Asutut alueet, joilla ei ole vastasyntyneitä, eivät näy kartassa ollenkaan.

Lähteet:

Kantele, Oona (2014). Kurssikerta 4: Ruudukon lumo <https://blogs.helsinki.fi/okantele/2014/02/06/ruudukon-lumo/> Luettu 8.2.2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *